Nesilto, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 540 036 405 252 435 008 184 894
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 303 xul f4s 5cc 940 26 e2u 79o 2e0 lgy b2s ksl myr exu jfp xjn 2fr
3 Tržby z predaja tovaru z9s njs xz0 8ph 7 2ge iik
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uq 2d0
5 Tržby z predaja služieb 8 192 18 650 34 243 266 564 540 037 405 252 435 008 184 794
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu osv s ldu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f 4xp sw wnf l 8dq 3 hr e9p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 5ql 0ek 174 nna gxg m7 j9c sgp bfo 1x4 qnk okt 0i3 gv2 lud 7fh pdz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 602 143 713 693 1 297
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b rwb 6 zkt zn 1lz nt hmi 0z l95 71 th7 vg4 y0k u2 rft
14 Služby 8 gku 8r ty9 x2 rqt dw 8is 090 0mg ftt s2m pqz swf y5f kxb l1 mp2
15 Osobné náklady 5vz 4 p0c mut y 5fd 8m uwv bt iqr tb lol 51 rzo
16 Mzdové náklady duh v 6x5 twd u cbs hi ztn ec edk hg npo 53 gt1
18 Náklady na sociálne poistenie 5 15 5 882 3 502 6 768 9 056 7 035
19 Sociálne náklady a2g agw g01 mzt bd9
20 Dane a poplatky au edm 5fv ywk o nzn e5u 3q7 o j9x 6 zyc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1me y rw1 a tna f4 nu6 s0 6qn xe 8zy fu 43w xe 50w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mc qu6 o0 6mg s5 v8p mj l95
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 n85
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 9qz 9 whe d 7hn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 7e2 h0 67e p pso 3 40q a uoi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jcz -f dvg o kdw 7 lo5 -t bqh -g4 ioh -lc xxe fq mgz -ph qs3
28 Pridaná hodnota 111 m dlj vz shs f4 mcy -s f2f 4q e5c q0 0ne or rfn z eg7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f u f0u
39 Výnosové úroky t 6 8zi
41 Ostatné výnosové úroky vwp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 80 k93 6ev w6p 5cv 23h s 1j0 v 0hv b ycp
49 Nákladové úroky v 6qf n uyf s 5sk k juc
51 Ostatné nákladové úroky ytx h u1b a mgy 4 m5z
52 Kurzové straty e0 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5n 52d zdd 1hl 2ev dfw w9n 0 dfm ufj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -os -kmk -322 -ac5 -txc -0zj -y vm1 -m mta -q eg4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -eeh -9 o78 7 r1l 8 lwq -t vxl -6c qty -n8 aif eo nc9 -s7 j07
57 Daň z príjmov u 6i2 k s1a n0r jb9 qax
58 Daň z príjmov splatná p 49z o 0k2 w8r o0m q0w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -610 -1 645 3 123 5 171 -9 547 -22 706 -27 814 14 143 -19 064