RUDIGAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 17 627 13 984 36 345 14 004 26 047 17 688 25 987 41 228 30 366 18 510 -7 454 11 799 -18
2 Neobežný majetok w 8yt g 2m6 4 1ld b w8u 6 p32 so9 4gz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 949 7 223 3 942 3 943 1 453 908 700
12 Pozemky hp7 5zt
13 Stavby b07 2ke
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 93k g 9t4 k mgq 8 ond 7 m17 cja
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 772 1 772
33 Obežný majetok d bru 9 eom oa cn7 ji d5y qr mo5 cr f7v k9 zzp qj 06g 0o ar1 g8 cy2 -h 9so gf g8n -0n
34 Zásoby súčet v 5rb jnd 1dr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m9x 0 5tl g b9u l vuf 8p fsi 84 o5h iq s1z of dk2 v okb -g zwc -n4 ncs 62 0qr -x lud
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zjv 6 f6l 4 zoy y 15b dh mdk y 08m d6 76y w0 6gx 4 qv0 -5 mbb -sl q0z hto -x 5ip
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y6a 1 h49 o rk9 g erz gu jy3 w wdj
62 Sociálne poistenie x s d4e 4si cbi f1x la2 d7d jyi
63 Daňové pohľadávky a dotácie e t86 ia 31 nw1 zgu 6ca ltb ucs qo5 531 jsb
65 Iné pohľadávky 0 br 3iv tze b c1s
71 Finančné účty q ip3 z jtb cp v53 p 2ng u pqe f imy j og5 8d wqh ec 9rc c0 tfi akl n8n 52m
72 Peniaze muo mbm lq qy1 vm fx 3 9pz k 1eq ae lxd bi 8ye wa kl8 oj9 1t5 ktu
73 Účty v bankách d 38l 87p z p5y p oc0 s gb3 3 oaf
74 Časové rozlíšenie súčet f01 v obu 2 oy1 u1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 175
76 Náklady budúcich období krátkodobé u 4ty 6 m79 oc
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY og 95t vy boe ye a79 jm 779 nu vhs 2b teq u5 sit 6k grw jt 83a it ba5 -p 969 4u a72 -8v
80 Vlastné imanie -90 9n9 -6e 5yc -68g dy7 -m25 e35 -36a yyk -tjs heb -lhv vk4 -ym2 rw5 -5ky hqc -vka 3nk -m4j dwl -dnu wst -khd 0cg
81 Základné imanie súčet p nq9 v 1ct v 75q d h8z a ew0 z u8w 4 7jy g v32 r rzv e cnj q m1x x sga j wv2
82 Základné imanie y vje 1 jiq j yx1 i rvi 4 0r5 t nd5 4 7cx 4 ee5 8 m08 3 6ep 9 fmz 5 sqq m vk7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vy w84 -z5 a2h -fuj 6cj -l79 jdd -79v 4ex -cxb n9f -3av xpw -qh5 mb6 -pd7 gns -t8d aws -xik rm0 -2rf t5h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r pkp py 2cz
99 Neuhradená strata minulých rokov -yj lxi -jy c4a -hzo 0zx -z6a 5mq -0mf qa4 -ak4 3xs -21j jnw -va6 ul5 -677 87x -zum 5iz -3as dfr -mo1 o1y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -iv hq6 -1 g80 -gz2 2pz p 62r 7d x01 -8ea -o 6lj knw -gw 2vg -cmp -5 -s u5m k aag
101 Záväzky lu 2iz 3k k1s pnw 0he 3qd 3xl z9t iu1 mcu 7k2 28r iuy 8xo ltx d0d 8ul raz w0t o51 u3p v54 xp3 vr4 282
102 Dlhodobé záväzky súčet y2 ld 59 oi
121 Dlhodobé bankové úvery x3 boq x t00
122 Krátkodobé záväzky súčet w4 xzh di k97 ar2 0m1 ndq 0jv zh3 oi6 pg1 44s si0 7uv 5lh 65b r8m iz2 0jx l3r 6oy mja j5b pz9 8i4 d0g
123 Záväzky z obchodného styku súčet ssv 2hh eul c8u 3jh v7s eag zed lew c20 zcm sem 5gk yru nlm 3ml ci8 e2s hqa eq2 nhz 4xp b3k bc6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m71 fa4 odk qdy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cu v9j ch 85u s9 01y e9n 9q9 d18 nvw djx abv
131 Záväzky voči zamestnancom i 99t tx5 cs5 iyy 14g g 529 5 809 j rcz n t8c k n0t s g7q mi7 s tre
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zdd 6it spw c1j ca2 kpb
133 Daňové záväzky a dotácie a7v 99 rsi 10 a s 95l a hu7 2tx q4g gs4 0xg r7
135 Iné záväzky f0 nkc iw8 gee 8pz n6k gok guv y30 v4s qeq lj5 8mw gxl 4yq
140 Krátkodobé finančné výpomoci -k l63 -1ah -9x3
141 Časové rozlíšenie súčet x u4j
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m apk