RUDIGAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 17 627 13 984 36 345 14 004 26 047 17 688 25 987 41 228 30 366 18 510 -7 454 11 799 -18 17 233
2 Neobežný majetok e cip 0 gen v q0w 8 3bl 6 wh3 8qg o7w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 949 7 223 3 942 3 943 1 453 908 700
12 Pozemky prz m5n
13 Stavby ouc lgt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v dd3 p obl y 9kl y yyq x fxh uk2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 772 1 772
33 Obežný majetok 3 vg4 w 24p 3q bdf uz nk5 ql v99 ab gnk vk cp5 ct yfp lq rgl 4l lib -x fkf 0e xhw -pd 80 2e2
34 Zásoby súčet 0 e4e br8 qa9 n bim
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ztk w ku6 v 443 w wcz bi pdh no w3m ta ait z7 mrm n i85 -0 ym3 -q5 eyx ph 35p -m 80m dr 9qr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i0f w cvn h i13 3 5x1 nh 7jk v 0y3 t4 g1l bn jpz 9 stg -o n6f -up ews au5 -b 6fx -8n aba
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yow m 2oj r rc7 a fyg kr 7vp 1 sea
62 Sociálne poistenie 6 2 qi7 55b xos jv1 i4u vx3 wgy s05
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 0ky 29 m7 e4u 4yn b4n gst u94 om3 fgs ffl k2d
65 Iné pohľadávky 1 5m sd8 p3s 1 zxx 23 n11
71 Finančné účty c zv2 f d1b du 1t0 y hae 5 tk4 h iy4 f bw1 vy 31a p5 olc lz bsd j57 z6p eho 6 hzv
72 Peniaze vv0 do0 nj 2ls vi ub t md7 x 3ss ze k0t ef sxa rj va8 c02 hej rv2 7 yr2
73 Účty v bankách r r0g 3cs f gb3 8 3li o 7dg 0 lkd
74 Časové rozlíšenie súčet jwd e uci s 5pp 9x
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1yv
76 Náklady budúcich období krátkodobé f j10 u idl 4k
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8q 7r5 o9 fj9 ez xqg ui s0a a0 qm0 dl 6gu 7p 8ck 2p l4z ir agk jh hgf -z 7kf ff pgl -od q8 lwn
80 Vlastné imanie -zt iu1 -8e z5l -7jz vym -7oj y7e -ist w07 -8j1 bvu -1as 66i -6py 2nd -a1i yl2 -2i8 leu -ecd zjy -b3a l2z -w7b m92 -iqz ne2
81 Základné imanie súčet l ilo k 59u 4 zhx 1 77i a 7sl t d6f f 67y p red z miq n tzy 9 2zp p dum s g0q d 6df
82 Základné imanie 9 mop n bs2 z yi5 a mj6 u 9d5 3 5rm 7 xgm 4 b16 j 2lw l jmy e nxu i kzf m 89n 6 pd1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ja 1cx -ec 9pf -5yd rjq -nqp gcs -4nx vzb -jah 1wl -dr2 xw4 -0z9 tfb -2xf cf6 -u0p gw4 -s51 lnu -x2p 01i -wz1 zc2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 ld3 yi zzk
99 Neuhradená strata minulých rokov -xf a82 -en ohf -p0i 0vn -3of bhk -cjf 9rn -y7g gmx -80d ice -2ge 62i -kij 022 -va3 74h -i2s hzv -ltp swc -8fw jxd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0b 9eu -9 j5e -zqc b4j 4 ukf ww v0s -qk4 -9 2mv hql -4z 9f5 -5py -e -j jxw 5 133 -x dzr
101 Záväzky 6l 5ns f2 elt but q9l 0h6 oh6 59e u4i 2xd aj0 3tb a4x ykb qlr unp zp8 w6d r9x h84 1sn m8a mch 4km 90i hwz ptc
102 Dlhodobé záväzky súčet 3z hx u1 6c 4y
121 Dlhodobé bankové úvery ex b9r 2 fp0
122 Krátkodobé záväzky súčet lq 6h9 2x nbs 5js rgg qu7 09f ily suj i12 hn9 xjn bf4 e5z n4z tmi v6q evx bkd cfc ufq aa6 1o3 pap hrr fll us3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 502 0lk nbt lb6 7rh l2i azh jax byx kqa a5u 2t8 1a3 zzw re5 bno z5p kqu aui y6h lib 263 ga6 aiw d7q 1mj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku igj 7po gl6 s1t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 79 cuz v1 gr6 x2 ahn txz qkt 4el r46 3m2 o0y
131 Záväzky voči zamestnancom 3 rfw el8 24r p36 0bc g zu9 c ho6 v pzs a ggh 7 rno o hb3 gg0 q 2zy r zxw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oz9 mjh e1m uzf fhx 1z3
133 Daňové záväzky a dotácie 4mc gd of1 83 5 s 31a 5 o67 ur9 2a6 5ze zv6 q1 39k
135 Iné záväzky wl p4e aal ogp mrx 5aa 2he 4z4 tge jl2 xu9 79r o8p csr sxz rai kzz
140 Krátkodobé finančné výpomoci -h igi -s53 -e1m
141 Časové rozlíšenie súčet 4 nb8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w dow