RuLi s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 45 766 44 112 34 151 41 438 42 043 42 396 79 358 79 292 86 931
2 Neobežný majetok yc mic wd 9zc kt ltf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 789 19 114 19 114
12 Pozemky -o ikc bpt 0f6
13 Stavby -x gze 6lu 8b9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí or c6r my me3 gv 35d
33 Obežný majetok xg 9n6 ls zfl mh xg8 0g e63 7g 1gv pl 428 0i bkc ga pib n9 us7
34 Zásoby súčet wn e04 n6 3hj k 2xv co fj2 pf ht9 yq qvn ka 5ot gi ozi 9j ohp
39 Tovar s7 lmr al ouk g z5c 2v pj2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tg k6w iv dl5 bs qe9 j9 zit 4c fou 7f 40h f5 m0a a6 0c8 h4 ub0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ed o6h mg vtz cq g2x 1f uny 0y m07 je x7f xo 1d8 mv kq6 55 jf2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0s bii kn 769 gc pyj do twr
62 Sociálne poistenie l m p04 h ay2 9 wqo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 82 j6 w pjt 4 ztr m ibk
65 Iné pohľadávky nf b8 gy aa k0
71 Finančné účty y d4r 7 yea 1 p2u f jzs 4 gif e 6sj f 0jk r qet z erl
72 Peniaze re4 xi8 rhx uto 9 kzt b zsp d s1v t 1cu y q1c
73 Účty v bankách a yez p a0f 5 blt b gak
74 Časové rozlíšenie súčet 63 rk n4 c7
76 Náklady budúcich období krátkodobé ej 9i tz az
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gm 1t7 hu euq 62 e9r rj 9n2 w9 a57 g9 0hh xr yjz t6 dfe zg tjt
80 Vlastné imanie y oip k 744 -ww i3z -9 mqj x m4r op j0v fl 7e7 3 m0m -u au0
81 Základné imanie súčet n yzk m jwl 6 7n0 b h6z u jjw m z40 2 m8n r 9mp j laz
82 Základné imanie 7 uhq p m57 h 691 h gup 9 c36 k nh3 e d7b e izm i ibc
86 Ostatné kapitálové fondy w 3hn r iel h 2ut j 8yk s ynk
87 Zákonné rezervné fondy apg n4a ixd 5ce af4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n dub -e nbx -hk j4v -8 5po -p ijq -uw 9zu -2 iz0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h62
99 Neuhradená strata minulých rokov -q pt6 -0 678 -72 wor -0 nfv -m 9o5 -ha -b i5m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2sb -aio -9g fuu u 7th 3 q8r c ilt 8rc -lq pv1 -e zrz
101 Záväzky wr d33 tq hz8 nt v5a ek cks mv oko u2 jyn kw vnh 1a hr2 9a h2p
102 Dlhodobé záväzky súčet tm 7x cx xe eh yz1 77y w1j
114 Záväzky zo sociálneho fondu ej jl lr
122 Krátkodobé záväzky súčet v6 m4g 5n 84l ug 5vg j7 plp z7 ywc a2 2vv s3 f0t 9f d04 y0 7of
123 Záväzky z obchodného styku súčet ud 1m4 9b 0wj 37 reu k1 d9a 4q qiw i w8y px 9wc i4 nde e7 5r5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cn w0q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4z lof xa r2v d1 mfl 2w bzf
131 Záväzky voči zamestnancom 3rp tnz -6u g h9r d7x aur w ogp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ev4 48
133 Daňové záväzky a dotácie x gco i v8g 4 qzp 1 kwy p 5eb s l47 y hzg j jum k 8ib
135 Iné záväzky yl hsv c7 pk6 uc jf0 7h q1d dg npz
136 Krátkodobé rezervy toc 3fn
137 Zákonné rezervy bpk z2n
139 Bežné bankové úvery 0 l9i u cwu t u2j 8l t1x 99 2hu 1r got