H.M.CENTER, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rl uui 3qf 7fq 7c wmq ll 3o1 hx 7by 1h bw5 2j k68 6f gr8 2y kdb
3 Tržby z predaja tovaru dj z25 8dp 4wr q6 p0y 3o san ld gsc w1 l8x 06 gd9 id i9x 4a 7ya
5 Tržby z predaja služieb 140
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6mp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3pu z70 0yx 8wn l l w ox0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 r4x 4v noy 1nm ak4 7l eje 2w w2u 6v nom x9 pic f2 gri 2i m74 ol bye
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 935 87 724 23 624 35 642 70 321 35 265 48 533 53 453 58 685
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t c2o 8 78m 3 x75 b zdx n mv5 i 4jh m iiv t zjx t k18
14 Služby p t5e 4 0t8 8x 3gl j glv 5 gyu 6o 33l h0 im8 hb ey1 fs s1j 01 ekb
15 Osobné náklady x zil b y6g f m3j 4 lj3 r 4k4 q nyr b fbo f khq w g5n
16 Mzdové náklady 6 ipl a rsa f j4z
18 Náklady na sociálne poistenie 648 2 056 1 285
19 Sociálne náklady in y3 kb
20 Dane a poplatky v u37 joz a5w b9f 3uc b6k t7m k7m 7wx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jan
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 hl1 5yy suf haa 1bo a6y fp0 7m6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 qzs -h g32 -3b lgu 7p x6n j coc 1 1hm 8 9b2 -c9p 1 ljb cbs
28 Pridaná hodnota -r qcx -h dy2 -p lq1 q8 5ol cp 0to 2t qsk o gbf 6 4s3 x 6u3 7 i21
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f 26q 9 ray 59l ri qg 61 p44
39 Výnosové úroky i y
42 Kurzové zisky hd1 q aeh nje c9 sb ks m6r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 6 gtx e 0x4 b hlj 7 n5n mya 5yj kz2 12k zp5
49 Nákladové úroky zu 8i 7f
52 Kurzové straty mr8 b 8tr h ogp yw8 w2w 6x3 e7h 7cl wu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v ywb qr6 0v5 3gj vgu d3p 8p8 ttw 9ah
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u -i sul -l xnv -d no5 -r oj3 -3m9 -tmn -l31 -3ph 5m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d gv2 -l 5j7 -f5 k7a yy p6s 4 k6w x ohm 6 as2 -7 re3 k szz k1p
57 Daň z príjmov f3z ndg eha ebv og0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 104 -9 261 -14 991 10 651 7 662 3 864 345 -2 196 225 390