IT GOLD Services, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 81 232 147 184 155 385 179 252 178 398 211 834
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fb 0fl iz dq0 mdg fmf 3kk a9s 6zy q21 kjl l60 9fn 3s3
3 Tržby z predaja tovaru w mzn 0k hgo qu snb f3 s1w ma d5k c9 v52 8q xmq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ci 7wn
5 Tržby z predaja služieb 42 673 64 926 78 252 87 559 108 661 124 065
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a z7j 4 c2w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fi oxb 3q 363 jfp o9q gmr l4z qd9 3v4 q2l 36j 8yb 3vq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 841 32 067 71 193 68 286 62 101 52 344 80 956
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p bbk q 8xc 5l bp0 uq 8og g8 a06 ps 7gg ly ovy
14 Služby 60 xhu 1z bum 0n 8uy h8 w9r 8w bft ok lnq ko ivi
15 Osobné náklady 6ld mxm z q2i b 8oc vg y8n
16 Mzdové náklady tjo dxn j ker 2 obe l l5g
18 Náklady na sociálne poistenie 74 99 957 1 595 3 197
19 Sociálne náklady 1h3 gjo y87
20 Dane a poplatky 5va ux9 bhv 2q2 p9x n6u c2r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o ttz g cd0 k xes cwj ayz w h30 l e7m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v ulx m rxa d3s e5p 3 xdh 8 308
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i q 7m2 qmg 0t1 y2r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p tg5 m1 e0l lu tdm 5g wz5 z 9vx xk v0x kc 0xd
28 Pridaná hodnota j 04n g8 zrd 7p u2s 2u ov6 iy kx7 lq d8y h0 2ex
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g e 1 l z j c
39 Výnosové úroky r x f 2 w a 9
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5 8 s o d d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7hu gl5 sjb 9rc he9 isz d kep
49 Nákladové úroky 1 ev0
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1 3n8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r16 twd gtm v9g ui6 9r9 b35
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7cn -hln -7aa -tf2 -4zn -ryy -v fjz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 cym w1 mzg ge 5cc yj eo5 s jay lj c9n ug amv
57 Daň z príjmov t70 y sjk f thr i so6 6 ck7 1 sxe a 4hm
58 Daň z príjmov splatná qf7 l 4fv 7 v12 f 8zf s aes q s6o 3 2cc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 592 7 831 27 189 12 933 6 994 8 870 13 100