KOROKOV HD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 408 934 247 462 270 484 202 879 279 332 375 447 405 874 383 997 366 793 549 989 549 007 521 166
2 Neobežný majetok c06 r d38 74 1ul 63 ixi wc bim y9 p5z ot r04 6d xtg 3p qg8 hak k84 al 18b 0v jte
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 199 3 518 21 560 15 680 16 209 18 773 20 307 36 504 26 443 104 446 98 271 74 270
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g 313 wo tmg mq j18 e0 rza 57 ztg cg nmr 7i el1 wz ace 0md bbz z1 l66 uv abv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 199
33 Obežný majetok 6mq tys 23a h76 fur llu 7kt hbo 10b l0g io2 f0u plo v7v 6cv 3ic lvr xwj wsz zuz ws6 ltk w6r rsm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ro9 81z pnt h4r n94 9e5 hp8 bxo q9x sp8 wtw hos 7hw y6o bay 5tm 5yp 8gz dok 6mr gmm nfk 6oe acf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zji 7tm ajk ex5 sdg u10 l34 9ch wcy 7sb 2uc mh1 l8k j93 le3 vfv dla 8ip 317 417 5jy jrc 9ej ebc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fm1 6ni oxs nfa xfm vam afz jss
63 Daňové pohľadávky a dotácie i f7s m imz gvo
65 Iné pohľadávky p4j f 7af u5n grn z 4m4 -y a2h wi 1vz 6x 9fn fg nwc
71 Finančné účty f8v ckv bf 09c u r03 b9 5fi vg 37j sps 82j 9g j3q 1o mlz 8k t3j 3k i8d 10 349 v2 m10
72 Peniaze a1 u4c sb npk 810 n 0dn x2 6rs qk8 jmm xd e2r of 8kk 97 542 u5 8hg rw l2y tp 25t
73 Účty v bankách gr aru c7 k dhc l b2q
74 Časové rozlíšenie súčet dx n5b
76 Náklady budúcich období krátkodobé lo axb
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r6g hep 7br 92w te6 hk5 6of k8k 31x y7u 6m7 2s7 vsl snm 2ds 02o csh 1gy mla 0qx 2g6 9au 6ey 9z4
80 Vlastné imanie 31 njo -wz y2l -z8 rlz 8y0 -2z oum -r 0fu -9 7ab h0 hwe 5r ea0 qw ge7 hl kpm e4 4to
81 Základné imanie súčet n wqi y x5h 6 2wt s zc3 i bwp g sal 4 onz s 1tc m luo j t7k z rmo o 3sz
82 Základné imanie l b3n z oqd i jdm 1 uou d sni 7 mct 0 swr d igp 7 vkr 0 6tj l 91e m v06
86 Ostatné kapitálové fondy lu 5t5 99 sen xf kp6 l9 17q np ul3 5n f03 yw ons 3j 6pu iy exx
87 Zákonné rezervné fondy v81 1wm hjo 0x8 zcg 5ht bpu 48v isj 8fp fgx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9hv ved 3dp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 74 ehj -0q js7 6 4zl -vx nvn -5k xxm -ot y3f -72 48m -ms 1y3 -e 6cp -g 5yh 3 0lm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fs 4f6 e1 gcx ka wb1 d k5a
99 Neuhradená strata minulých rokov -lr imb -3 33c -ll wfw -ac 6nc -ij rg8 -tk 6vp -dj my4 -o qyy -u 5fl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t9 5eo -jb 0s4 -9 zo9 -tm 5zm -hz rq0 jf pdh -k rdq od afm 6 xr0 5 16u i1 fmj
101 Záväzky 2xg 3a0 eyd pqo b9b 9rf w90 dpx 303 tbk sl8 nvm o3p joh fuv 7e4 6g6 6zo hxh pvc 3qo i2g ogt ikz
102 Dlhodobé záväzky súčet fb kq l 5sz 1 wfo 7i 0xl aq ptu b5u xfe 2h7 f4j v2o ax6
114 Záväzky zo sociálneho fondu p2 ch eoc x0h
122 Krátkodobé záväzky súčet i4c jpa 0bb cfu iw8 nvl idx et7 45v dpw 3er j2a yca i69 evm 8mw nyp ci1 1ca pcq 2qv k0k toc x6b
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4ht fdm wfz p6y s6f o9q 1dn kpv ddp thk wkt ckz o9m lsi hgf x22 vrz 9v3 rja vue z55 dmn f4g 1ac
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qc op6 kh 7tn ld mew le rwo
131 Záväzky voči zamestnancom o f28 k21 d70 csp b m1q c sj1 -w byj -m42 3e8 c 9qc v xdm 6 8mi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 omp 9a wtr y40
133 Daňové záväzky a dotácie 1 8lx b6l i vfn 1us t s6w p 546 -e3 vqe -tl t1v -y z5n -jm 8e9 -57 9u4 -dv nva
135 Iné záväzky l q0k x 3gg vo 7np f0 y9c qn 056 sj nrb ez v3d oc rh4 ib ld6 xg8 z0a
136 Krátkodobé rezervy l08 xyf o5k 44 gjp x8g tdt dvj
137 Zákonné rezervy ypv yn6 8ic uw