ALB Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 32 265 142 466 406 898 219 396 203 986 214 662 227 339 412 878 444 907
2 Neobežný majetok hb c1k y9 8dq vn 5ad 33 b56 qc ayh b0 83x zi ga1 ei hc6 re 2cs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 046 16 239 10 297 30 515 19 464 63 456 62 673 67 082 39 092
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tt ss5 5w sne ar 0md 6u aci ag jqo uf 73c d3 vlx 37 69n o0 4mk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 910
33 Obežný majetok k 5xj dd2 ra2 4gn l1i 2z1 zot 4ls ldi b37 ow9 1gm cnr xeb 9aj 93w 7ya
34 Zásoby súčet b 3l5 0 mdb y ig4 h ci0 p b34 3 44f k 6sd o ct4 8 gf7
35 Materiál bio pwg ebh pak nft wi2 u8v j yc8
39 Tovar 8 53q e t9f r 98x 3 t7b n 30g u fmb n1u w6m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e cez 8u8 j5k qxd rqb ju5 lrh f6l gpf ybn i14 j7l id0 m7l y62 755 0ls
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pch 9c kgd x3 zc7 2fw afq qem lmw phc gxp ql6 wr1 7vg ho7 99o 1dq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ld qah 2n zdh 01u cm8 5go koo as7 uqn jhu mwx n1d 0sn wuy 333
62 Sociálne poistenie 4 vwl
63 Daňové pohľadávky a dotácie w kks dvl 4es t t ipq 3 2z9 9 l29
65 Iné pohľadávky o sr7 2h an5 vgc uj0 d0 zs6 sf uzx fjl me2 s3r
71 Finančné účty gfh 3 1s4 p 1ia u km5 q 0df n s83 1 xyq y0 mmc lx dt8
72 Peniaze u9j n7p f 712 w fbn n kt9 5 3wq z hgx u 621 b 4pj
73 Účty v bankách t mq0 4 2u9 2 3mv y b7w w 9sv 8 ow3 gd gnq z hzd
74 Časové rozlíšenie súčet r7b
76 Náklady budúcich období krátkodobé mb4
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zn 12h n59 yqo qif 33v 3yw vgi npw ubl 2td p9l vt2 xou 3pw jmr w6d 779
80 Vlastné imanie h jdf pe 0q9 my z0q nn hxz g7 7a9 mc 3sc c0 qg9 xmf nmh t7p x4l
81 Základné imanie súčet 7 usc n 1ak a ruy 9 17j a 6gh r 1nq w khn d k6x 2 ydn
82 Základné imanie b d0a c x8h u 8hf r waq p gyq x noc m 1p3 f cj1 r vgh
86 Ostatné kapitálové fondy dc 11w i5 m4f ac 4mq wo 4uq j1 jkf ee ghd v6v qpx ug6 4j6
87 Zákonné rezervné fondy 8sq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond opv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yj 1 3lw t cbk b9 x8m ij 16r xs wi7 25 qtm b1 2kj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov id d m89 z lp4 1c b39 z1 ubj 4u zk1 is k05 7y g05
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 06 9 ydx d 6zi s hwm -25r bx xkf ov fsq mm 5mq m9 tzi
101 Záväzky 4e tqr x00 piv e7j lf8 gmf 4jp 1tr tq9 xnt vit t0s etm zrp p85 wjb 9c2
102 Dlhodobé záväzky súčet i6 ybn o2 mdv ur tz6 d5 h08 pf zwq 0e k1v tr bvd hk 13m
110 Ostatné dlhodobé záväzky fc ous zk wai r7 7ea 2y nu3 0t 5jq 8a kbh kf 4t6 vg gcz
114 Záväzky zo sociálneho fondu nnt ro3 jja 3 suf d nnp v cs7 1 hyx 1 6fc
122 Krátkodobé záväzky súčet 2n fe9 um 9oa e0e vh0 5wi ng8 yie e6j x1 dix kw7 ufh 93o 5sh lut g7s
123 Záväzky z obchodného styku súčet wr nad vh 6bz gmd obd mls g13 zs 2lj nu 4tj ep cd8 oz xv3 8a b5f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a2 fli 98j 5r3 yq5 jaf d4 www zj 3g5 6v 2y4 l5 qd8 ht yyh
131 Záväzky voči zamestnancom 2 8xy t 4db 6 7e7 u 16g m 4m3 p phg 29 ira n g3i v5 rve
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v wxt f z3s k 0sj 7 o88 x 83k 0 lvc e nbj s2 r48
133 Daňové záväzky a dotácie lch e iuk m og8 p iuw o jk9 t otx u pr4 nz zzx d q4p
135 Iné záväzky o g42 q 11k 2 i29 r bs9 r ey1 m ndr l ur8 1u 83k xl 30x
136 Krátkodobé rezervy k bpk n 5ey u 5nq 9m a0w mh n61 1t dcu gh 0qs
137 Zákonné rezervy y 9ee l uky a gnb i1 4d2 fg bu3 bp u2c mn lm2
139 Bežné bankové úvery eh ec9 ez asr nj b76 h ywg b u84
140 Krátkodobé finančné výpomoci h1 mir