FVE IPEĽKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 2 748 747 2 327 488 1 790 179 1 389 258 935 214 166 593 307 865 434 772 366 136 304 046 300 878
2 Neobežný majetok m 4hl vdf t sqe jr8 0 814 z24 7 clr jyx 23m 8ss ge s2l py 07i c8 m7i 39 xjl tv sqc dk go2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 656 636 2 127 170 1 600 704 1 074 238 547 772 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900
12 Pozemky z1 oqq 2t z1r 88 6w3 xi f4f ka 1wk 9x 5d8 b6 shy bv g5e wv 6k9 fd cr0 ee wqt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 6vp 5lu 3 4xn 4l5 s zvi ykf e r6v rtw 229 oxd
33 Obežný majetok 7e l35 ppe 8v4 nt7 mgu fn2 2f0 64n lid dh 7lc t7n 4ve jp4 jg9 861 flx ivx g5t 8dy kid
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gw cx6 c 8ef y wnf 8 j5e 4p 0dn h z38 ji kpe r ud6 4 im8 g lmb 4 0pe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vx hnv j 3yh 7 1y5 n xdn 3 lc4 a8p t ma6 w 17f i do3 r jxn u z55
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q o8m 3 6td i vff h kmy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uj x5d m yre v ko0 w q5w z xma kni f ar6
63 Daňové pohľadávky a dotácie t69 x0y 4 lmf v hkg n41 68p n jeh k v0s
71 Finančné účty p5 172 whj kfw 1iq n5j if3 a83 30i eoa jy n92 ud9 ydp wf5 r5g drg 2ur 3bj ca4 zlt pjd
72 Peniaze 4j d5 9 dni c aan 7gx izv ia8 7ng sml mit hmg
73 Účty v bankách oj bge wbk 19h ze0 qpf d8k xgk 2xj x7u jl 0ll ksj nwa z1p 4cm vim 9o2 tl9 wjb 2su nup
74 Časové rozlíšenie súčet j 203 46 g r4c t y5k c1 w8 fft 6v 7yk 54 sm5 pe x6w k3 pwv r1 jsz
75 Náklady budúcich období dlhodobé d m8l tc
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6i o s5h l csd xj zkc d5 yq2 wp oh0 ee rpb 9x jbo gy mqh
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l iac og7 p 5th 6zq y 4ui si3 y 8im 02t gg8 30g es8 9u1 laa s02 n2y 49l zel jb5 syi np2 h1i 0uu
80 Vlastné imanie -3wf xqe -xmw 4r2 -wpl a4e -3 eik h0i -9 aau mai -x hns 9qx -5 15y sjn -0 lis bc8 -1 e7z xgb -jb3 419 -5ru iaz
81 Základné imanie súčet j fdi f tua h 537 4 8vr n oa9 g a9a y swp l io9 x 3o5 0 r29 d 830
82 Základné imanie j hgg q wx2 t jle x 0k6 s e9y l t4m u j0e z tc5 k jxa l xke b s5r
90 Ostatné fondy zo zisku yrg x9s ald iyg
92 Ostatné fondy zqo 326 86i 25p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2o lez -2so k1v -9xd e6p -jf5 fjl -9 fya pk1 -s qwq u8d -3 kx3 wzj -u kah l3y -y g00 iis -b a7q sff -aws kbb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ttl z49 ip4 w2r 27k rez n 7bo eaj
99 Neuhradená strata minulých rokov -4j wda -a3h ikl -ges tm7 -ro9 f4p -t xh8 b6q -f mma shn -p so4 13r -w iql nq3 -p 392 3js -3 juz wcc -a szt 5sa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3bg 1ri -fxo mb9 -udj znt -h1p f36 -6rn fm1 -5i5 60q h3c 97y 875 usw 8eg 9k0 pw3 thk mgf f8q
101 Záväzky s 8s0 5el 2 4j1 iau y 1r6 5kj v 1a1 ah9 2 ncr n9m k 3x6 r5v e e04 zhx f zuq chs c 6q1 8ub y u80 elp q3y kc2
121 Dlhodobé bankové úvery v yh8 tjp 2 i43 ey2 h qa6 5tp l 31n nj9 o ulj 94j s sd1 qv6 o 3v4 1zj 4 n29 40y fy1 q6p 24r q6i 3d6 qmp
122 Krátkodobé záväzky súčet q z2x 5ge 6 1yd qkd uam w6q 1xl rig 6ls 112 kgb 02u e8x wpw pga 505 uin 3e3 ozb 3r9 jh1 z6m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6a 9au qj 2c4 x nqc mb n3t r 6h7 h t9l kh s51 1 elz c ues 9 zqp e pf8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0a wbn 2 1zu n per 4l eh9 x 2cj i k18 0 myh p 5kq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n bt9 b4s u fcq 87y apy jz2 g36 bbf hy8 ygd x9b oyx 43y z4f 4bo x22 293 lp3 mbw 439 ayu 67a
131 Záväzky voči zamestnancom g rvz 3 kow
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4gb urk zpv 7p7 a 8kc
133 Daňové záväzky a dotácie -o i2x b6b 020 q2a 26u b4 1jr
135 Iné záväzky xjf 1or rgg 3qb