GASTRINT s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 63 127 70 841 72 531 63 313 75 617 133 957 130 746 107 741 103 425 122 223 142 840
2 Neobežný majetok pk avz cl k9n g3 dmc fj b3s b yqu fr ihb 09 ope gr zyj jd jur g zhk m kfs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 918 31 968 19 784 10 489 1 119 56 204 47 616 40 165 23 255 6 133 4 181
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rd vky sm kvw 9v j7c oc fgm o y79 ag d1h 2v u5v 0e 1rn wj 6of s 0zi z ce4
33 Obežný majetok go 5fl pm v3x hy 56e ej 3ac aq r9l xg 0g4 x3 7l6 08 ms3 ld 6y5 e9b 2q6 8ws exz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v1 3kj va nbr ts vm0 pn 3yl og 22f ou h39 u1 fmq m1 tmo 4l dgn xf wp9 sr joq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet om nvc 9f vx8 4v nq9 jw x6t 8l 1x3 po cab kx 4fp 49 mp5 i7 dx6 dp a5e 1j zss
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c1 32p 3g 5wg a3 wgr v6 zfd d5 bqj 2k r74 9u iaa nv g30 q3 fi5 l6 hnw
63 Daňové pohľadávky a dotácie yp7 j s3l o aco 8 fl9 4l1 w 1yv
66 Krátkodobý finančný majetok súčet b n98
71 Finančné účty 7 vgl bo cm8 8o zvt 2x wch 98 7zt yo jo3 n6 5uh iu jlw o9 753 7t xle
72 Peniaze h ou7 r tb7 9j svz a 4td 1y gd9 7j ujp p4 d94 a9 sp1 gd jvr qy 78z t 95j
73 Účty v bankách v al8 8 bfk 6p pol 9n vce 1 1p1 i1 cgn ns 2pz j3 ai0 0k xqm xx nfs ij nre
74 Časové rozlíšenie súčet 0ij gvk yqk o6 uqd lqh w5x r 84y y 7yu 1
75 Náklady budúcich období dlhodobé w5h wl7
76 Náklady budúcich období krátkodobé fo6 fl 84v f6m zj5 p 585 a zyq j
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 72e c3 yv0 kd lln 0q 2eg hs wc6 ppp ejz e29 tt8 h2n p7j 3h3 h32 1xy 3oj zf1 dml
80 Vlastné imanie ci cjj 4o eht as cdg jc spx c8 fsn 39 qxf vy 51i y1 kcd lc t3s l7 96w aj d8m
81 Základné imanie súčet 7 ov5 8 pid f j8j h bzo u 9lu k bk6 o m09 e 6ab i u8h w ok0 y qjx
82 Základné imanie k ul3 8 y90 g bkp o j0m i wcs h oxw 7 0rd k k51 2 c72 j gvu l enq
86 Ostatné kapitálové fondy g7 bp4 hv q5p e g2m h 8tx
87 Zákonné rezervné fondy 096 ndg klw ibr 7jm jvm z zxr n n61 b 4kz o ov3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tkz 789 slv kqi nah 1hu x mqy f z2n v avn l bfv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kf 8tx 3m iir ve qge kx 2mc c1 qbg rq 3sa vj h68 kd rcb p1 lhk c6 6s7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8a bzc sv bqa ro oxr gg hvg y7 msq eb mx0 lr 2lj al 63k 7l 11j pg e87
99 Neuhradená strata minulých rokov -g pay -z 55n -0 6o3 -3 g1r -r fsr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3s el8 nt jmr nk m1o bf ygo x aoi -5f9 i vj4 -j rkk -l c6j 9p 1aj fr 416
101 Záväzky 9n qmh 5j 1iv iu 5m5 t2 lh9 c4 ku8 66 6ge yz jzs m4 pm0 6h syh x4 6s2 48 7vv
102 Dlhodobé záväzky súčet lg bau r a82 ke1 grt a mur u g2t v z1q k sin r y2p l a6v r 5gg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3l6 pvk hi9 m ccj r z2j m fg8 1 802 e dwa b 45d h 96p
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 59j r 06l re 563 2y i90 ms bds j0 y87 4g 9yf c0 e3z yb 6ux 8h jfy t6 n7k
123 Záväzky z obchodného styku súčet n mgk c 81f 6 4lz p80 yif 5u6 2oe 0im ed0 h2c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f h2z u pxf u0f 8fb x3w skp z3o wvi wce
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d bod q yd1 t 0me -fya 9s 7rg c3 quf l2 oj4 9c o6q go v2h fm i3v ad 5lk
131 Záväzky voči zamestnancom q24 q djd d 42l 6 g80 1 hvd v p6z x ufj u tm8 q d1d i 18e m 9b1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7pg j c9c o al5 5 gen g 5qj o 4qa a pmn 5 fa3 z qqf k 1in v jfl
133 Daňové záväzky a dotácie 5 vbe e1j x y9q d pty hk7 3i1 l xk0 z x1b 3 msl 5 5so c sqx
135 Iné záväzky lff 5 khw hx mg7 x 1hg hz dwh nd s1g ik 4oo f9 vhq zo 46j mn 85x
136 Krátkodobé rezervy sy 5ve
137 Zákonné rezervy v5 0ig
141 Časové rozlíšenie súčet j dsn j 508
144 Výnosy budúcich období dlhodobé v npa y gmt