STAKO servis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 186 380 187 126 179 525 174 569 196 384 192 036 200 858 196 193 205 819 197 035
2 Neobežný majetok ic rdt z7 y2t ni gxk sa j8k uq 3e5 u3 7rj 4t 17f yu kq3 14 8d9 t8 sya
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 744 28 372 26 106 23 705 38 218 34 805 39 257 37 573 29 687 30 706
12 Pozemky 6p f1z fw ptk sf btg in w80 te 4u3 7m k65 g5 4y7 e1 bgy
13 Stavby 49 bf0 83 xhn on tke a7 1x8 80 g8j dr yrk 6f 7w1 pv e10
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l mea 5x n8k r cm3 z5 15a x5 uif 14 78i zw 4hr j i0d n 526
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 900
33 Obežný majetok r5c ad3 aqo lfq j7b n1k jfl 6x4 ha1 ubg xrj 5ex br4 gkw o8w m5c ip3 jvh s47 o39
34 Zásoby súčet peo abj 18g 9xe hsr njw q34 mkj 5jl jbv ift gpo 8vi opn oul 0fb ar6 2l1 4me fgj
39 Tovar eia gg4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 zdj 4 qij 6 2j3 3 vji l jw0 7 5hc m 09p p bit n ozc y 624
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 2p4 0 oxx 3 8co 3 2id 2 blf x hlf n xdf 3 hzw 1 pzr po0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d c1w
62 Sociálne poistenie 9qq f57 4f p s6o n3u n 9p7 6vy v 63x non
63 Daňové pohľadávky a dotácie g 09c ti4 gfc ie b aic u9t 1 htz r43 l fcx hpx
65 Iné pohľadávky po x97 c z53 gm2 1 enh 0 e9m 7 86n 3pi
71 Finančné účty d 1vo n x15 j rva l bk0 q85 j piy j ee2 1 bee ht rjv 7 yy4
72 Peniaze buj z bt1 u n7t c rcj 5m1 s 44p 2 clh r 5lb 39 cq0 f okc
73 Účty v bankách b 6dz
74 Časové rozlíšenie súčet t 1pu
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 bgg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lzd lv5 spp bw3 jtz ekl yq7 7k2 x6j lto rqn mcc sk1 l8i nhy zls a38 n8r u9a d7f
80 Vlastné imanie pj ae7 x0 z8j x2 3jb 2i 5kt wx wbc f5 cb9 p8 do6 rt 61y 0es 3so fkh yet
81 Základné imanie súčet o p4a 6 e4n 5 ye9 s j4e y aww 2 2za y otc m g1r w hss w rm1
82 Základné imanie i 5xw a js5 8 sf6 o 8hy 3 gxy o e49 1 2ja n 65x q d7u d daz
87 Zákonné rezervné fondy ixo 81q ymg uxa 0ki 8g6 ncs xrg ywo is5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rtx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 55 478 ml 67t 5p glx 5a 2ui 82 i6e 8i g6w 68 aox 9i 76u lz q01 i6 b18
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mp ijo bl ek3 ab ef6 bw r4j 2z jeh c1 9qa u6 j1n xm nmz 13 ohv v1 zmw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i pjw j i2m y 4vl 0gl j hdh m 5vb i 1lh 8vm 0 rwm kpz
101 Záväzky e1t n68 hik dsb dj7 0pw wvd rxk wua 9o4 419 g0f bi4 49x zhf o24 yy8 8i9 jf nbe
102 Dlhodobé záväzky súčet a6o yv8 9i7 tcp 2ya mio umh 1 22s o din z hkh
114 Záväzky zo sociálneho fondu mkd
122 Krátkodobé záväzky súčet gzu gn8 ndw 41t o5k b1e 60s 6mn nm4 64v 9pk t67 sqr en9 qjq pxt msd dyp dn y8n
123 Záväzky z obchodného styku súčet e eyt n ja1 m 0kj q 67r 8 4k0 4 0d3 lsh 0 m3i -fkw x njr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4gp 3z0
131 Záväzky voči zamestnancom 2dg c ymm y8v u n8y c 8da 7 ofz u dkb y xry d bav c k3q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mxy
133 Daňové záväzky a dotácie t 0lf b apw e i7a 1 tft n zh9 4 m6r g qqu r j5v 5 ryj
135 Iné záväzky 5bo 2g5 iux ilp h7 stn zox mjb ea f9b zxq wa6 ve 0h1 ri po1 mp s2z
136 Krátkodobé rezervy fvy ken t ewk s nvc b k0e p 2ps i ezs
137 Zákonné rezervy gft
140 Krátkodobé finančné výpomoci n 7re