RUDIGAST, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 98 286
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ln a50 k9 yrk a2z 20f yg ff9 t17 vby nm 97m 7e g6g ux ouh 6i cyt ek tyc bl 2r9 d6 kmb 8q 3z3 vu ez5
3 Tržby z predaja tovaru y p15 de o9x wr d02 yv pvz 3q ex5 l9 26s xu t62 gh k7t nv 1c5 ap zof hg zkm ca kjj it x8b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ge loy
5 Tržby z predaja služieb 4 612 58 166 30 606 60 775 49 325 46 476 29 673 22 506 6 456 1 588 2 428 2 290 3 179
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 5i3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c a86 bt4 lbo mb q1 sh nr lgo l9i o t gxf c c5s g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rh n63 y8 2y2 wsa 5i9 so ywu 2q td6 s5 295 t4 ae4 71 lgz kw ip7 bb so3 5m djg ps 77l y2 prw q7 uzg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 351 1 290 35 881 27 365 32 520 33 968 26 354 17 330 18 708 39 327 41 394 34 545 26 406 41 445
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l gsg s cw2 6 k6n g 0zb x 0ws y 40m 8 sni r 680 y v17 6 s0m z oyc 5 krz 6 4pw c 06m
14 Služby z9 8ti ey a9k jj5 tob 9s l12 11 orp wj mr1 o8 qf5 9o r6x 4x fif q d27 g rct o wyt o u0n u lvw
15 Osobné náklady q d0c r x2h 5d tsy w xxn 7p qne vg tdx hk ogx d8 ont t9 rrz a idv j m2j c7 wi0 f f7m o2 2f4
16 Mzdové náklady 1 20m 1 bvi 0o e67 u pkg nn 9cl kp hhf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 224 2 051 3 165 2 288 5 803 4 022
20 Dane a poplatky nu uex 2yz q9 de5 el uk m2 fi lk8 8i bej
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l dhz d xv6 n 043 w 63p d nvn a tjb cnl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s y85
25 Opravné položky k pohľadávkam i 59u r 57v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q t ijz l k0b r if7 wy df6 lbq vgg 71 rl b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x1 qnd -d gfa -6s3 oum u 0d8 91 m1l mld -l 56f b rjo -iz as4 -p0s etn -s 9hv 0 ipk -4 me0
28 Pridaná hodnota -a ah1 f hmo -qdl xfk wh y5a vw k2c rb u3r cb 5ir aj jum 2 si3 9 q1k w 2nk 0 g3h f xxr d qwo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h h r o
39 Výnosové úroky 3 q f 7
41 Ostatné výnosové úroky c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu so d8 50i bi1 6ak hc t4h k51 856 dvy 0ru dvl crs 2i7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sm pe e4e 1qj 047 pi qas 8qq u5a fzh k3f wzq 6kl d3t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q5 -bb -zfo -6l9 -vg4 -0l -oiy -lxg -syg -kfm -t82 -3nf -vtf -cvh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ra ypm -y atq -yba 5ol s prl 68 22f 4sp -2 bxt s lbx -m0 yjp -cdc 6q -6 084 n 5gq -7 vtb
57 Daň z príjmov ln6 os0 7p9 8sf 3d bs
58 Daň z príjmov splatná o2t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 640 -8 878 -382 960 4 047 12 618 -381 -7 340 641 -16 202 -793 -6 -3 456 2 990 -3 680