IT GOLD Services, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 81 232 147 184 155 385 179 252 178 398 211 834
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 79 us4 37 6sk hjv ypl y5t mji yrw xnv 5r1 wuc 8nx x8h
3 Tržby z predaja tovaru u b1x 37 zb1 42 rzp cn ehp ia kho 1d 29x sq cc5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1p 51a
5 Tržby z predaja služieb 42 673 64 926 78 252 87 559 108 661 124 065
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y y0w f krn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s6 ch5 el asq uot 88v z39 ucj a95 a7y ofh e9r ncc 617
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 841 32 067 71 193 68 286 62 101 52 344 80 956
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t pf3 3 xwh kc vaw oy vg8 vv vk5 rj m37 jq i0h
14 Služby rq dse l0 npm bf 58h ae l9p i7 mzg ue g28 9c is0
15 Osobné náklady 5cc atc c e09 t xht nc 13n
16 Mzdové náklady fxn fu6 8 u9e k rj1 d 7iq
18 Náklady na sociálne poistenie 74 99 957 1 595 3 197
19 Sociálne náklady lyy w6a 79w
20 Dane a poplatky iic 8g7 hvu nyl m8d 7mc kj8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2ck i mrx r rd1 z7n hny d 7og q 2pt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f p4x h zy2 h4o age h zxm a jnk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 2 5hs dal bae yl6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u my1 vu j25 ft dce od egk o whq wm xyi b7 q3b
28 Pridaná hodnota b 8xi vm gvy zn znr y1 tdh lb gm6 fa ziq lb ygh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n 0 z k 1 t z
39 Výnosové úroky y b l q p s 2
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 2 b n 1 8 z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yqa mje 9lt ypl tnf 0hg o rw3
49 Nákladové úroky w uhi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 0 g16
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť orb vys vb0 x8i sif vcn 888
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fml -qxr -2s0 -w1e -c1a -cyf -q u3i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y zxy qv w7z 6b d95 la pf3 p via ik 1ns uv jkr
57 Daň z príjmov 2kn g u4x b 16y 6 ss8 d n6w a bpx p 6rl
58 Daň z príjmov splatná 2t5 6 9r7 1 r8c 1 5ji w 0qo i 7ix e hfs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 592 7 831 27 189 12 933 6 994 8 870 13 100