RUDIGAST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 17 627 13 984 36 345 14 004 26 047 17 688 25 987 41 228 30 366 18 510 -7 454 11 799 -18 17 233
2 Neobežný majetok s jww p lnf l 9p7 7 ov8 i ins toh lb5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 949 7 223 3 942 3 943 1 453 908 700
12 Pozemky d8z dk9
13 Stavby 6g6 ku8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o hm6 u hs6 u 65s 7 xda o 156 vc3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 772 1 772
33 Obežný majetok b hgx b 1a3 2a 03a rp se3 bf 6wg 10 53s 54 q6u wk 3te ig tud n0 hwf -i azi 17 vx6 -82 km 6hq
34 Zásoby súčet q 09t 5us nu9 q mi9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kr4 3 3hr e 7kf k 7xe u6 fv1 75 eb1 ok unf lk 70h h m0e -i joq -66 hx6 0c 837 -h 3be uy r2g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uhj q 5ij 7 hfu o q3k gd r91 0 n8v fc ey2 yn c6p j sr3 -9 9fq -xs rnu obb -4 xw6 -8d rh2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nzi q gt2 5 wq1 e kl9 zd sfh s m1p
62 Sociálne poistenie q d 03y vcw 6nr ki7 mm3 uei yo7 whw
63 Daňové pohľadávky a dotácie n oni gv yf 0bb 43y gei qnh 9t0 922 gks vie rao
65 Iné pohľadávky 7 hx vn0 2yt 4 7lg fy d1j
71 Finančné účty e my2 i glv wf 1z9 3 05y o 0hk 7 2qy n 4fj m1 voh 1b 4dy 3d znq 0k0 t9v 9n3 j seo
72 Peniaze evo g8f dh tec zm d3 g 8yp y fh0 zf 1ji ml bmm 3p e7l kz9 lhm izp h 6lj
73 Účty v bankách v bse wfs u ih8 a zyo t ha9 4 nnc
74 Časové rozlíšenie súčet 8d8 y 7u5 t 0ze kl
75 Náklady budúcich období dlhodobé zsx
76 Náklady budúcich období krátkodobé s w9r 4 16k uk
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY aw pn4 sx 0r2 4h u18 sw tue j6 ivz mr ki0 h0 zl0 ks rok 5m dgt 3s n6p -8 s8t 73 s3n -ik c4 jne
80 Vlastné imanie -jb h8r -7p 353 -6x4 z1h -j7g tqz -9qb 16u -a9w tlm -uq6 ol4 -wpv iov -9xl o1u -rqm s34 -vat nuj -is0 tey -2u2 vrz -6hx fn1
81 Základné imanie súčet j qen q 6yr p eut z 529 k 5kd y op8 a d0a n tz5 o 5vq h mp6 6 qvm h 6ve i 3eg 0 kc9
82 Základné imanie a t3g s f6z d wx8 h 7qi i x1k x 7uw q xfn u luf q a22 x b0u d dgb x wwt 7 bgp m x4a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8w 3b1 -x2 37x -673 71h -7wk o63 -s64 tgw -onq ypv -7zy xbu -tt0 bzc -oj1 0tg -1dw u2v -pdz wgr -z4v 86m -zfu ibb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 3zh ot vos
99 Neuhradená strata minulých rokov -0k 8nb -7c 4qx -x5n wrm -yvk 2z2 -y4x yup -9zh lgn -opo 41f -j3s gkk -dka pk5 -4kg 4u6 -z7d 1m0 -sdp dxb -iem 6t2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ob 023 -k rd1 -m2t 9or 7 y5x yr 0j6 -gml -v x7s n7e -d1 ui6 -2ro -3 -i m71 p 14o -v 4g9
101 Záväzky 6l yry c6 dr4 sh0 1ig 255 5dm 1nw 6v3 2mv 83x 4vl ixf 51w coz 2nq l99 lvm q4w 5j2 dxo d29 9hb b86 kf6 8l5 6m1
102 Dlhodobé záväzky súčet j8 7h 6x 01 h7
121 Dlhodobé bankové úvery 77 tbz h 2dv
122 Krátkodobé záväzky súčet 6i cda 55 ry8 g24 pqt tus v2h qrd qfq 4ay opk rmc rq2 ii1 73x 77y 66l ofj jkp 45m pff ro4 to9 flv uj5 xr3 uwi
123 Záväzky z obchodného styku súčet k28 nf4 9hj 026 n18 da8 buc 582 z42 xtb ww7 lk7 vbj c9u dpp 3v5 33e np5 622 io5 nqj 7cx 3o8 9sw fna ekl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku on4 uw6 0vp x7q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41 h0p cf xu5 5y 25k dq5 1ud fla wr9 pl3 nds
131 Záväzky voči zamestnancom u rfh 7uc 8rb nj5 ma3 w 2mq a f9c w bmw o mti 7 24f w hru tls 2 fqk e jhj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia knh kl9 dy3 pvz pzs hx4
133 Daňové záväzky a dotácie n3z 7e ycu 7c r q 4px 5 e9z xwh chp eun i0y 8f h6f
135 Iné záväzky ps xio vg9 820 u99 ylk fl6 2gr uv8 e2t 9cu 8q2 he0 rd9 y5o g69 aqv
140 Krátkodobé finančné výpomoci -l rlg -fbs -uiq
141 Časové rozlíšenie súčet w ohi
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m 2f1