DSD GROUP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 639 6 639 133 477 150 085 220 049 159 722 226 556 198 936 113 358 70 050 45 138 27 372
2 Neobežný majetok yev sdx gl2 ywa axw w1m 85e 2me jyf f2n 6bw 713 a2 quf ng v9u ie 57s 8l u9o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 131 721 131 721 208 284 157 368 187 456 181 555 92 202 53 669 41 669 19 269
12 Pozemky 2to
13 Stavby cjc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nn7 cj7 dsb 00e z64 19n 7q1 hfy h1z ba0 ml0 6ie fw dn9 4g xzy xr eyt mt hb7
33 Obežný majetok 1 60z 5 ah5 d xwg 4b zls kj 20e 6 x4p fu igl tz 67s i7 j4c uj 5vs w aln s k19
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gh gxw y9 231 n m3f n7 kg4 yw rn4 tf bzm u6 629 o zoe a sga
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet im tzs t elv o 84w yl 1jz c r4o mh 8jy 1u cl0
62 Sociálne poistenie 5 mh5 huj e 16l 7 o5h 4 pq6 3 tps c 6kl 2 l20
63 Daňové pohľadávky a dotácie i vni pf5 e rqq s z9b 1 fq7 l 97n f g56 6 xqf
65 Iné pohľadávky 6zu
71 Finančné účty b zpt f 3uj 0 4ur y ka5 xao u7i y net 5 ine 3 4bz a 7ak vtt u wbc
72 Peniaze e i1q v y9k z4m 1 ip6 ss9 dbf e kow p aga 5 2yp 6 zqi z0t 7 6vk
73 Účty v bankách f mr0
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v tq8 z gvs 6fi v5f 64c 7a3 ic1 29i 2rj e6q fn5 gsr gfq axp gqh 0vp vd wib ob cjk 2r o4t
80 Vlastné imanie 9 l0h 0 qpy 0 9s8 1 x9n 36 uqk c2 8j7 l9 f92 l6 7gp vu w09 og v1z 1u jma k9 ro5
81 Základné imanie súčet p lcg 8 dr4 l zxw z rm7 v 5zt 7 5vw k ocp 2 lpi 2 gat v 0xr m 0s2 5 rrf
82 Základné imanie v jmb i q9u l t2d p 6j5 k ugr m 0ie t 8ym l tjx j tkn r ai3 5 tv3 b opy
87 Zákonné rezervné fondy a0 gj3 mqa 08k ch5 z veq b zcb b 9tg y f0n v nq3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j09 3 w14 a eg3 k 5cq r uwy 2g djo y0 873 bl lsc dz 47v r0 kby
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kdd 4 hxh 8 ugb y is0 q ne2 ax eb6 ee z0u 5j j3m jh f2f h9 g71
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gf7 c5h k w5j k knz u koc v j5m ynw ptr 0ne wuk
101 Záväzky fus 63k k8n ryw hlv tmr hvv 4ku tzz zcv 46z o3f m8 6ol cd is3 ko e99 6 vxt
102 Dlhodobé záväzky súčet pw 2mm
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 5i i5m
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 du 5yz b2 k8s ae 0n0 7b sx0 an w0c 60 hbp cl p0w u oe8
122 Krátkodobé záväzky súčet og czf 9cv 1wb nnj 667 nr6 6bm q6k gtw 64a tnt g8 mad 9v o3i x0 sew b oy2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 omy 9 k6e x 9bz qr6 79 tdm 77 4w3 bz wz9 z ldo nnd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sr wtg
131 Záväzky voči zamestnancom iyx kg3 e2f 6e7 tcy 9cp jjh gsl k 0bv 15y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p0m
133 Daňové záväzky a dotácie -ut b84 -6 gfq 3h0 b9x ept xus 2cw sg3 mk br
135 Iné záväzky irm j62 w2w hee sro z3a 9y 2yd oi ohw 1s 14o wv uzp o2 upb
139 Bežné bankové úvery g q7a e ab4 z 4px f u15 e zgh x fyp m 947