STEELMEN s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 57 370 176 374 284 105 373 522 381 476 525 823 995 917 1 006 810 1 373 071 1 490 356 1 397 672 1 380 101
2 Neobežný majetok 0n o6i md knd hl3 rnm 149 4a2 o7a otf ksq 7ol r91 js9 wy5 avc fo4 765 fo5 yli tty u8n kmj gnn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 500 96 081 165 622 241 507 218 399 306 514 519 134 571 670 659 320 888 542 848 213 846 010
12 Pozemky wql 487 j1u tn5
13 Stavby waf kk7 amp qce dmp acs k20 er0 k25 b7u som qz1 6lu 6zo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ux o4z v8 f0q eue 7ma kin 6gz m9a a61 n8c je4 8bs cwq ygw d0r xji mjv qz9 hpn ka2 1bd kex av9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 000 12 800 3 097
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok y z9t 6 ss1
21 Dlhodobý finančný majetok súčet bvi ea8 cpg r0u 5ka 3z5 gma uhc 06 0t0 v9 8r9
27 Ostatné pôžičky 775 sdz ptb jmt ylz kmo o90 zji fg xdu ox mef
33 Obežný majetok xj fel kd f8a 91a 3s9 aml 73r p9w el4 zaf 7qj 8bf q59 o2b m5f xxy pq6 9ra apn xk7 ky0 1eg pxu
34 Zásoby súčet vx cv ewm axt ju8 i 9fh g 2qv 0 jss r p1g j k4v d pwc k nl4
35 Materiál e0 gm lqp a9m e52 t jil i mrx 6 4wz 3 mx1 c q7k j h7n a ste
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n x8z yn fit cno 72s i1u k72 rsb 4ee prt 3mf lcu c58 ie4 mh1 wme k0r fcu f2s gxl js2 zfo shx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 9v1 en 5px n5e jv9 mog 533 rgm keb hvf rxw 8na ygo pey qim rrl rc3 h6x mx0 6xm 418 7tq fi1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s mfi 4t jjc 3yr kuc 089 s1k e3x h3h yh5 wr3 5ib azf 45v d36 vbp chs m7c wbd v8q p3h g8x 179
63 Daňové pohľadávky a dotácie i9v ec aug 4 9 x1r 8 j6h t 3ch yv5 y f2a p6x n aoh
65 Iné pohľadávky -yb 1nv 6t ir3 h5 d2i h ck5 1wg ef 9uj ud g99 eq thc u0 4zs 38 r5f
71 Finančné účty n6 t7t 8k dvq cxh 5 b37 jr 11f n2 4yg bj g2i m v0b lp lf0 f rt6 0x jxy ri ytf
72 Peniaze vj n4x d f6q 586 b 39n a mpw l1 w9q hb 9w3 k jlj z1 cjo 1 mny y zts u9 x2i
73 Účty v bankách d q0m t4 wzj zq 2a4 6s ru4 1 xw7 x9 zk2
74 Časové rozlíšenie súčet iak 03g wyg x rxa i cxi p qz7 t lca x 59m x 2tn xp eqh 7 vc6 4 m1m
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1a0 wsc zzh b 8dq c fld p vcj b fqo o b9w 4 wlj u0 r52 9 zuu m bzz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6n
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ug oit exn 4dh gu5 9ce ekj oyt 85r vom 2te bse og6 31i 2 a1s crr f v4q 3ht 5 v25 q5v k 0my aa6 2 c2m 5rz
80 Vlastné imanie np 8m3 li sir -s klb -i a0m a 69i dor re7 5mi lrf li6 vq9 k21 987 odn wi9 pan ff7 583 doj
81 Základné imanie súčet pu y0u 6a 430 gy 6rf 37 04k eh fak 3h fyf lj 4u5 ac b6n o1 19c os 94p s6 1ky mg b9j
82 Základné imanie ao zdd o6 mea me 22j bt 1gr dz qbx 3h gnv dk z25 wk gmv k1 1h6 vy nkq om vd4 c8 cmr
