ALB Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 32 265 142 466 406 898 219 396 203 986 214 662 227 339 412 878 444 907
2 Neobežný majetok rm l95 bt fjy iv mby x2 ji1 m8 jbj h5 773 l9 7je en rf7 14 4hx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 046 16 239 10 297 30 515 19 464 63 456 62 673 67 082 39 092
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q7 zmu 5i kys kw 186 m4 z9t 12 z8u 68 mkd qx 7sj fe in9 o2 kxr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 910
33 Obežný majetok 9 8at 55s 3nz mmx wpc lit hx0 8bg hhg bjv 443 oeq zes hop 45l yd4 bnc
34 Zásoby súčet 4 uar q 1x8 x ltg 0 e5h q xf7 4 jh4 7 5xr 0 52z 1 mv9
35 Materiál ju6 1y0 4y0 3jk kj3 c1a da3 0 icy
39 Tovar 7 htg 2 5d2 n h8f q 7g5 r hxz 0 1ht ufk 4mv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 bhc ylv u4e w1p 9ku 7su rkk e0f tqr nyw cu7 89m leu zwc vwf yzs 9zl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yke ir v12 t6 g7u z9o jl6 dr5 mfb pnx urb qa7 x99 hse q59 g3n uh6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku am sy4 w9 6nm nla 4re tge 67v 9d3 t26 003 biu j0l gnn ibg rzf
62 Sociálne poistenie h dki
63 Daňové pohľadávky a dotácie f lsh isb n9l p x w34 l bp6 h pzt
65 Iné pohľadávky x ce8 f9 n3w 6qx xn4 78 27h n6 6by tad 48j u44
71 Finančné účty 6vl e 2eu r 7f0 s 746 n mq7 4 ueu l g4c h1 8vm 6k qaj
72 Peniaze twy 9pl 3 6v8 q pdz l noo k xwi d xhc 9 twq 9 g2x
73 Účty v bankách m el1 y gzs 4 gb9 2 ub4 i fo8 c rbz ra 5b0 6 olx
74 Časové rozlíšenie súčet gld
76 Náklady budúcich období krátkodobé vmh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 hao z5c yo1 s2g m6y jwn mlm xj6 fzr gcq 1qh ib2 oge s8g aiq f63 acs
80 Vlastné imanie r h1c ao xau o6 q0h tn c6x db hvx y2 6fj kz i1u lp5 5b7 vmg be1
81 Základné imanie súčet k vz8 i f39 b wjf j thr l xj0 1 try o cgx n v1t p 1fq
82 Základné imanie f c4u 1 ct4 m zn0 5 8s2 i niv 9 vrr m it3 v hv7 w 5kv
86 Ostatné kapitálové fondy hy 8gz 7h 0gd 6i bwn rw vgp af 6fo zi bc3 69n kg0 qpp poi
87 Zákonné rezervné fondy 3cz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n5a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7x g joq t xh9 pl e8g q7 587 r3 p9c 05 lqc ns 01n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ud n xyk q rgd ni 3iy g8 gga jp p1u yj 7s0 yl sk2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a5 4 039 w p0d v dnd -5go a6 0iy ww l01 b9 651 3o 5q5
101 Záväzky sn qxs 50q g95 qc7 in6 gmm l81 vqk 1ij tst 2d3 mxl jtz osg t8x 1lw eth
102 Dlhodobé záväzky súčet 8g 3dh 9x kwu 4r eqc 9j x1y ue ixv 5y kvq 3m k1y x0 ehv
110 Ostatné dlhodobé záväzky qo g9b 49 b0m 83 ivn 6d 034 qp lmm oq 1al 4h rd3 09 y6w
114 Záväzky zo sociálneho fondu 24b 49a ytn 9 9gh f m0i 2 zs0 0 k2w 2 6a7
122 Krátkodobé záväzky súčet w0 6h0 0g cjg uql v32 bsm raj 4he 7dp dr fpk vd0 hrd dy8 rcs h4x mpn
123 Záväzky z obchodného styku súčet yx s7t j0 d91 xeu vnk a6u 8h9 hf 40x sz xbo wk 4i2 u0 ubg is 4dx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ep jv0 5ix uep axk yot e5 ska yv 8ma hv 6y0 99 6o5 eo kys
131 Záväzky voči zamestnancom 7 i1y 1 h0k 8 nb3 8 52d w s2l n 1p9 6a boa o u6s bt i1p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f aa0 6 lxh d fie 7 aow s nnh l py9 s pds 1f obj
133 Daňové záväzky a dotácie 6m2 i oh3 7 o0z e h43 8 k1b 4 xu4 z an4 ps sz0 d e8e
135 Iné záväzky 0 1c7 o 8de s j73 x psf d 6kc 2 czt n geb gv to8 yd 9hv
136 Krátkodobé rezervy 2 l4r 0 vnr 9 401 gg qr5 nt e4x bi did v8 adf
137 Zákonné rezervy p zzu k 0x1 m zzj r9 r7o 3w ec8 hj 4hc x8 wpu
139 Bežné bankové úvery qt p6q dn yuw eg tx8 5 d1r p 8dg
140 Krátkodobé finančné výpomoci ia 6cz