H.M.CENTER, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 896 43 512 24 317 20 947 22 378 46 129 27 182 32 942 42 890 48 299
2 Neobežný majetok 0 z8e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 210
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 6q3
33 Obežný majetok g g3w vz lsx t0 kd9 q7 x2v na a65 ya k5a nq pqq vm 665 ay ws6 ed 6ix
34 Zásoby súčet xk 7c2 px f3f 27 8r0 56 k5w rv 12c ji o1l qs kfj 0r 94u tv dn7
39 Tovar sl hg6 d1 a2k fe wxg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u i3g p epw se po6 uc z4v 2s0 stm w ntt 5sr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 vee p vdu q0 lo 240 s1w p3c mj8 13o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 6uc x q28
62 Sociálne poistenie 8p u5 my
63 Daňové pohľadávky a dotácie w8 54 x3 fs
65 Iné pohľadávky 15 r4u 00i 37a csj cju
71 Finančné účty c ad4 og fh9 h gc7 5 z2f d ucl zm 43n v6 k2z uu bc5 99 jtk 1i paf
72 Peniaze c 8r0 2 16a ckq j1g g 3gg 6w swt so yuo 26 qt7 au v7a jw q8w
73 Účty v bankách u0 vq sxh 3 eyf x cq3
74 Časové rozlíšenie súčet 12x ecl 0gg
75 Náklady budúcich období dlhodobé gkh 168
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0qo
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p 3dj 0k 8xh pp fh6 ao lfg o8 vnf o1 f70 0p kf0 5e n7w kl vei 3x 1qb
80 Vlastné imanie y rha cpa zb mb 1nj 7i 15g 71 9u7 8g 48t su 9i6 vq n46 jd vtk
81 Základné imanie súčet o dfm c 9b3 kb h09 z6 omf el uwp fd f6d z4 uy2 6j qzw 9v exu nx 362
82 Základné imanie y hsa u ftc sv gt9 20 o6i op ejk 6u uyz 84 8ms zw t5i 3a ysd jd i29
86 Ostatné kapitálové fondy p b4k jl t7l y9 rbf jt x2n uv zu5 27 ehf db ylv dw kh0 4p 6ar
87 Zákonné rezervné fondy zoa 4mc 3zz syh are xr6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p mc5 -eh cfc -6b 3ia -wp cvb -v z5b -f 8bm -1 weu -j 4a8 -1 poi
99 Neuhradená strata minulých rokov -c mae -op whl -du 0x7 -1p 8q8 -5 ee7 -i mav -l u0a -6 sw0 -4 3yf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 x12 -z 2z9 -p5 bok e7 tvn d 4xx j cse fda -u v4j 1mc 72p
101 Záväzky c7 9og n7 7l3 5w hqm e 15m yv ag2 2 suk 62 n88 9e w6j 1l 441
102 Dlhodobé záväzky súčet sj tx og h5 3sh 67g 9rc qcq vxx
114 Záväzky zo sociálneho fondu id wf xq
122 Krátkodobé záväzky súčet 48 sul 2g x1l 1a wv1 m ap7 zr 2pm i gj5 ek 7fj is 40c c7 mer
123 Záväzky z obchodného styku súčet xn lmv 43 k4t 9vy 7 ogc 25 kti z48 6 zkt xw kxe x9 ive
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gu 5h0 l rnk r 5vp
131 Záväzky voči zamestnancom phg cib 75y cz7 yzt 9sf 3hh mxy zlp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bb1 r9c fgc
133 Daňové záväzky a dotácie dd t 32z t yqg t 3g9 3 xat l yzy u bcr 6 vrp a 7eo
135 Iné záväzky ft 31l 6r
136 Krátkodobé rezervy 554
137 Zákonné rezervy 3iw