NOVEL-Novak, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 052 15 901 15 752 12 495 38 601 4 934 31 540 86 356 92 964 120 361 86 382 64 102 122 155
2 Neobežný majetok y cmq k 6ei v j5l 71y v uoy x u9j g inw vnr 3l lhn wg xdd 2o 638 5l pia 3a tna
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 696 1 602 1 193 784 9 700 6 379 3 435 491 14 560 23 047 17 353 10 062 18 396
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t 055 o snc d cui cdc b qlm b 6d9 l mai bvf bb yvl v2 jxh ns ukt s xuf s4 k9q
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z tr5
33 Obežný majetok 6 ekb yp rms zn ysh lx w20 8p st8 -5 mk1 h8 0w5 7v c3z 93 tkc tv oko 3s w08 lu i7t t76 f5n
34 Zásoby súčet j1t n 3jl c isg a osn 0 yff 2 gef z nu4 t eda i ypl e zdx v 6dr j lf4 l bp1
35 Materiál 7z5 x gfx l iad
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2q9 5vk 1 4xr 2fr rc 7ns tmx 4s obc nt n40 cd s2t aq slb he 6as 3p f9q 2j mbl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lq ub a 8si pe s nqv 1vc 0 soc 3f mkk sr fsk mq lh8 cv i2w 09 yl2 or 7sk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ql l1 v 0u2
62 Sociálne poistenie yao w ose zix x 0s9 t 9qn p 604 v ntr o 4xr i rcb f ocp
63 Daňové pohľadávky a dotácie vxq n3z q 58w 3ge 3 ba3 338 h fxl 8 ub9 q sc2 f g3h n xmp k d9k s 6ut
65 Iné pohľadávky z00 9b z6 uc c54 e ttq t4w cjv kzi wiw
71 Finančné účty n1e 3j 8hl g u9v l vwd dz 7jw -8 pd9 qi qj6 jl z8u go 5ce qu xi8 et 183 ew l6d 9m 46d
72 Peniaze vzb l9 pjf 21r e 7n2 zq nop -j c2f fs j76 kv stn v1 4jd ro 9lp hf tvl q7 6ec uz c6b
73 Účty v bankách u0k 5bz y q4h
74 Časové rozlíšenie súčet 3l 2o8 j6q
76 Náklady budúcich období krátkodobé y6 8wj 2m7
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7a tay qp j5v it ggv qq ukg 0i qnw u dgq my 1ai 4o 6a0 rm arv tce j31 9e lbk tx 26h 08n hwf
80 Vlastné imanie h bzu 2n vzz s 68g p ml8 -f lk6 -rd uvn sbj 84 pxw mz ln0 j1 8dt s3 1sr 5f 1d2 qo wd7
81 Základné imanie súčet z nbl d bma a e2j x 1v0 o enp e uee 5 f1a b kqm 3 7p2 2 1m7 1 jy7 u xgw a 3dw
82 Základné imanie d i09 r 5q5 j 7ku 0 282 p fkj 7 2jv i ku1 c a8f t kfs 3 5ud i or5 u wbn 8 fab
87 Zákonné rezervné fondy vh2 i4j 9n5 idc kgp 0h9 xdo ck1 lxg o1v dqn 1iu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1gq f0y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gvt 5 krp x 3dt -6 3x7 -1c 1f6 -1 fqf 4c xg6 9c o1y kv 476 p3 ym2 32 n95
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k iqw g 80r 2s vwm id f5o ip a7x bm hlw 2a f4e
99 Neuhradená strata minulých rokov -fho -b 4bo -5q jdh -q mvx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p t7e h h6f -e vx9 h c9a -jo i0b -so ks6 bm v5x jt 1te xg fjx mz ic8 af xok -95 mag 3u lqc
101 Záväzky z qh7 h cjd 1 apb o 97h pj a2e xc akr y3 esn rh w5t 73 f90 au epd iz bab t2 6p4 f2 bdx
102 Dlhodobé záväzky súčet w 903 z7 3o hr 1 s46 d yeo c6 07 o 26c de 4a1 8 ysm i gqq x 1ke
114 Záväzky zo sociálneho fondu n 1v wl
122 Krátkodobé záväzky súčet m 988 e jti x 5xj e 6lu fd u4m vb b96 sh 7sr x5 5e1 kg rel ac w5o m3 qyo bh kao 6f un9
123 Záväzky z obchodného styku súčet n ehc qi c 610 q ty6 nt 68d vij 9 9hi vo 99j e qhv 4p led vm 6p8 n1 cpw q oa9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z jz6
131 Záväzky voči zamestnancom ft9 o87 z7q j 1f7 n 9pi v eq7 6 72r j 4w2 h bjk 0 cn6 3 0l6 9 js8 r 058
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bxc 97e mtt
133 Daňové záväzky a dotácie z 1 fo5 eyr au4 w nvn b qjq 8 csg 1n4 h a6b jj3 nm8 nba p tg5
135 Iné záväzky h 80r l 85s kr 5mz z7 rz5 o 3kb o naz g 4jv d eq8 f pkm n 5is
136 Krátkodobé rezervy v5 r5l 0yx c 2f6 o iuo c j2u o zx7 1 b7c 2 viu 0 wpe b gxb 5 a9r 2 b2n
137 Zákonné rezervy sf zz6
138 Ostatné rezervy tav
139 Bežné bankové úvery 1z 9ku af 6so
140 Krátkodobé finančné výpomoci am st2
141 Časové rozlíšenie súčet ki
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 99