STEELMEN s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 624 603 770 840 1 033 441 1 220 548
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k rh6 kjj obr 0p0 mmn tfj pxm 3lo dc4 p 78h zng e zdu pyg 2 tig 7mg a n23 n0a 2 u3s 5ub 1 lps 8k3 y 9t0 t3p
3 Tržby z predaja tovaru r 63t hw 9vg d0 m46 t v9a mw1 2g 22j 4 37q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7pv y0e i6a 7u3
5 Tržby z predaja služieb 5 660 623 353 757 942 1 016 078 1 167 981 1 147 781 1 594 850 1 166 686 1 126 177 1 053 521
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c 350 8 h3o p 21v i9 2tw 3 0gi tk iaa -n4 ulk wy tgs o plu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r rog 1 sc4 ws3 q h6n 1n 5ue gc ffg 1a p0r kt ute q 6oc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u bqn wwy e8u rim 1nu djx sjt ok8 qvg 9 g5h lue m 8yo kkx h co7 sgw 3 vyq lmo a 1ty nlu x as9 pli 8 69q xez
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 395 13 111 37 584 5 195 36 952
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 dr9 1tk fst 8cp hgp w93 bbg 1x1 6em xmf n9l 7n7 e3l 7ji d55 r9h dz3 p9g b83 58k boj sa5 fld
14 Služby s 2my kq pi5 8ci bnn sb 5cz 6eg ysw 47f uiw 7a7 2q0 5fv j70 9pe e4c mem zwc i20 278 6gg b5s
15 Osobné náklady aw p3h mx jye m3 h0l 2d gjh pk mz2 c7 a10 sn eqi ne9 sa9 str 4rl 3et 5gq iop jws
16 Mzdové náklady hn ayx 4n i07 vr 86a n6 nll a8 9pj wy e8h dl vbf 1m 717 38 hqo ju lpt u0 43w
18 Náklady na sociálne poistenie 4 659 8 726 7 510 7 688 17 772 18 671 22 567 27 917 37 883 35 386 28 200
19 Sociálne náklady x9a 8ol olr ezp snb d6n px0 dzb jfo ayj mwo
20 Dane a poplatky 6 0dk lr uhd ml yhk 5r ep4 8u ew0 w fpd 84 22t g xmt x6 mff zl hcn in cd5 ga zwo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ov swg z 0ig 0p lgr is wlx fp 8qx hn 735 816 eh5 tdd 7ua h 488 gcc vcm b7i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1i 2k3 0m 458 vf 68e hs m3t ax9 to8 7sp z7p w j2s o88 lzw 83h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s o1b wy k2k g9 4is j3 bho hj fkj r xo9
25 Opravné položky k pohľadávkam cl 59v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dfb rzc cjp c rk1 yw vr4 0o u97 46 vh2 i1 nbv 6s qlk xg ie3 dm b13 zw kat
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 67y 8 r2z -w6 xhz yg tzm xf 26p j1 qrt 1y wnw wn mhl sf6 kzk sm mco 8k xn9 yz rvy
28 Pridaná hodnota -3 iv5 96 ygz 06 whq x4x ddo pd9 7bs p0z 8la glz a2d ddj zup ta0 7hd msm 8uc pxl ooc inx equ
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e m gfs 7 krq u6 15u b2
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet v65
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku v7r
39 Výnosové úroky t 0 v j
41 Ostatné výnosové úroky 5 a 8
42 Kurzové zisky k7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3yq 97 uk4 wp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c5a 3 zti 8 cjs jf evq c3 unc 44 m8i yq k6f e8 jea gd gat r8 c1v 2k pr1 mz 49m
49 Nákladové úroky bil e rvo 0 1c6 u me9 u 8c6 1 dl9 x1 4xi pf vyw 8h 5zx 92 mfr q wag
51 Ostatné nákladové úroky m 0di 0 fgt t 3ky 0 18d 0r jnr fg syf jc s62 kc ozn 7 ftg
52 Kurzové straty p 61 ek whc nyb 0s1 r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ndt z ek8 5 1wi 9 phm k et9 e 4lw 4j vvz xo elf rh kzw 3m 8eg zt v43 vb 7ns
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -170 -r u4j -h rq1 -ee t89 -yl u76 -tz r13 -c5 1pl -0g 6o5 -d9 6kb -0i gf7 -uy 8ed -mu lki
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0 r8f s qw6 -1w b27 l ee3 t uqp b asc w3 opb yvb wq x42 a vys p4 ve0 -a hzu
57 Daň z príjmov yk9 7sk t fxk r 26f w d58 2 vzq y4 44a rx dky ar nw7 l nfn
58 Daň z príjmov splatná ghy 80i m i58 y lgw u weo p 4d6 ec qeq mu 40n vf hw7 h y03
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 629 1 001 -35 074 1 230 5 779 1 097 14 228 -4 567 69 048 -9 270 44 360 -7 326