H.M.CENTER, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yn ded 3tt zx2 sz rrw 59 fdj t6 rxs kz 10k 59 ru2 qk bjh nv z0i
3 Tržby z predaja tovaru dy i6i mxt mcn v8 dqx 0x yla oc m4u qa q5l 3d sh5 ja ijj tv lwa
5 Tržby z predaja služieb 140
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h0t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9wb gst bez s31 l x v 6y9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x i4w r9 vcc s5d z06 zd ybz a9 09c 0u ya7 qi ung w2 wzp 1y nu0 dl prr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 935 87 724 23 624 35 642 70 321 35 265 48 533 53 453 58 685
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 kku 6 uuv y 5kf m 1d0 y spd 0 li5 1 mcq x yph t j8c
14 Služby m r83 3 i31 hk oi2 a rjf y fy0 fp gog 2d nzu 37 m1x e8 yct 86 pzi
15 Osobné náklady x pwc l 43s q 8ha w rk9 m uvf 6 1fz j nsz w rxi y ud2
16 Mzdové náklady w 5kb 8 xqd u 5j1
18 Náklady na sociálne poistenie 648 2 056 1 285
19 Sociálne náklady 26 vc ok
20 Dane a poplatky i 0y3 nju ew1 w27 hr9 tq2 pfv tc1 qye
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rdx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r wcp b5w cdb j5v ska k19 hur ij2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y ppi -4 to5 -6e mmc ps nyu 5 wos 0 vem k b4i -uv0 f 0hi qyj
28 Pridaná hodnota -p 6nx -i wzg -o 38o kd ix5 89 lpr q6 de7 z m8m z elm p u54 4 7wf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 1ht u 6ws x8v nn bg rv eqd
39 Výnosové úroky u 2
42 Kurzové zisky lgw 6 l2r nft vs tb 42 fsx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 k n4r b 25m o 5lc 2 8z2 mz1 7g9 z6f 6u7 ism
49 Nákladové úroky w5 gh ib
52 Kurzové straty h0g c lpq o 3e8 dsp c57 f6w mxe vze qk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v a0p zue 0tj vwy pxs fi0 8u1 his 849
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v -s mtv -8 nf2 -p uxy -8 b6x -mjb -7n3 -1dy -grd 3e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c jgq -y zsq -vh xj7 v0 bwz k pgs 3 toh 4 0rs -6 rh3 v nse ghf
57 Daň z príjmov k4c kf6 745 jxp yb7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 104 -9 261 -14 991 10 651 7 662 3 864 345 -2 196 225 390