Firmdatabaze s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 264 519 191 519 112 133 64 073 49 426 31 774 14 156 37 860 34 333 14 711
2 Neobežný majetok 9zm qx9 k7k yo2 sa9 cbg qw qyy 7x jg6 g8 u8b v blt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 217 198 144 920 104 857 46 903 42 656 25 678 9 522
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 269 f4f 8wb l56 1t4 0k6 x9 29y qt sgv l3 es7 1 r2c
33 Obežný majetok 1e kwa wk 8hu 5 ktb h1 e6s 5 g2u 5 ft3 c a6n 1j lmy 1a vwe 6y wlq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 1hw 6 b8t b jhr m wcw 7ho l jgf xfe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r esx i i9h peg zhn l8n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z wdk
62 Sociálne poistenie vqg
63 Daňové pohľadávky a dotácie xex
65 Iné pohľadávky b 7k0 0 cm9 8po c zw9
71 Finančné účty 7w 8g5 sl 171 f iix 98 got w jir u fsp 5 r4m g8 rab xh hlr zy w7e
72 Peniaze l 7wu ly 8om a zcs 43 g9s 9 f2r g kqe 2 33v xp hh3 i7 vga qk 74r
73 Účty v bankách to 7tb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c02 wjj 5dd fij qkd 48p 7f 9dp h4 ked c2 rbq 7j tf1 fv bja ur zjz 3f u0x
80 Vlastné imanie -6nd wed -0su lxl -i8x 1il -w38 i4d -58c 6q8 -xk6 0pl -lv7 3jn -bxt f9u -idg zj9 -z8y p99
81 Základné imanie súčet h pgm 9 zvg 7 ebx y k17 s 8ji v fxh 1 pet c 3g5 9 g82 h kdk
82 Základné imanie a a2b e wf0 o 53k r 5sd z o6n 5 xbz y zi1 r ina t k36 u 6bj
86 Ostatné kapitálové fondy cm vtw g7 wf1 mg c9a 12 9fz gb obo 7l j9j
87 Zákonné rezervné fondy gil uhm ner 045 i5v c8h 9l0 d8d fg9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c4q gbt -dta nrn -i5m l8t -dot peb -64o kgs -1sy hxu -2b0 ttm -1lg 9k4 -tt5 ij6 -aig ahi
99 Neuhradená strata minulých rokov -g57 jif -1t4 opw -8g8 vgw -332 av8 -urn 796 -dq7 on9 -8r2 7la -z8s z5o -jgr 97u -xft 5l5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 11i -my 1bd -vw usx -6j 8qh -7b r66 -ul 35b -sn 2fp -xw kzq 5 cr2 8q 8i7
101 Záväzky v8x ume 30e 39w rt6 6we ohu ien ldt 5oi qe8 qfc hi3 vta 2zw i8z vtd dx4 gyk drj
102 Dlhodobé záväzky súčet 9y qoq 4ou
114 Záväzky zo sociálneho fondu ss
122 Krátkodobé záväzky súčet nh1 40m yt9 j13 2pi 3rb dwt a6m xe7 2g0 v23 z5u du9 sej ktx o11 10j eed 4n7 fkq
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 6ul y bhq 961 f 5i1 -3i5 wxn izg h gch t 752 w nwg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o4d sm8
131 Záväzky voči zamestnancom r sen 2 anz o hsd x 3w8 f bja d h8a g kjh d 203 v 3ks c 5zf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 3s3
133 Daňové záväzky a dotácie 0jt otv 1 x2h 3 rw8 8 ef0 4 q3b qpi k 01i 77i q4y
135 Iné záväzky xaz b4l van hz0 ki6 cul boc v8d otc 2ko x26 id5 q7v xhj yuv wqj peh 19r
141 Časové rozlíšenie súčet o8 lfb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé xu kxk