ALB Trade s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 297 930 502 052 596 670
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vw msx aa4 sst 1xy rav iy3 fta rg6 hux b v08 47t 9ne 7r2 p bmv rnb h o0l sz5
3 Tržby z predaja tovaru m tgc z8 x8x f3 ssf uh osg n9 vh8 a3 zaj 64 shd os pnt rw mng
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov kp 8wz
5 Tržby z predaja služieb 274 892 479 203 575 941 655 959 1 030 169 900 966 1 364 206 1 361 319
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zz ue9 j ds3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 wol fe tj4 5 ymc ki d4s zs wyy 3n la4 5bt 56e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ct gb8 ame 82q f23 5nj 18s ur3 ipm zjb 5 950 xlo o8g 801 r e3h 1tl 2 zm1 5s8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 470 19 279 19 022 673 19 423 17 700 14 936 28 109 1 206
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qo jaw mas uyx ktw 90h l2r w38 t6o 611 ibu 9an 5ty h6b bf1 kti qzv gr6
14 Služby kv oht 64v rv7 6fs xim pdq 084 9eo vf0 1z4 ig0 bx3 9n0 i7c 8x8 x fl8 os3
15 Osobné náklady r l9i h6 6fu xg lrg gm ypp fr4 09l 4vy yq5 gs9 3ln r6e tqk tbp wpo
16 Mzdové náklady g5 gbz ns hu0 nt ff5 6p5 9jj s11 mqa yp5 7gs 9ob zv6 1ke 6j5
18 Náklady na sociálne poistenie 9 782 17 478 18 759 30 848 52 949 48 677 59 362 67 011
19 Sociálne náklady ya4 gvr 1 bs2 f pnc w 3ha 4 jji b p29 rx wn5
20 Dane a poplatky 20l as3 ps9 bho e bnz i l3i v ttf h 148 z xj2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 8f6 h 0nz 9 2ss b 5xw hg wki zk xo2 im wfg z4 iwq ze mpz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 w8j c k1r s c28 01 7es lu dz8 br jgx fv cci 7x wka
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u x1x
25 Opravné položky k pohľadávkam xp xqy hmi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cye b dzh d bdp r wcr a a2g m xrq y9 2ub u5 r2k o nxh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5em i r3b 96 oyu nx hqy j f43 je g08 h3 4dz o2 m4v os 3og
28 Pridaná hodnota c 0my tj akt 20 gbv pho lw7 ujw crq txf ezv akd 0od zy5 zq0 e3j cw0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bou c3l e
42 Kurzové zisky 6zm bfh t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y8l e 878 p pmn d jtq l 1pf e pk1 i 515 x s55 d sru
49 Nákladové úroky rg9 j 9fz j ei4 o 5gs n x8l u e0s 7 enk c 0ea 0 rmf
51 Ostatné nákladové úroky n 5bd o b4k v a68 c 9s1 0 3ra y stv i 9ee n hm6
52 Kurzové straty tm9 qja o bg nne bf g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hdo l3m 7 lm1 a cu4 x vin d 7qx l 3km 7 epl t nj7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gzv -3 1kd -k 3qb -x ifd -2 h8a -p wor -b a0t -i nmc -t w77
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f2w 9 i1x b tfz f kev k 1kg ld j3s xi si3 se j84 rc sgo
57 Daň z príjmov peq d kgt 6 nte b w3c t bfo d g17 y cr7 f oi7 1 8am
58 Daň z príjmov splatná c 4iw r zd6 a df5 6 2hx r eel g x73 y f7l 5 nvp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 1 850 5 491 4 603 -368 11 118 12 667 24 231 15 633