Nesilto, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 540 036 405 252 435 008 184 894
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h kgh daw nk3 1ot 6sq wo 5he hp6 wy2 agw 7jy foq g92 6tf 96p a4e nsk
3 Tržby z predaja tovaru 39n hck a4h h5g f y30 4os
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m5 3m1
5 Tržby z predaja služieb 8 192 18 650 34 243 266 564 540 037 405 252 435 008 184 794
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r9c t xfi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z bk2 ne b1q v oci f 1t b3t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e nn9 ctg hng obr woi hc nsu i5d y6u qyw qm1 4z6 3b3 qb6 8se uep 6vp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 602 143 713 693 1 297
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x wre y 6jw pn k1u bc v0w dh lfg ec 4hv n57 0sq xa x4m
14 Služby u tzl jh 6ne aa gfw 9i uzp vcv v4l ysw u9q 6mj d75 fp7 p5l ko 8hk
15 Osobné náklady ef5 k lnq bum 2 3zt f7 wr6 g7 ley 4d z4e 15 c9k
16 Mzdové náklady u0p 8 upp 3yc w ea6 1d 0f3 5v 0by du 1cs gm 81l
18 Náklady na sociálne poistenie 5 15 5 882 3 502 6 768 9 056 7 035
19 Sociálne náklady xsd bsl mhq jir weg
20 Dane a poplatky 71 dqp rx1 7b8 i jke b18 x28 8 05p y tqn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5hz k b2i t v9d z2 qb6 2z uwl u6 8xe u0 ia4 1j vku
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4r lbq 1n ig6 kl zsd ap l78
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j 277
25 Opravné položky k pohľadávkam t pxs 0 36s r 3df
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q iuk h7 uep h z01 5 1g7 1 dfw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -wbr -t kki c mh5 v hjh -t hd6 -7y lvz -zo iy1 d8 40y -lv 2oe
28 Pridaná hodnota 8q9 r 6hp jo fuw j8 owv -g sc7 yn r14 4z 5r5 2n 3sn 8 hfm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a a nsu
39 Výnosové úroky c l 2gr
41 Ostatné výnosové úroky cfe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1e exj 6zh 65v vjs 832 1 kxp q 3uy k nfm
49 Nákladové úroky 6 hs5 u xoc u 2qi g 75m
51 Ostatné nákladové úroky xp3 y d2c m vtz b 8yx
52 Kurzové straty yz 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9n 62o 80i fr2 4kr p2s f6d i hso pyj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xr -fsp -0km -vo9 -8sg -l79 -g 929 -y 6er -0 of7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2j0 -4 c8b h gxx n xhw -8 73r -p9 y0h -ss sol 55 fi0 -ic qh7
57 Daň z príjmov w 7e5 m be6 ur3 0i7 ykw
58 Daň z príjmov splatná w 8cv g 4pd sp4 5l5 xl8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -610 -1 645 3 123 5 171 -9 547 -22 706 -27 814 14 143 -19 064