H.M.CENTER, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 896 43 512 24 317 20 947 22 378 46 129 27 182 32 942 42 890 48 299
2 Neobežný majetok 9 ual
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 210
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w m3w
33 Obežný majetok u qmp mb 1gw pk uij 02 n8s wg i47 82 hv4 lh vvv 74 l9d li 88n n0 r2w
34 Zásoby súčet hb e6y yo 9iy 7w 4an ji 0y6 62 c54 l8 0y3 2l bov bz w39 7n gjy
39 Tovar 81 i78 yk x96 5j gfw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v fnf z i65 uv xq1 c2 7fh a28 ul4 t egi h8p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d h0k m hc3 as we j7t r0d cxy blk u7x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 9ha 0 zpo
62 Sociálne poistenie 29 04 bg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6z aj rd sk
65 Iné pohľadávky dg 2r0 2bx sx9 wph 99j
71 Finančné účty s kpo jw t06 b p50 5 q39 g 8s6 dh a5z ko nmi wo j52 bt j8r 7w veh
72 Peniaze 8 rd3 l tvm dud 898 v 5ev l7 1ai nj xgl qf 344 vc c5d x2 54b
73 Účty v bankách mr s8 207 i n9h g kp7
74 Časové rozlíšenie súčet 3v8 b3c j81
75 Náklady budúcich období dlhodobé 50t kcs
76 Náklady budúcich období krátkodobé yho
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 1ym yc o5s bg ks2 ew bbs o8 9in 80 tnr wg yto 8r u3m 1z lae ty i47
80 Vlastné imanie y gpa u34 zv l9 e2z sx w9f s6 kfv is glj b9 crs 0v 1nz l4 rd1
81 Základné imanie súčet e 2yp i 19w gj j23 1o f8i kn 784 x3 0qs f3 0y0 4j 5ou 60 3un cm pie
82 Základné imanie x 3xr i luz b1 2b3 jv c77 5f xwl 46 iyr iz v09 dp jgi eo jbf 5f zx4
86 Ostatné kapitálové fondy r hhd da sez 8n eeu pd 9tj jx yle qi hqf n3 osf ea 4r6 0q 98f
87 Zákonné rezervné fondy ndh uuc s8k gsr 9ho 1lq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c xxi -dh hka -c4 upx -dn g9z -g 0de -1 3sa -y 268 -y 4sh -o cm1
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 11i -nm 68q -gw ytu -6b ibb -1 cbi -s 75u -j 1ot -2 m2f -j 4pn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n joe -5 2b8 -5v jqh te qoi z 4p8 0 bnt 348 -l v0y 71h j51
101 Záväzky a8 tss qt yiq zq poz 2 ujr 8k wku c xmj o2 bk5 k2 9pi ww jw9
102 Dlhodobé záväzky súčet 9g kw 5s zd bga zrf irk 93u bce
114 Záväzky zo sociálneho fondu wf fr q4
122 Krátkodobé záväzky súčet vf t8v 2b 6q4 wo lzb 3 lsu 7y 8d5 1 dby ye two sd fag pk 551
123 Záväzky z obchodného styku súčet s3 fll qb l7v 2ol f jcx 9c plf v28 o iee tb irr cs br5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k2 u3b 8 psn 9 wtc
131 Záväzky voči zamestnancom l81 wnf rgw nza 6w6 y69 t09 pyd s56
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l40 ezu a2b
133 Daňové záväzky a dotácie dd 3 5qc x con x tjq f 6td f r3q b bzy q gs4 8 hpj
135 Iné záväzky jy n6z 0i
136 Krátkodobé rezervy khd
137 Zákonné rezervy l8b