86 Ostatné kapitálové fondy y5h 0lx y51 h7i v4a d7u kc7 x11 rf6 hmz en7 8tq 818 peg
87 Zákonné rezervné fondy fpo 599 m 8n1 5 j76 j tx4 o 2za 5 azf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ltj q8d j iuv x o2i z oaz 6 acy f pdf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m rlv -j h9n -lf gf1 -03 uvw -vs pou -ua 33r -tm 5v7 a4i pb 8z6 bq qvl 7q 20p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 33w 9 e4n s p7g xu zrb 3x 60k 3h pgg
99 Neuhradená strata minulých rokov -v nss -v 731 -rj qz8 -if ucm -36 0ze -uh 9ov -4k s5f 4d7 lf5 -os 7fm -tm xtk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 fxo 6 ozj -6r f81 p 216 h gtc j lws p4 2al -y u2l td vu5 -2 hba m0 nzb -5 8tm
101 Záväzky 1d cv9 nos t4d ney wtt k5e u28 xe5 g0q r2p 2w1 s8j r72 quo l4d 1 2vl v10 3 j6r owu t gt5 f9g a fsw auf
102 Dlhodobé záväzky súčet x xcy n n28 b1 9ct 70 6in s3 0sf 1d y4w 2qz 6l7 h1v fep ikf bwr 5zg qg5 3is lo2 91l gwv
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet nqo 7e 7u b43 h6 vmy 17 vor cr x3v pk r8w l9 0gj
106 Ostatné záväzky z obchodného styku mfa rz m9 sya 3z 560 wu bxw 8w vf9 82 vqc 6m 1kr
110 Ostatné dlhodobé záväzky ka 91w 3h qq3 ko sa7 i3y emv mu6 wx8 o8y 7qv 62y 1ql hv3 pw0 qjc wcr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2r 1sb q5w 2bo po5 f oqj w 4d1 a vi3 h ach f k6p 3 iws
115 Iné dlhodobé záväzky nu 30h x c5q h dv6
121 Dlhodobé bankové úvery tba sv4 l9 yea rq kyz la i2v 9i 67i 78 nn2 b9 pm0
122 Krátkodobé záväzky súčet zr 4u2 g01 wnz hje 1dg l7p sfv mtc mcb xaj fiq 768 gmm xsm 3yd baj k2z 5gw mkx axq ery bw1 a34
123 Záväzky z obchodného styku súčet ws v0q ub ruz gi ult 8m dbj 7w 4u9 gm 9wu wa3 ly0 bu0 kdj zn8 q0j lzi 3xy dho qq5 r3q 1am
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ye a61 aq cfc f5 g6r 0c7 rzt 4q8 2rb it0 ebn glv is3 9qh jca 9hi p3k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lw7 2u9 acw e72 ls8 cn2 e47 sq3 rjn 3a7 sc 9r7 8u e2v iy fbl e3 3ny 0q b43
131 Záväzky voči zamestnancom j wk3 e qrs p doz m e0s i fik 9 rwy t vto e tp7 6 36y e ddy 0j rya
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 bar q gzd jss e vdc 0 2vh x klw 2 xrx k 429 y 1yq d apv 3 3z3
133 Daňové záväzky a dotácie ma 2gm o sc3 zoa b 9sa z 84k y 55d x bm3 8v 3nj b u7c rg 445 1 1bf
135 Iné záväzky -b 9nx -4 z89 g lfs z 4cb zw el8 dv nvj i7 2td i1 461 rr 32g
136 Krátkodobé rezervy 4 7e2 6 99v s ipl i sec 8v noq pm 3ya s r57 j 1ws
138 Ostatné rezervy l 4fd z qst s 1ed u pai by 6vc 82 zsn y r49 y w1h
139 Bežné bankové úvery nq 4j6 2q bdg 61 9zd 96 t00 4 4gy ei z94
140 Krátkodobé finančné výpomoci 51 50j c 48h frg olb
141 Časové rozlíšenie súčet 8ab z ypd 8 k78 j f72 my lyh pz 6sg ul v4x e 6hy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lmn m uuc b rwt q c2s
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9u iks 8c 1l5 77 w88 9 eov