NOVEL-Novak, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 052 15 901 15 752 12 495 38 601 4 934 31 540 86 356 92 964 120 361 86 382 64 102
2 Neobežný majetok 8 wfi 0 9hk 0 bq0 2c0 q txu 7 ctq b ep4 rl3 yo 1j4 tl scv 8t dtm sq 1c4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 696 1 602 1 193 784 9 700 6 379 3 435 491 14 560 23 047 17 353 10 062
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o ec0 a har l mlf xqx 5 ik5 z 3sy n v4l rnw 13 61h os t94 mx t0z f sy8
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2 zig
33 Obežný majetok r rg2 9r 1j2 xz 3hz ja s5j e0 n50 -c rni 3q 13i g7 545 9l 65u 5h 1gq 41 oae qv qft
34 Zásoby súčet l1n g 9tg d qiq c e5u 5 bad p rd0 c mh8 i 3nx o 7wk 3 x8e 6 jki t pi5
35 Materiál 334 r dat a imc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet guo eal g m2r ekq m6 yi9 svu 51 6o8 wc o4l w9 iqv ml urz n3 nx7 pt 6np
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tj 4b g mg4 lt a emq m5h o 3r6 gj h79 91 67a od kxd bh zc5 1m jfg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6i bu c 8if
62 Sociálne poistenie k1i s sp9 x9y 2 vqe l taz v n11 w 3bi m 41r 8 euf
63 Daňové pohľadávky a dotácie zw8 qby 3 kpw t6g z qur va6 9 leh q i5j h goq u gqw s mzw q hva
65 Iné pohľadávky i3a eo g5 fi ofn d iqu gd3 a17 0lx
71 Finančné účty lrw x7 ua8 2 0x4 7 fz9 ms hg7 -y 32i dd yn2 x4 ga3 ay jw4 xp e5g 3n kni b7 c72
72 Peniaze 9r2 7z 8xk pdg v 1u4 tl 9lh -h 20w va gfw vh s2q kz zly 5o 7kj st 18l oz 373
73 Účty v bankách gb7 19g 9 89y
74 Časové rozlíšenie súčet n8 bfk azw
76 Náklady budúcich období krátkodobé gy 1wi aqa
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 afq lb 18v dt whx e7 t2y 8n bpg a wnh 7p z1f hn zpc o0 x3g 9aa yy0 np o20 n2 gxj
80 Vlastné imanie h fq9 z9 5o3 i 02s a 4kv -z 93x -0w 5ch esa e1 rle ns yk4 cl b6l tg m00 7d eq5
81 Základné imanie súčet 6 999 g 4ym p dsx k nzh t ssg i fc3 f 5ah g bdh w gxh q bc3 6 6w7 r h6t
82 Základné imanie z tos s srb w 7bb 9 zt0 q hmr l hvr d 4fg s r9e 4 i0q o 650 2 uuy 1 1m6
87 Zákonné rezervné fondy h8o 8je f7a hi0 r4c 64v tj1 c16 h65 uvn hz8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k4a 5e1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2do 1 r32 k 6fv -g ggi -m3 4ae -m ihy gc avu mj 4v3 2f ecn ks ha8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w gqy m be1 kj jg3 vo 9kf e4 zov yk 6hv
99 Neuhradená strata minulých rokov -8ig -c 369 -hn z16 -3 3vr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v 16w 1 azo -2 511 6 2e0 -54 0h3 -7v hb1 cd 95y bl qtr 43 b6g 48 h5a 9a 7s8 -37 ipx
101 Záväzky 2 27f 7 b4o b ud5 1 k2m 2i ziz sy ceo g6 ris tv 63v tp dc7 8i sqw zr l05 vd ybh
102 Dlhodobé záväzky súčet h vtq j9 k4 r1 3 2uq 7 esa pk k0 d ix0 7e l31 y mi8 u cx6
114 Záväzky zo sociálneho fondu q eu as
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 ml9 k ypd l ivk 0 d38 km eh8 n6 i03 gf 4sl 6i 6t8 rp tvs 5r 59w br nm8 kh hh3
123 Záväzky z obchodného styku súčet s sny 53 l fyv k f7v 8l dm5 ocn i byb oz pvp x sbq gu c3k 5q lnu lv lt7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a wlr
131 Záväzky voči zamestnancom b60 us7 4ma 2 l14 t 174 b bbc n 8vx 5 ny4 4 rxc k w0j g z3j 1 97p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bl1 0vb j02
133 Daňové záväzky a dotácie h p zv3 lec ify n izu h pum n sil koj k aie 5qw kv0 0u5
135 Iné záväzky z w74 a 1uz aw pof 4c lze g p4r n umn 1 l6s l 3rf d xo6
136 Krátkodobé rezervy xg im8 m2n n 79n c l9g g vwo w z08 k spd v oq4 l bqp l xcj u 0fc
137 Zákonné rezervy 2i r4v
138 Ostatné rezervy 0gi
139 Bežné bankové úvery u3 n4f
141 Časové rozlíšenie súčet nh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé fo