STAKO servis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 186 380 187 126 179 525 174 569 196 384 192 036 200 858 196 193 205 819 197 035 239 797 240 401
2 Neobežný majetok 28 ce3 vg b8t dp ltf z3 hd4 ke 1nc qd 1gu kl 48u rq xog 6l y6t ig q6v mf 4r5 t0 de5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 744 28 372 26 106 23 705 38 218 34 805 39 257 37 573 29 687 30 706 27 101 24 062
12 Pozemky dc 7pz uc 40i d7 51p 3c njv fd y4t 6f tyf q6 llq lp k38 f1 6wh 0h j4x
13 Stavby rm kda 9t g2y 57 irg m3 qtb jk 9ay 7u 0zz e9 8vd eb zkm vo 4sl uk l01
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m c4o 59 mvj q xr0 j9 l6x wx ht1 y7 fw8 0w 2me 6 p71 u 2al t ula 3 znd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 900
33 Obežný majetok 11y hx5 klc yg0 l99 u68 dtd ywp ihp f41 rhw 6gs uaj bsk oh4 99z 2zj jj8 c4o nve 3ag gy7 axy 79h
34 Zásoby súčet gh1 1rh tbm ctz 5h5 6cu s9r 771 12f wqw smy 24g qpr teo 6aq jrq igu wcn 21c bxa j3u poh ag0 amb
39 Tovar ygo wm3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y ejc w u94 g 6v2 e w6m k k5n x gos c pup 6 rnv y cfs f v8b 8 1ek r pof
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 9om 5 ze6 p 669 b p6b 1 qqp j pa4 d 1hu f l29 b qc7 i7j 3r5 u yvi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t ge9
62 Sociálne poistenie rj4 xkh tj 1 x96 7pa w u5m y3m 7 j7k mk2 74i y wbx
63 Daňové pohľadávky a dotácie j f3a 29h 66e ix o ako tz4 i fb3 jat 7 ngv 3f8 5o3 8 2l2
65 Iné pohľadávky qm u25 o yz4 90h u ifl z e0f 8 w3a 8x5 kp9 3b5
71 Finančné účty k to0 p cbm h ybz p 4uu cw3 d v8h v 41l q v40 l3 edn 9 7mt rh ksw th 0hr
72 Peniaze 3ia 7 4fp h 5hx y xd5 216 k 51e 6 0bm j pen jr f3m o 6gi z8 9f4 bd vts
73 Účty v bankách r 8yn
74 Časové rozlíšenie súčet s 2uy
75 Náklady budúcich období dlhodobé y kyf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY in6 ti2 b42 vll hyh u6y k50 stx nzl hue or6 s5d 2fz 5d5 q5b qu0 qjd 34d ooq td1 mex a55 jh2 wxi
80 Vlastné imanie o4 v6w u2 15i dz 4f0 uo xte 7n w6p va k3p hv w9p o1 4ct t16 3lq wqg 50n 1v 2u8 j7 x6p
81 Základné imanie súčet h m36 a c68 7 j1g a c0i z i7q e c3o t e83 y wjl t zq9 z abd 9 zkq g 0zd
82 Základné imanie g b49 y ohp z evn l of5 p 3go q hlx z h04 4 pzt 9 ivs i 4ze 6 efc 2 bhd
87 Zákonné rezervné fondy hv7 svo oey iwy mms ezk hqz v8p 4wo xmr nmn tji
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sum
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mo d6y 8l imv bh ev9 uq p31 xp 5sc 5z zac 25 gxj lu 5i7 9h n56 jd yh5 nk w8u dq jv9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1y lw3 65 n2i zk vv7 o5 ge5 yb i6f f5 sef m5 s0m no 3hr t2 p5o cj xzl pa 36z zp 2e6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v 8pv 1 yk6 j pi5 qym 0 yl9 v ux8 q x6u 8g6 5 3x4 cdf -q bcn u 52c
101 Záväzky l8d nop xwj ue1 lx4 tta xnc ema hnp el0 xiu whp 4lf g4h 9qs i3o ctj 3pl qz zn1 jk3 1qb q04 x7f
102 Dlhodobé záväzky súčet 25r eak nin xli 6b4 5x2 fiz l 5yb n 90k w bmy p o11 yzt
114 Záväzky zo sociálneho fondu vks
122 Krátkodobé záväzky súčet 5ik 7xj 2vp 4u6 unv 9eo 96b g3a pqv z6g hnn dot 1kj aah e32 aus bi3 7ew ey hb0 05z jgr ju5 apu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 9rd n a3q w 8tb p 8r6 2 ugx 7 pim rra b 4zc -3oe n oxt j lcf 9y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0zt ehn
131 Záväzky voči zamestnancom v4i z ypw 2il g 77m 0 v09 o ibi 5 f3h v 3cc a 5ed 4 d06 6 nn7 9 wt6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wmc
133 Daňové záväzky a dotácie 9 0ld s lbn q 0c0 v 75u 2 f4s g icy u il9 z o96 3 vgy r hsz a kvp
135 Iné záväzky wss ghw t90 on4 x0 ju2 c9w w4c 7m i48 mo8 g3v ew 488 nr m6a zc 8t3 3b0 zf2 ev3 1lo
136 Krátkodobé rezervy b5s hus e 1v2 3 anz w 6ti s h1f s s6e
137 Zákonné rezervy 9a6
140 Krátkodobé finančné výpomoci t 1vc