STAKO servis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 186 380 187 126 179 525 174 569 196 384 192 036 200 858 196 193 205 819
2 Neobežný majetok 48 f7a r5 w38 qt vpf cv 7q5 7q fjs 9n mdq uj 9pr ai spv t3 esq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 744 28 372 26 106 23 705 38 218 34 805 39 257 37 573 29 687
12 Pozemky x8 po0 hn 40t ev ngo s5 zgn hk k70 eo hkq at 8rq
13 Stavby js n97 ty ii5 hz ag1 71 c5c dt sui 6g 6fn sc ffk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 n2d 0w 2q7 2 4qf pp us7 b0 xuf fk 58q xl upn z p59
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 900
33 Obežný majetok cvi gyy jb0 8bh 516 jn5 j5u 069 g94 784 pl4 c3j c98 9tz sw6 c83 e9s dzy
34 Zásoby súčet jq5 ljt jt5 g8g 2lq s3o tjh hcp mlf evm cqi ud7 32i aln f0a 269 xlw mhn
39 Tovar 1tf 1s9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 933 m ciy l wkc r qge 1 u3k 6 95j 5 9cy b 8ol 7 6hk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v wgp q z35 q umy 8 319 i lz2 p rhm 8 u6k y tgu c 73c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x kg2
62 Sociálne poistenie lrb 3ll 22 1 385 p7p q 1hf 9jp t rrd
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 8en wj4 yua lb s as5 snq q au6 x12 5 ngf
65 Iné pohľadávky r5 sa1 f nn6 a99 1 qpl 1 79p 5 w94
71 Finančné účty x ewk d drv 4 gf2 w fd2 4vh 7 eh5 i ekh k i9r 7f 4a8
72 Peniaze ueb i 8im e imk d hp4 yda o 5o8 e nh4 1 3bc 0o ajx
73 Účty v bankách g uzj
74 Časové rozlíšenie súčet j v31
75 Náklady budúcich období dlhodobé p 3lb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ano al3 wgx e7s wxy q22 yyw veh 257 nue 4gz avw 0ar 9at h10 sif 3ew 3d9
80 Vlastné imanie b9 sgh u7 zk0 re krd rk n5n hc hug rm 7ao f9 peq rm 8q8 42j z41
81 Základné imanie súčet v uzt m h07 j jpl 8 wi4 2 0x7 1 wd1 v vzz 7 ct5 0 uhv
82 Základné imanie k dxd t f6i h 2aq e l10 4 7nn 9 t51 j saf g hmx 4 8zz
87 Zákonné rezervné fondy qiu 9ob 6nz e68 5y1 l2g aph znu hos
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2h4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s4 lk6 rx rj2 km obg 01 ovb 17 rb8 8z 97k vc b01 fp r67 ar di8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h0 6un y9 8wg 67 5oz gs z6c hc qo3 oc 5hd 8h 6us uw w4c yv tri
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y mcj n 67i l 5ht 14k i nyl u 0a3 g 7rt 76m k w9d
101 Záväzky uyq um9 vby e8h tjn we6 19s ixh a8q 2qj 2or jdq 6gb evb uqf im0 mxh 6t9
102 Dlhodobé záväzky súčet cuc r17 rr1 xzq 592 6gv 8oj r nki 9 yd7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 908
122 Krátkodobé záväzky súčet 0wq p9j i7j ysw wj2 vt5 m7a xpx jkt bdo hgv 71m 7hr u2l nuz ara ez2 qvv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 fnq q 3yy r phw e k5a k pmk c 7cf j4f l ch1 -by4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 27f gpg
131 Záväzky voči zamestnancom 533 d h1q gzp a u4a q 1ik 9 tf0 o 6g6 y wsa j 6ho
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3wh
133 Daňové záväzky a dotácie u v2x y 2gw 7 e9q 8 fns o pz5 l v3x 9 nxd d 75c
135 Iné záväzky 7bs 0jf sse 0tv y1 qub lw0 nr5 9p sc2 h6c qqr fo g6c b7 5uy
136 Krátkodobé rezervy su7 tu9 n b1z n q98 q 6lr 5 5jy x 3o0
137 Zákonné rezervy 504
140 Krátkodobé finančné výpomoci e qt5