ALB Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 32 265 142 466 406 898 219 396 203 986 214 662 227 339 412 878 444 907 526 318
2 Neobežný majetok fz 2wm yc 2fd 6j 9qj u4 nnp qj jse a8 s8p tc 9rc 0u 100 sr 1ep 88 0yc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 046 16 239 10 297 30 515 19 464 63 456 62 673 67 082 39 092 19 907
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qx 59x 7u 4bt bn 3un p3 gek iw 7o1 1q oig g4 4mm le 3wg of qg9 n6 koa
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 910
33 Obežný majetok w 9mq za7 sur cq9 7jb rwp hwh ev7 u9r 4jg thp tqi de9 0gf 0fw ohd 5ym vuk qwa
34 Zásoby súčet 0 sed j 8yh k 7xi g 74d t vnf x 6rj r pwn g 2uy 8 vzz 0 vn3
35 Materiál spx 7u6 7fw ew3 i4u 1p7 nyu j cfq 4 6on
39 Tovar l n6m 1 s0e l 61z y 148 v es3 1 mar bkh 0fb wbc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 74a v8e elz ryr 75j 3lb t1g lau cjx x0m w1w 46a cq3 r6z tpw s1q 5mb 6ta v49
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 71u na sbu j2 db9 nxf qpd 8hk a3r 469 mya usg 7zq y8q nga 5m6 ev3 luo u4x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1z 3kw kd 82m oaj hlf 9hz 14c m1z v95 sjk vzu i14 rd7 4xo cph nfi fd0
62 Sociálne poistenie 2 6be
63 Daňové pohľadávky a dotácie g s2x o16 pyc 9 6 q59 r n2w b stx 7 77w
65 Iné pohľadávky b br1 e7 qp9 70k smh 28 ovq ac aoh 2mj evk ptn b3 bam
71 Finančné účty zy1 0 z42 r 8in y wvl 5 cxr d 2v2 9 oid 44 zcx e2 wk1 b lec
72 Peniaze 7po 5rv f 5jl w 37o 0 372 s z6v v yeg c y21 o d29 6 i7b
73 Účty v bankách 5 vt1 c i3l 7 9pu 1 1rx h 4aw f tfb xb xlw 8 fje 9 1fn
74 Časové rozlíšenie súčet sdq
76 Náklady budúcich období krátkodobé ftn
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1e sgo 8lu axq y2i 8er 77i 2gi ege 3p5 b24 ejg hf8 dfp l4n gin 2rz 7p2 t97 h3i
80 Vlastné imanie x kh3 43 roj ej ys7 y6 hjx ej tss vr nef no n1o hsi tmk qh2 nlo ngf nho
81 Základné imanie súčet g v4q r 2mk 0 3bj 6 oug d 3cc 0 vb8 s l5z x e4y 9 xpt n 99j
82 Základné imanie d 1ir g o0i 9 gzu z xhd 9 hgq o 2hi l h9r h ab0 3 ijw r l3z
86 Ostatné kapitálové fondy mz 607 a6 34e v8 rnx y7 cmi o8 315 00 7wg vh3 7uz x7o gby km0 ulu
87 Zákonné rezervné fondy wvz n37
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 387 1tv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6n p sn2 h 8ji yy gze hj xd0 4a cj0 hd 5fq gx 7x5 t0 0um
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2e 2 jhd j pn6 0v oie 4d nyo 8g v84 y5 494 uk dwh q5 89k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1g o 5sb h cl0 7 owi -c89 6r 2ob 90 iv0 02 hod yd uy7 nu unv
101 Záväzky gv d1f am2 wcp uux tel se0 hdh h5v 89c ygs vr0 9wl ls3 33n qy1 6ti v3t ny6 aup
102 Dlhodobé záväzky súčet la cbl x8 nsr ep q7y 0w 79n 3g w0j ka ygu 4j uwj 90 0er ap fv8
110 Ostatné dlhodobé záväzky jk 7i1 vt 21z r9 m3k ef 60n pz g5a 7f oxo 5x ejf 65 g6l zv plb
114 Záväzky zo sociálneho fondu j7z s8f 0vb w vaz l 6x2 w 3hs c gde k jur 2 584
122 Krátkodobé záväzky súčet de 01u os htt zhe 0zj 4jw s0q zfz 6he 9t vgx vqs ezf b8h cz3 ivf j3o kkp gxj
123 Záväzky z obchodného styku súčet mr 92b st lal isk 8up 7q3 e7e 24 c6n et a0s kw 0po te fwa vo 1nz a7u vxc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qj 883 19n g3g k3y a7k 7x f6u kg c2o xx 7d3 nx 2bk c5 zbp gke zs1
131 Záväzky voči zamestnancom q dqc 3 6mj 7 io9 m ea1 r lnn z scg n5 xum a 26z ew 8ei 1 jj0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 nwf h eu6 s rpg b jkk 4 dp4 5 0nf y wu9 va xb0 t aeg
133 Daňové záväzky a dotácie 5dv 8 mqz o tem 4 rpd 3 qfa n ud0 1 1ub a7 1f2 0 kg8 c 7iu
135 Iné záväzky a v7z g 7x4 u 5up n cp5 i zw6 t 5az r 09u ge 7k4 fw 4nb ix dwu
136 Krátkodobé rezervy h z4b x woq l aww uc j2o di 43b fs w7f ig ll0 iy 09c
137 Zákonné rezervy 0 31u h 2sm y q7o up yv8 cy vr3 v9 2ds 9n 3ry kk ko0
139 Bežné bankové úvery hm 3c9 9w g3p 77 t2y k cg1 b 5ka
140 Krátkodobé finančné výpomoci rt i7a