RETEC s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jbv q4o q8v 59t 39r eq6 vjh h3h ky6 ljk d60 oo8 3l3 h70
3 Tržby z predaja tovaru xp1 3ik 4ja 4qk uon 42i qfp k4e pxo xz8 vpm 9ow xbz ytd
5 Tržby z predaja služieb 4 818 5 304 8 854 22 241 6 544 7 443 9 247
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 79r auj rv 69p gh uo0 inc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f4h 5ln mw1 rwv 1ej p0y s7i 688 snx 5wo tsx 11r rfw vc8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 230 521 221 396 242 524 292 612 302 455 307 914 339 148
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x 20b 9 prg ti 7i3 zo 7h8 e zq4 yn uf5 xz ncx
14 Služby qz 03e 40 5sl t7 icc 6m vgy av kgo q3 n0r 32 mbh
15 Osobné náklady bp 49c ca ucu 2f yiw xb 520 uv uwk xg 6jg 97 2s0
16 Mzdové náklady au 2en
18 Náklady na sociálne poistenie 10 080
19 Sociálne náklady c m2f
20 Dane a poplatky yv3 wsq 1k2 190 t 78n r5p o8e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i q90 c bmo 5 uz5 f dwd g 89u
25 Opravné položky k pohľadávkam ovw -2zo s0b q3b 05q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 7wo u cwp e b6f 6 12x 8 dwg g 50f u jqz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti si 9fj v dk8 bj e1b e u9d q6 0iz fn s5s vq ltn
28 Pridaná hodnota lb 4bv 15 flx 39 t5s w7 fm0 b5 arr 5w rsd lr gqa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 7 p
39 Výnosové úroky z h l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w ch6 a ba5 9 gyq i obh w 96j v s6i c okq
49 Nákladové úroky u kf5 z jwr w 71o p no1 y 8xe 3 dp4 p hsw
52 Kurzové straty zm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f 2tw h 3x4 r yhe 8 n9w u 01e r qo6 2 f8n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o ubc -a w9m -k 792 -9 eev -8 mek -v hti -2 psu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wx 0r1 t mhl a 2c7 8 2i8 52 mb4 sq blg rx i2s
57 Daň z príjmov 6 p1l v ef4 m jna 9 z2i 3 1au n 7wt q q30
58 Daň z príjmov splatná e 4rw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 644 4 972 3 813 3 534 13 514 8 787 11 618