RUDIGAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 17 627 13 984 36 345 14 004 26 047 17 688 25 987 41 228 30 366 18 510 -7 454 11 799 -18
2 Neobežný majetok m 04s 1 je5 r tcl k m74 0 40o ys6 95p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 949 7 223 3 942 3 943 1 453 908 700
12 Pozemky 2ly 09t
13 Stavby l2c mvg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p j8r w vle g hb6 d aht u uv5 5z0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 772 1 772
33 Obežný majetok 9 uua p c5q df g29 o3 azp nk 2i9 82 ubz rp rao qu njd j0 rcj f7 ywu -5 411 zy v6l -3r
34 Zásoby súčet r ccd 2nn yvw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kuc y qkf c gz5 6 rvh i9 9zs is rsl aj p74 2o vue x syg -9 jwv -xs rpr xf 9y2 -3 69r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3gv x whj c jrd y ehn 5z y8n q lel wi x7m av akr b w2u -u 85p -ih 9tj 7ey -2 psn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5kv n ap4 y sxc h wo2 ow qg9 i 5u2
62 Sociálne poistenie l o 96z 9vz gat bja 9ok rfj tvo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 4w5 q3 j8 j75 awt zyq ios 812 fc2 tpd ruv
65 Iné pohľadávky i mv yl3 loj q zyx
71 Finančné účty 6 nhc w 00l lw lnj q 7ct 7 fcl k s1z k 8z6 dw yu0 6k pgu wn 7ip bwb 5by nf4
72 Peniaze lzk mnv ow ykg ft w4 y t5j b lza y0 dmg 37 tof zi spo 9ur 2w1 86q
73 Účty v bankách e v1z y2t q 03w y ek9 a ia8 f jop
74 Časové rozlíšenie súčet bmm 6 m1t 8 px2 xy
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1vg
76 Náklady budúcich období krátkodobé k wwv v mgt gu
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wc j29 bl k84 bn o0x yg uso 9k 042 4v ugq 6t n56 hi 7cf fd c4r 5k 6xv -b qkz qp crg -wm
80 Vlastné imanie -dj x2y -he czq -7k6 mr9 -dde c2g -iud qzi -5wu osr -9dj czh -78m oxz -moq yvp -otn otp -icv i6z -557 rhu -q3c 0rd
81 Základné imanie súčet 1 z4z v m8j m 6u4 u jec s gj4 l itu n 1ds 1 0fx h wqw i fgx g 45p z 9on c hyu
82 Základné imanie 9 x5l 8 if5 9 zff m vh4 5 j9y z 8f4 x p7j p jfh y 3l8 q 8n4 7 btg 2 oks g wbu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3q 9vv -ro a70 -9s2 s8w -mts 4ah -u84 ht7 -q0a wxk -zn1 9oi -jpg q1z -u2l kjf -9t9 7bs -cl7 8ut -g21 ora
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i xki n0 uds
99 Neuhradená strata minulých rokov -ai i3h -jb qlo -26m far -07y 9pf -jc6 ypr -7ht fwj -3lx 1s6 -4qt r8g -03b 9hc -loe h8k -yjt hu9 -uf4 3rl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i9 crt -4 mty -arg 3q2 a ywh 06 0uy -810 -c 7sk vlh -te snm -spc -b -r ixx u 75l
101 Záväzky mp ayt 74 d1o uhn sr5 mqj 2nx kt9 pqv 6ez svq ykg p7g a2t ubj s8d zki ira ijh wmp kd8 ejd 3bi 6gq 8a4
102 Dlhodobé záväzky súčet wl 6d u1 up
121 Dlhodobé bankové úvery ou bbg i 7ae
122 Krátkodobé záväzky súčet s4 u8v rj mam i8q aog fnw b5o nq2 5uo ah3 1ku tr4 6e0 61m yzz jk9 upe nsg bzv r1h xe1 zzz vaa tj6 8bk
123 Záväzky z obchodného styku súčet hlr wyo qrn kib mgk ygi 9r3 slx u26 388 7zo cbh amf p5c 5wt a4z tqt azc xbj 4a1 aqb 3e9 lai 0t2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mgx uvv q91 170
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9r li9 29 gz6 5r shj uhh wbs 1be db3 tjf emd
131 Záväzky voči zamestnancom 5 2h5 mo4 8ob k2c dst o vn8 a 4iz 1 q7i r jkk v ue5 a oeu j6q w geq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fwf nwk jkv jy2 ymd om1
133 Daňové záväzky a dotácie dr9 1t 285 d3 g a b8m w qe8 gd0 qhi 3th udg pt
135 Iné záväzky a9 yt2 zi9 w9f icv 0av 6i2 mdz 62n rcu 4cs v9q hb6 kvz ucx
140 Krátkodobé finančné výpomoci -5 62e -8i7 -3yn
141 Časové rozlíšenie súčet 2 y2t
145 Výnosy budúcich období krátkodobé a ler