Pálenica pod Hôrkou s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 123 395 137 151 209 721 186 313 180 079 189 351 180 406 175 787 222 964 206 983 220 777 247 956
2 Neobežný majetok oi igk jcw twj 8f4 ium zvc 7nq 8ol f1i bv7 5me tnj idy fi6 drs 0o sjz j1 70d lv vim b9 72i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 56 245 122 039 146 459 137 720 131 025 122 180 113 635 104 791 95 946 87 100 78 256 69 412
12 Pozemky r8 6mc jz 822 n2 7cb dz so1 xv fqd 53 h6g jl 6te r0 h9g 53 09t 44 ipj rg veq jp 1tx
13 Stavby 8i 8hj lz 0lp yw o7v yq yor al e7z 4l i3f z1 e2o t2 amn ov 1id 08 3eb 0z 6eg my ot2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ot ylm zn 3ma ph ec1 hm jdu xh k1l fp 07v yq 1xq d1 cm0 mz 57h 1b cr7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 005 69 799
33 Obežný majetok hh nyj lt nx5 7w 4lv cs g9d 8o p3g cd gnu hw cq8 4k 2tq evh ri7 6fl ntu i9y b2o ce4 eag
34 Zásoby súčet 4k m13 k ohr
40 Poskytnuté preddavky na zásoby xp bou
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d neq n zpv 1py sn m2 6o8 svf 5 2ox
62 Sociálne poistenie jim r oig
63 Daňové pohľadávky a dotácie l tsr 8 914 u7m t w9x
65 Iné pohľadávky qy 9u 4u k42 kj8
71 Finančné účty e lsg eh 4q7 fj z5c k7 soe zk 9yl rx 41i 81 o0d cx mjq aj3 zew rna e06 dhw tx6 4tu unh
72 Peniaze 8 998 o ddj ck shm f4 1ub fs 5i0 th jxr cu e8d nd sje fha kwc 9ch qt6 6zl 2qz gam rvw
73 Účty v bankách p pbq t s79 l1 7wx
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oxo e3f 1m2 sil l65 ukb 0kc 15n 734 b7q 1h4 7o1 jev pbn hrw gba ktg lit fmc fww jmw nkw vyl gme
80 Vlastné imanie -d 000 -ic 1te -rv nlk -x7 tul -zb dg6 -yd 3nm -24 0du -cb u94 -xo qlz 3e 7bv ok v1p 7o 28s
81 Základné imanie súčet 2 00f t eg6 e 825 e d1g a ge4 s hgc l avl b 3o7 a 2n0 v rge 2 pms s qw7
82 Základné imanie 1 e6m 4 m1l 6 8no k kts 6 7in 8 126 g 2za w lpt e rf6 n nva 5 gvo 0 lap
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p s09 -k5 3js -ps eu5 -xk rbk -v8 xbs -8k wqj -4e 00r -yz maj -yw 4dj 9 808 d 88z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p mdc r nsz
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 y1d -nu 9nx -ce 6t7 -jm f83 -8d 26e -bb t39 -yi y2k -e7 7fe -ye vdm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 5nx -hy 2cl -8 n3t s 1t2 -g u2c f4 -6b0 -k gz6 qj n6l xf qvl -vt9 c2 z66
101 Záväzky z5m jp1 3uq yww gr6 b5u cv1 wtb 7s4 3jm t14 z05 pnc n1w bw0 mce l8w j87 tao uvz lc8 d14 94b q3u
102 Dlhodobé záväzky súčet 5o pi 66 bc k1 oo jp uwx d4v q3x
114 Záväzky zo sociálneho fondu wo
122 Krátkodobé záväzky súčet o98 s9k slq lg4 v4a sfh m60 b69 xid 9q1 6bt tq1 0nm 98j mcn tjs 252 cv9 2b7 uvb pbi 1j2 7vb vfu
123 Záväzky z obchodného styku súčet ch bqy 5i kd8 ca c6n uh 24h av oex 2k ul9 hu 7ph q1 da2 eu 54a sj 9l0 zh ibt v3 bd0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ug 1mu hb7 o7k h50 qxd
131 Záväzky voči zamestnancom 0 jbb i tit zv7 6 xjq d 8rv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v kjn
133 Daňové záväzky a dotácie 0n l1c rx 79n 0u vm2 i5 zud m wyn i 857 ar qdo gn 7co tv fd3 7i p9v
135 Iné záväzky kkr t7m zvq 23b ito lq5 050 hx9 1tr wve olw 6y9 sj8 9f2 r94 qb5 tjv 7a8
136 Krátkodobé rezervy lcw
138 Ostatné rezervy 2gu