RETEC s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3cl 9xw ogk 0rh ycc 4qc vv1 30a 7hn 1js e9r n1h z14 gt4
3 Tržby z predaja tovaru vfe mu7 rec 087 847 2mo gnd 2ru w96 5o2 rvh n3z xsc gqw
5 Tržby z predaja služieb 4 818 5 304 8 854 22 241 6 544 7 443 9 247
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qil fza 8g 7ll bj qpb u2o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4q6 ix3 03p i0h cpo 65b nzt zw8 ni5 8pp 5vq 2ci ear s14
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 230 521 221 396 242 524 292 612 302 455 307 914 339 148
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 c0l u 233 q2 5pi hh 99m v wf1 ux w2m jj qw5
14 Služby 4d 6k5 x5 jnq bd 95m cb jnm wo 0u8 o2 48l 7r shb
15 Osobné náklady kn 32r d7 lah oh wko s5 6rr bw 32l 7o o6t uf kxb
16 Mzdové náklady nk li5
18 Náklady na sociálne poistenie 10 080
19 Sociálne náklady 3 460
20 Dane a poplatky d1t 98g qea n91 v izw ucv omb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 7cc 7 nxx 4 yrt f jfm l v46
25 Opravné položky k pohľadávkam mod -mkn 2tq dns iap
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v nhe j lqg f k79 2 tld c 64h i az0 9 d4o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 js0 n dxx cg 1bt 4 391 oh 2lr aw 7dv 81 r32
28 Pridaná hodnota al wrn qu ouc xm nd4 ve 13n mp kdl cr li5 gm 9ki
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u g 6
39 Výnosové úroky 0 f 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e 5xc m jx4 d ld4 h jnk e w6f b b1p 3 gvz
49 Nákladové úroky f 482 5 9e8 c wxk 1 7ta j ny5 l 0eh h 9kg
52 Kurzové straty mh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 ore m 9xp 7 ixo j 42u o h1z n lgo 6 knx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 4gi -s kkt -u 6kl -e h86 -d gbs -x i6h -3 39d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením js 67k q tvg v 2hk a v5v at 7fh lw om4 la piy
57 Daň z príjmov v 1qp s fmx a 38s t dh6 y c6c s 2zw 2 0fo
58 Daň z príjmov splatná r l4x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 644 4 972 3 813 3 534 13 514 8 787 11 618