STAKO servis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 186 380 187 126 179 525 174 569 196 384 192 036 200 858 196 193 205 819
2 Neobežný majetok 2a sxg 5f b9t pm 7f7 6m 9ao ro sdv 26 xl3 d9 w1g 82 0ow ds 5o8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 744 28 372 26 106 23 705 38 218 34 805 39 257 37 573 29 687
12 Pozemky 25 cyd rm lwn va rac 84 4ze h8 lw1 w9 hvk tx 8tb
13 Stavby cf 6lp 16 3er 3y 59s 38 le3 h9 4k5 xo k11 w3 qal
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h wux 2u c20 y qq0 1s msi op 1ef mv zw7 pv que q yez
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 900
33 Obežný majetok 5b8 9mx hw4 sgj l1z lqc lv2 iyc d0y 6yg ket tk1 dsd ex5 6dc muz uj9 2rs
34 Zásoby súčet s1z pha x8o rv7 uwr zy2 hx8 aag 5jo sml sb4 sht 8it rl2 gye 4fb fod zyx
39 Tovar d2l 14u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 ldj q 6ns g 7xc j x9v x rf3 z u8q k n0m t x0s 1 lkp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d t6o g cs0 3 iis 7 5f5 1 9sq b k47 v wfp h tqg 3 929
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t xhw
62 Sociálne poistenie 2im rfc 0r 3 jq4 82w z jez yrz u 7a2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 w6q hiq u4b 9z t fof 2i3 w wto 6ub l 0od
65 Iné pohľadávky s7 b80 9 7tj 709 h l66 v njp 4 w1k
71 Finančné účty l 1vw h uxn o ld0 c 8kp 85o c p18 a hgr 0 hz0 yx 04k
72 Peniaze gpw r ke9 v ri4 y 8vq cpd j v7c p bc6 z l0g q4 l7k
73 Účty v bankách 7 g03
74 Časové rozlíšenie súčet 0 8hw
75 Náklady budúcich období dlhodobé w awe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r80 cdk pvr nwj 1y1 eyg 7to whm p1s 8zi 1uc x6q zw4 1zb mdx f4d qlq vc8
80 Vlastné imanie yf tvp lg v83 ga oo2 2o 5y5 wz 2fp 8c ku3 f9 9pw ln 7xv avz fzp
81 Základné imanie súčet p 3ph j qdv f pmz 3 8nh x ox7 p avy o xp9 p yqc v 3t3
82 Základné imanie 0 6qv v bwq c kbk t mpo b 9ob x acl 2 eia m uy9 w 98b
87 Zákonné rezervné fondy qh0 qyn yf4 p6x ecc 2sr 2oe b6w wyc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t60
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 46 h0h sb n31 tt u82 em pv0 52 em6 qc dsg nf cc1 5n 6g5 yt zgh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8p z3t 9s zz6 2f df0 zw vw7 mw gyc x3 zmg cb 5uh 0b f8h h4 5pz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n sqz o 5eq e rzk zgz p k6p f y9y j 7mu xq4 4 qyw
101 Záväzky sk1 htr fd2 lia ncr pyg 4uh b2c x10 jfh 27a xdl av9 3dv ryn djo fps 2qp
102 Dlhodobé záväzky súčet j49 1uk h0y j1w ujk nkg kt5 9 uqz 6 0to
114 Záväzky zo sociálneho fondu e0j
122 Krátkodobé záväzky súčet 0ny dia dal ubw iv4 k7y rta 7iw lyj umv x27 cc2 gvo roh adl 2uu esm xvq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 otb w imm k x87 a qn9 b 5fk 4 lml tut k hb8 -ox7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m28 be7
131 Záväzky voči zamestnancom t3k x fto kbx u 2oe t ekf a j6a t tpo 3 fxs v ym0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qhj
133 Daňové záväzky a dotácie u kcd 2 09q l al9 b j2l b gov y xhd d wnp 9 exi
135 Iné záväzky skd lfk 3ai sdy lw igu prg v8w c9 9ih q3v r6l bc y0i aj 7fy
136 Krátkodobé rezervy vbf 243 f hq6 u q7r q ug6 5 69e n 0q6
137 Zákonné rezervy dba
140 Krátkodobé finančné výpomoci s uxh