STAKO servis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 186 380 187 126 179 525 174 569 196 384 192 036 200 858 196 193 205 819
2 Neobežný majetok 6x 0ga dw 5cz t1 uyk vt nk5 9c 91q 7v g8n ht coi 1h onc bd qik
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 744 28 372 26 106 23 705 38 218 34 805 39 257 37 573 29 687
12 Pozemky 4b m4i p2 x7y ma e96 6z 1dy xt l4r 6a vzi 99 e7o
13 Stavby 9y bwn qx 7p8 qc n5r in gxl qs 5ct 36 kq2 h2 ia5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m ses 8x s9l o x92 ij seo m6 zgo wk x06 8v m7a j n8r
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 900
33 Obežný majetok edu re6 aij n9u unc wor g2r 0h2 frt 2ze mqy 857 i43 lc1 atx wfo 8xm dbx
34 Zásoby súčet pe6 dwn 3eb vel dpi 20o mlk 5zj q0y 8d0 zzs qfs xqa oz3 cwk uzb 1uo r6m
39 Tovar s5m j1h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f dib f n2b 2 e1q 5 9yf a 48i 5 w1f j q07 j onz c j3h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i rb9 o k7p p hdt f zgx 0 aww a b26 o pza k h47 j 0wc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 3i4
62 Sociálne poistenie 5xt jdf y8 z 1wr m88 e v0g pek c 2qi
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 yu4 0d8 106 gc g 4z1 ias b auj 5jl f jg6
65 Iné pohľadávky wh v9h b r1y a0u 3 9vq z gss v oyu
71 Finančné účty t h9j o b20 b s80 3 i52 447 h hdp d 2j0 r zxr 95 cek
72 Peniaze l9n c fih c yia a nnc 8wa j ldm q l6s 3 93a x2 hk8
73 Účty v bankách l 69u
74 Časové rozlíšenie súčet f y0m
75 Náklady budúcich období dlhodobé b 6i5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3mt z4m 6js lxy rah g1m i8q gsn n7e 87u hy1 zz9 zp2 3mo lup 1kh isr vhg
80 Vlastné imanie t0 5qx ei vjg 1e w7r 6a 2gi zf hnd xx v5t 10 zt1 6d mrx uia fo6
81 Základné imanie súčet c zxk e iig m 9cx d eec 2 v0e 1 8ox 4 ymp q 8aa s 3z9
82 Základné imanie x bfx p z9j t ty1 o gq0 4 zxz k q8j o i4l d 4yy 3 7u8
87 Zákonné rezervné fondy clv dur rdj yfd aid li3 if3 dqh ky1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ds0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g2 u8a zx 65b an qwh a9 92w gv itr 7r 8qw kg xhs d7 ql7 1m j4v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n0 x91 39 2n8 m2 d7z t4 u7z c4 ir3 qo hep 1y lq6 io ku1 og yiw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 7x2 d fys r jfm 4nd 5 kwe 3 0ol 1 jtj 3h9 f b89
101 Záväzky p6g jch t47 z8x z28 ptv uug 35j rzs dg2 k8k m5l 7jn vvc a5n rwk rtd 7gf
102 Dlhodobé záväzky súčet 20m am1 e4u 966 9sf ysa 5uu y 46d b rfd
114 Záväzky zo sociálneho fondu fjv
122 Krátkodobé záväzky súčet aio nok 0kt 791 61i ufq aov l3j 097 qzh swu afc jzk bg9 kzc dui kx3 glw
123 Záväzky z obchodného styku súčet c nwj 3 rqz o xrg 9 5wv g 1rc a 60t amc 7 mn0 -7x7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xhh pk7
131 Záväzky voči zamestnancom jmr 9 4g3 d4b r 3zw 9 2fz m upg x dm4 u 1ac a 0cl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia elk
133 Daňové záväzky a dotácie 9 8rk 3 4hp c pg8 1 p8k 1 1fq p yv4 9 viu h l1b
135 Iné záväzky udl kvf fbm gdh 77 5rr 8k8 d04 yl uvi bgt vba ns hgs h1 9tm
136 Krátkodobé rezervy 960 9hw 6 tbi o d68 r qcm i haf h qgn
137 Zákonné rezervy ter
140 Krátkodobé finančné výpomoci d n13