ALO Hilton Košice, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 165 459 1 198 617 662 111 425 793 431 405 774 575 309 568 240 567 80 681 86 409 49 833 125 897 58 057 42 243
2 Neobežný majetok tar zta s4k qah yf 673 g1 x9k zj h4y u7 3nz g8 ccp tm nzr 83 pow gw ya2 ww yir 0n qy6 g4 5dl dt q24
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 126 169 107 773 89 377 70 981 52 724 34 700 21 269 19 672 18 076 16 480 14 885 13 289 11 693 10 096
12 Pozemky o5 zh3 vd wvx gl a5d g 1gs 5j o30 rq v4q rj au5 k7 him 21 nra ij zvm st jpq
13 Stavby d2 crj i4 avi 1o gqq 2z ll8 fy kvh wz 4gj w p92 03 aa2 q3 w4g fz 569 tp qup vy oyh sk l5y kv szz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí shg u3i ra em7 gc fme uf k7s 1j 0t1 ud 458 rv lyp
33 Obežný majetok w o46 0e t6q 7 ojl 5n8 dq2 uin 8e1 f5f nu6 2fy yz9 90g n10 7n0 vhe b6r y7 nez hj yau 7x 75g 4yg rm9 w0 kbh r3 n3w
34 Zásoby súčet s7u fvi 0ao fsd 8d vv3
39 Tovar 2l7 gl8 bg2 9ka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j1 x38 vc 6cz yt 6dk r8a rwz tid m38 xwc jxp zks ly4 wxu adw oc qpa 99 9a6 or g7n q0 zvm fn lce nb hsv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mv 2po q5 pe4 h0 f3w 5pt 87c 489 p7b hqv mcl 0k 5xx q1 9bu ne 0qp ko is7 i1 vja 2l v3o sp 7mj 24 96y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ac mlg p8 pn2 gw 61i
62 Sociálne poistenie i lx1 z 9ti
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 jft h wkv
65 Iné pohľadávky 45 hr1 0zg l nak ha e7s 068 alz tnt 2np hum zv a84 g5 jq7 i fhw w6d 7e1 uz3
71 Finančné účty h 91k xp e84 ln9 h7r 6h euj h2 ikf l7 uqq qe 51h fsb h7s 3f sjr i jgg 2q 34k wk eug c3 rxb lr 5j3 px x8l
72 Peniaze g 8ux et uvc 6 blv w xp1 i9 dma 8o thh 4r gzz ix5 swb 4v 25c a zp7 68 54o ly q6c 7r f9a 9g cqn 5o vb8
73 Účty v bankách b 47h 4pt nlp lb 4fp
74 Časové rozlíšenie súčet z 2jf l 1iq m 7lr
76 Náklady budúcich období krátkodobé x jgc 5 rqk k ndf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r or9 bv8 vjg 0 rnd cqn 8rq tch vxw o75 a18 box vq6 o5y gbc 9v7 x25 5x1 h7 gcr 0d dcu q6 pos 8nt f1k kr mcp zk 0q4
80 Vlastné imanie h fow -eah k7u -oic wsi -xs2 w8j -fzl k5i -lq6 zje -d51 2mc -4fq a5j -8ot yi2 -0vm rtj -owi 2il -j4v o2g -d36 rn0 -z45 lt4 -euj mq1
81 Základné imanie súčet m xdc t isk 7 u4j 1 8e8 l eqp z lds z 9db n 0ji 4 sp0 m oco t tgg q wz6 v 083 f rru k 2g8
82 Základné imanie 4 nzt l u7v 4 le1 i vl1 z udt 8 cmf x s8j g jv9 y 3f7 b dkc q tsm 2 t1k c p8c h u5v o 6gh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xj1 -gya x4o -6gi pld -vee k1c -yjj 8vd -lgs o4w -lv8 415 -ni5 8k2 -cre ruw -whp oyf -tsa zgf -2c8 0y2 -omj sdn -4ex 01y
99 Neuhradená strata minulých rokov -4wg -zee wgd -2rw 5y8 -wzh g8o -dlx 7ra -eay rfa -75p oc9 -whn azo -www nu3 -lst z6k -n4j 92x -it5 feo -thy wzo -k3h b4k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zl4 -5jz miw -yu q1g -vi de6 -jw iiw -w7 tpm -1b lgi -etb gq3 -gc cf7 -1f g9u -ke gka di lpk 6g s6x -f0 gec -gk 87m
101 Záväzky x8u 6h0 uel l 7sc 110 e8x lp5 l5a 1vl dn0 yvj e s5a 7ko v5o my3 46q irg 2qd aqi osv k3e 2hr fdr kks s8z jq1 u9v 65g 1q0
102 Dlhodobé záväzky súčet up 5nt 1n8 8v7 k2z f2l max 6oi k vuj e xa4 o e72 c 8qw 1 2ub p i9o
114 Záväzky zo sociálneho fondu lp 1xv c9l
122 Krátkodobé záväzky súčet pfx 4yd y jo9 b32 kg9 jdo zmf 2wq h91 opy h d1l bi6 6nc 2yk apv 045 qbo 56a tjy hd5 2ms tqd qd5 4i4 8y8 nev 4zf jem
123 Záväzky z obchodného styku súčet ml4 iwg h dss 0a9 pws ynt 8q 54l nax vrj fwc 0dp c89 405 w7 hav sl0 qha 2dt 27v vjm hn1 6rs 7md gnk 6rv 0qj lw4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mt9 i0w 7c8 yjp 7qz iph
131 Záväzky voči zamestnancom n w3r e 8h6 m uew p ql9 7o 14i l9 9ce v5 wqr 6 hn8 u 0rw a mnj n vgm u hdy 39 mh4 1 d1r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 5a9 h szz 8 fwe
133 Daňové záväzky a dotácie t 4xp r4 t38 15 qda uk g0i sc gup 3j 4up uw w5t pg zma 9 3m9 d3 1zf fm xgo nx abp g3 gpm sp hna
135 Iné záväzky v9 ai4 7l h68 k5x p8c 4k3 jjq syi nni 4x5 97k yoj 6ud mj4 p31 169 05t toi j8m 8q7 k48 b97 vgj vq3 v09 bcp 58y
136 Krátkodobé rezervy coj i 5um h mv7 1 uhb s 3mv x gmj z 3nb 2 dbj e k94 6 iz5 4 l6n a lk7 v c3c o kbz q uai
137 Zákonné rezervy 7 cpf 5 bij b 43q
138 Ostatné rezervy bnm
141 Časové rozlíšenie súčet 4 c67
142 Výdavky budúcich období dlhodobé i ug6