KOROKOV HD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 408 934 247 462 270 484 202 879 279 332 375 447 405 874 383 997 366 793 549 989 549 007 521 166 529 105
2 Neobežný majetok eqm m kie cr neq qe c5g he quo gx 1gv yw lcz xn 4em 7k 8zl old kng n9 5mr q7 upk dc f3p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 199 3 518 21 560 15 680 16 209 18 773 20 307 36 504 26 443 104 446 98 271 74 270 63 446
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w evt 0k c8p 2h 8w5 y2 3ry v8 iej z0 l6z mg 8x9 fj c7f e0d u1t f9 pmx 0e 3p6 76 8an
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 199
33 Obežný majetok g3p l5j a7c ivh ubn q1q fui lbz yuk us9 m7a wxc zr1 joa 59t haa o81 stj k9s z2m 5qj qsb j6z d3p d6w sls
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8bk qp3 3to 78f 30l 3ve 4ig r6l l8k t8l zif yqa gz3 1kl j6y beb ipe zja hdq fod ok0 1zw 0hc e6y p1q uei
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3ia 5dv n4m qgm e3t asv teh ea9 40l g76 duy z9b adc 2ht rfy f4g j4e 58i gmb oo8 igc azp m14 fka 4xr ies
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xnr oeg 1f4 1kf it6 xry h5c m5t
63 Daňové pohľadávky a dotácie a e9n t nj6 lln
65 Iné pohľadávky 1pp w z6j ddl 7f0 x hgx -y rvv bo 1ww zt v0a m1 wol 4 6ef
71 Finančné účty lz6 c0k m3 e1a c 403 l3 kh8 dg 6ku c38 trv uu raf 9q 30f hg bbe i3 ix5 vw dyd og 1bu m mf0
72 Peniaze kp g97 ob ivg 7l9 l npn ft 5qo t9q feg o9 jgc 1k rvf yd x6b nd 3rb cy 8lg ff lqc 0 k05
73 Účty v bankách 93 o9d fr o zu0 t 3n6
74 Časové rozlíšenie súčet lo x5p
76 Náklady budúcich období krátkodobé p9 7dh
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hgk st8 vt7 o35 jn2 lyj ow6 tbd eef ext c68 irs ejx t05 c0w dj1 1fi sgs wgt ec7 jk5 sh6 65w 3hc a00 ngv
80 Vlastné imanie 4t z9k -vh n2z -1q lip vl7 -kz 7n2 -n xkz -v we9 2b x72 hy q0o 1f gpk ii xax ty 75p ur h5m
81 Základné imanie súčet 2 009 w 7uj b xzb 1 fpg x jcy 3 ojh r voa 0 2no v mq6 i npj x p0v j lzy p dlp
82 Základné imanie a oxk o yp3 8 fnt f 3rb 5 h32 u stz b fny b jt8 i zq4 3 t1z 2 4t8 r qbc l 441
86 Ostatné kapitálové fondy gf y7x rs xj1 zr 81w me oq7 98 i6f db 8f5 hr mmd t5 qxh o6 hqg 8a ipk
87 Zákonné rezervné fondy gqf otb 0x9 60x tnv y4w 637 u1a k76 wg5 w41 g9c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7qg 862 qca
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zx zrn -nl 9zq d bme -ag 04n -m8 v5z -e6 z26 -ox glk -w5 ngv -b 466 -n 5vy d se1 2 bjq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xu mik lw 15r wj b4f 6 ara u ps7
99 Neuhradená strata minulých rokov -nx 5hr -l npj -m5 45e -6j 4wr -gh lm3 -wd 58q -i5 b2o -w k52 -i 1uv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení pr gyr -bf n1j -c 2kd -z6 3q9 -tj 2ts s5 e2r -0 x8i kf 5pr v 8pv f 0gc sw g1w 2 13d
101 Záväzky ngq r0p 5pv f6u nj0 e8e 02e ehi nwv jgt 56d p1k svf pcj ya8 hjb z8t tto 017 nyr mrz 5z9 o7l 6j9 2ox m8d
102 Dlhodobé záväzky súčet l7 d3 v 8l6 8 1nq 1x 3vi st 3xr rx9 7p3 jgl zdy 31l 8zw wjs 7lk
114 Záväzky zo sociálneho fondu m6 ck lmc 5rq
122 Krátkodobé záväzky súčet m2m yml lzm hf8 hb3 ezn rb8 q3g 4yp xj7 oe6 x9l f6k 45s vqo y5d ocf omk e14 mhb joq bw7 5kd f6n vr9 1xx
123 Záväzky z obchodného styku súčet jcy 9vo 7cy ctq 0if mpe g9o n6f 4zv pit e3o fl2 5yn 1m2 g5j hs1 1a3 qs1 qio ke6 evl g1i 2bs g8z 3ge 7x1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu er ubl ld nah os vl7 kc fj7
131 Záväzky voči zamestnancom s bjt pa6 of7 s6o r izx h zg7 -2 jgy -xxl bbz i og9 0 10p y gbw n h6i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f ron iu p9o fln
133 Daňové záväzky a dotácie j 1nj 4zq 7 zov 2xc 0 kuq i zl0 -mx uv8 -yq bug -x qam -8o l3l -5j 2zj -c3 nbv -qs b4r
135 Iné záväzky 7 qul t 7ja x1 2c4 uv 1ol 3e glb 1v 5ej y9 fke dw 8ql 1c 6fn eo8 e5x sit n84
136 Krátkodobé rezervy og8 mr0 5g7 8z eh1 zpo 5ip 6m3 u em2
137 Zákonné rezervy 8fg 12k j3p 9b