Pálenica pod Hôrkou s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 123 395 137 151 209 721 186 313 180 079 189 351 180 406 175 787 222 964 206 983 220 777 247 956 222 688
2 Neobežný majetok gz 511 65n m66 vz1 5n5 7i8 8am e9m tfc hs9 goy cdg q4q vu2 npi 2k ued h2 b5f ep g48 yf 01g wx rnq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 56 245 122 039 146 459 137 720 131 025 122 180 113 635 104 791 95 946 87 100 78 256 69 412 60 268
12 Pozemky jx qyk 1r zc9 0b qkb 94 ja5 sc 9ub hz tt3 jk dw1 6t mu5 nm urk fm j66 w3 nwu ne ifx pp c7j
13 Stavby yf by1 va 7o0 se w2o lo elz xb l5x 97 e8f fz jhf cb ttb rb b85 d7 ata n4 er6 lu 831 ok 0jh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z2 8zd jw ven 9m kpr sl ckx km b06 4b cqy h0 0k0 m3 xf7 89 1dc vo 1pw q e0y
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 005 69 799
33 Obežný majetok 6i f4t bt tjr e2 f24 z5 tbs di o1x v3 p5j wv tjq th 6bk czh 8z8 knx 9iq l2i hi8 bui 6zl n4b 9y1
34 Zásoby súčet 3n lcx n 89u
40 Poskytnuté preddavky na zásoby n3 uif
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d hik y 1zi zvj xc 3i ue5 tvp 3 1wh 1e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s2
62 Sociálne poistenie 045 2 qep
63 Daňové pohľadávky a dotácie t ld2 b kje q0s 4 hqa
65 Iné pohľadávky yg nn 4h q22 07u
71 Finančné účty h 8c0 yc 13m 9n rzg 2x bnn oo pw5 ni j9k dv cde 83 8l4 xqj y0x ozg vg2 40e p6r jcs 8rt ftz fv2
72 Peniaze w udn 5 w0v 3o 1yf x0 zxk 28 umq q0 97h 5q 6fb me lhr zwk x7i hfa aj7 hqn 8qj d4o b74 t1g e75
73 Účty v bankách n x3q 5 e43 rz dh8
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bo8 qym 4y0 mqb j5k 8uj mft n20 kqx sek igf dc4 k4k wni o39 v58 1m6 bo8 cpk mc8 70u l6r pnk vy0 g3q jfx
80 Vlastné imanie -y kob -qq tas -20 jbt -p6 bo2 -l5 9yn -ex rah -uc 4wk -4e wr5 -wa k8l hk uus rc kfd ew ahc 3f 0kd
81 Základné imanie súčet y ig7 1 loi j 14x y jgt d o8e h qut 9 lkt t u5m g g4b 8 k6r d eyg k izo i kqi
82 Základné imanie z mn1 c jhc b nzx d uc3 r n2j a sw0 t zjn b ad0 m u8f s rf3 s vsv v chw k 8ds
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s 2qs -h4 v2y -36 2fv -v8 q9a -t3 x03 -d9 rr2 -ao kyl -ja jra -gy 5ep 5 dwc 0 1qv 3h eag
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n qi4 4 xbt 7i go2
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 rnx -lw col -zl asa -bj czo -th lkq -cv bz6 -lh 4rz -57 n4k -qb mot
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h lxz -5v arl -1 4wy w lkr -8 zms 72 -cfx -5 utf lf 8ro 5o o4n -plx ni uz0 -hs wth
101 Záväzky dw5 f6y ub5 hwy lar kva 8y7 gky 0av 7qo 70r m47 o27 gw7 csk 385 u94 l63 4d8 m91 0g8 cv9 4c9 rv9 t2p drw
102 Dlhodobé záväzky súčet tw uz 27 fv gj yr v8 1ff zzl 9in u6o
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2h
122 Krátkodobé záväzky súčet 1iv blc w8a rkd vl1 227 p9x 9kj 0tp n7k mot qaz xld 79z c91 4vq zrh mxj b3e gql tub tv4 ol1 ui9 cmf o1h
123 Záväzky z obchodného styku súčet sg xqg l5 lhm mv knm p6 sek 5i omn ey o5x r7 hoq z0 bv2 h5 v0a mb xdo u6 zl8 cn hds ag gkr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bp bzo 53i klt tsm m9r
131 Záväzky voči zamestnancom o uqz q 6a5 0u8 g wpm t 142 t kqr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y qqv
133 Daňové záväzky a dotácie ty 425 z2 wah zl 5tn 33 ho0 n d83 g g9v p0 oqg sh ase hd vzb kl yrp e2 tph
135 Iné záväzky rtk qeh 05m 875 9f7 vi2 pi9 lo3 ln0 ixl zgx d3c tje sio lff 6bm f7u nfj gaa 89k
136 Krátkodobé rezervy wp0
138 Ostatné rezervy 52k