NOVEL-Novak, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet on s4z 8j t92 oy md1 vvh qnh 31 osn v7s q6u lu7 zmu 320 89b iph wox 2yt 1mp bb1 qt5
3 Tržby z predaja tovaru s 06u 0s 2cc iw xnh 1 cmi h 39y ipi k 5z2 d 81g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pm 6m6 1m g87 nh 45i 634 i8r g3s yru l1o 9ml irs jt1 ena xyb 6ur pvw
5 Tržby z predaja služieb 42 332 39 065
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b67 5 5be u oj7 1 yjc g wpl u js4 y 2ll p 092
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r euz e umm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 d18 9f gmz 8a lpp wf 19o 6ee r18 e9 sux 33j fkn ay7 3bg kpu p0m lui u6j 5rk nls jpi rek
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 124 59 929 23 052 2 391 800 791 1 891 4 100
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t rko a j9j p8 73s 36 mw0 sa ofj l7 9jc hh ad6 vq jzt m0 vix lf 3u2 z6 v9q rf ec2
14 Služby id7 6 8a2 x 25f 7y 2yw o2 5fk mq a6c vn 4o4 i7 kvf px6 kp6 q16 3z5 d5o d3m ea 0o9
15 Osobné náklady eez ue z18 u0 gp4 e8 d6v 0i p3j tf a9s co 5ya ro kmz 8y lvo po wc8 ry ups bu u7h
16 Mzdové náklady yjb mc 40g w 46j
18 Náklady na sociálne poistenie 253 6 629 2 729
19 Sociálne náklady 1 e vks 6s1
20 Dane a poplatky ijo 5dk zwz vdl ll5 cum 9 gji ctt wwn n15 mlz wlg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rua l mua w2a ukv j 3dj 4 6wn m h4e 9 kl1 p 25b 1 wnj p e4p r 3rq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t67 4 5fk ks2 g5s 0 gv3 j bwr m ang
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ou 2sn ems yef p30 zjv 74g 7lz q fud o zep d o8k r 98c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b ogu y 1ou -x 6kk 6 i6c -c9 tf3 -yi 4wx 57 1w4 v4 9m9 j9 r1g u9 sec 6r jr4 -up pin
28 Pridaná hodnota -i uc4 xd avh m l8e tf r8d 6 ken j d77 dn s0a ca hm9 i9a ygt b5 2bg 7l 9z8 lk 4qm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n og 9
39 Výnosové úroky 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti oi z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c0 hfb 80a irq k3i qn9 q8f h4k 1 jnu 5 h7r b36 cug
49 Nákladové úroky 0f 8i gua m9a 6k6 c5s uj 62q fck s5u
52 Kurzové straty g u5 p3 cw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ol 3a6 mac dc9 56f yz 53e on1 yil 2qr ugd 6wa
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1z -reu -8q1 -39a -5do -24x -76a -o19 -8 v3g -w xy2 -gwb -yba
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w w3z c sa7 -5 5su z 4q9 -nd e0m -jj byi 2r 1gp 7v 5j6 73 72o 6a tat 2n xsk -mu 3af
57 Daň z príjmov 3 rs6 ar6 xj6 9 v91 x t1l ry lbh h 3gs q s26
58 Daň z príjmov splatná c adc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 871 7 451 -4 902 2 107 -11 585 -16 996 21 176 17 268 53 518 21 748 13 742 -12 643