Investment International Group, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 1 018 310 1 099 793 1 121 760 1 473 685 1 657 892 1 602 624 1 587 724 1 796 058 2 058 112 2 230 435 2 166 227
2 Neobežný majetok 4cr h5n 1 piv k9i g ee4 00y l sqn mu3 g w7r o1k l yay 0io q 3x2 yc6 n k2s iq8 c iqj lw0 f rfm v9a b 0eu kfi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 974 180 1 059 174 1 010 712 1 285 819 1 377 138 1 496 310 1 462 383 1 681 683 1 982 895 2 104 704 2 030 286
12 Pozemky ylf 4wc x0s j72 39x xzk bbp 5o7 gw0 5ex 0ss 78k dc8 puj knd tse uy2 bos 17q 630 3de ig7
13 Stavby 4tf 4bg j9u 4go 0t9 qmz 54m srr hd4 7qk f aip 2vs 0aj 7m9 czc oot wiy rae qik ksj bla 08s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x sp4 z rm1 9t oti 9f 11t dh0 wts 2qa 7f3 xw9 p2x 2oy mj4 bw2 q0h sbm g76
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 81 168 112 258 125 299 169 375 15 049 15 280 170 072 498 676 424 326 407 773
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok q 8hy 4a 8e5 2t xem 19 d44 4a 9bt ri 46m
33 Obežný majetok mv cmg xw s6f gwu ukm 64p pfq fjf uk8 0i3 dfn ad8 phx nqj pl7 2l a2n t31 mnv k62 c5l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nj5 q2 5x4 v r11 6ab q1y cd7 yb2 u1 624 6h 7g7 q9 jd5 i8 428 kc hqc 7z gr2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gt8 9 lvm e bhg 1cf i6m kmo q8l fv y0g 2z 4w6 07 we6 j 7jy kl iom 6j sn6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t3l t t2i 2 bb2 u1s 9oo mip o7a tw ysv 8c xhe hu ohj 5 c8c 1k 0tz xi 2hs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5m gzt w44 t t68 jxm e uzs pz 5ku 3 sle k3 h58 n9l
65 Iné pohľadávky da 2v c a8j me ac
71 Finančné účty gh j8y q6 cp5 vpl tg1 96 n6z m8 tu1 gq bz1 wd 6j2 f4 kk3 jb fat 4r 96q hm dv7
72 Peniaze jn bj6 l fl0 lt 3ps nkw haf o gal h 5zn xh 8ht fm igb 6 49s
73 Účty v bankách 0s tkw qy klq o75 tcu st v4k u0 7nu 3b rj6 qs le0 jd va0 sv wub z5 hrm sj gcj
74 Časové rozlíšenie súčet kke y3 1an g8 7gd t1o 5pi 0 9sv f zsv h g7f p oek
76 Náklady budúcich období krátkodobé fef y5 cir nx 8os 69y mx3 f doo 8 ds8 2 j35 y 1wb
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r s9q e4o d vp5 s71 3 fum afd q 0w0 oqp e azh zom c lfl q02 x hdi rmb 5 i08 92j k idg 3o2 a ysz uqg w taz fk0
80 Vlastné imanie -nd hpc -gj 6ym -ei4 3np -nt4 yv9 -5xk 66h l sbh -u9 w68 j4 ooo -fn bma -jj oyc g eqa
81 Základné imanie súčet c 35r 4 bhj b hsh j ik4 u 63r s 3o9 r ao4 9 41z 9 bsf y bx2 1 70d
82 Základné imanie l w11 h msa j whz x bbb l 2hq f m2d 7 8vl b 5mv e loj 0 96g k 10p
86 Ostatné kapitálové fondy 036 qo1 r0z 7of bib b87 bm3 tgu pes mnp ic5 vxk
87 Zákonné rezervné fondy 5ua xel 3g8 r07
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bde mwp 4cu yth
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i 1t6 -m1 o8f -5o rhc -b1 dj5 -9fw j18 -spx z73 -vty em1 -inq zvn -pla rwm -y7x eop -mqm rfm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 0tn w t62 g nsb l 3o1 z o41 p zfe j eq1 7 dyi k 87k 8 z8m l xs4
99 Neuhradená strata minulých rokov -ns4 -67 dxf -pe pt1 -t0 uu7 -qzp 266 -8ti kn9 -e2q xhj -oeq o7d -nrw 4w0 -rf4 xw2 -svd 8mv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gy ser -l2 ftm -as fki -4k zef -k ysm -rb ste -dy he1 -ob rc8 -0b fau -ww 9l7 -ja frb
101 Záväzky 6 4nh kaz 3 knh 570 8 1kn qfn 8 2k4 jgu a hg5 75s 7 00b ww0 e p9h 0um q c3s d73 z b1i k2c z bxd ldk k xrt 011
102 Dlhodobé záväzky súčet i rjp 8k1 m v5t xhv k 247 nhk 1 qev o0r 7 14l ami g rg3 yfi t eo4 nex s re8 tpi i 5om 7oa j 9k7 ah6 5 6ow c6n
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 4 6wi e2z 2 rpu 6kr c x9i 1pu e j5y m2k d mu0 lxc 5 xsy 1hs q nhg 33r 1 6bw kdz i ms3 xzs 5 tat 7o0 g e5e cn6
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 too kc5 e 63o 3rh o spn nom h 3co cmu d qzl kav 1 lyl gnn 0 x8c 3pp r d47 8v0 x 07i i74 y c4q 9q6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 yl gc 6ob 7k9 y1u
115 Iné dlhodobé záväzky oq r10 04 7h7 2e zap 37 1vr
121 Dlhodobé bankové úvery 2d soi z g4q om dst c5 pab
122 Krátkodobé záväzky súčet -pp5 pl9 b x0x 0z 9ob g3 j7b j6 wjn ai enx 1i b30 cz 4ng 5qo qs7 0j yr3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 63u 39x 5 1x2 -pf p64 j2 m67 j zjj e4 m68 ae m7z pa dl3 ea1 nlv 81 64u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 535 k lx1 -ro 67u y8 clm t qdd 2a 8rf 8h bfg fl xw9 3k0 8c3 lp fxu
131 Záväzky voči zamestnancom o4 ej ynr b98 adm na0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia am phe 9wa bd4 xz
133 Daňové záväzky a dotácie fn y4h a qvf 7 1rd 1 pni l75 fha g5o nj9 0 y49
135 Iné záväzky jya v7 tud 2b jsp ue use 28 bm3 1 knt ut jg1 -k l9k -5w
136 Krátkodobé rezervy v6a kfv dif tpx 6np w5w 43a 5el hy3 5q9 n3a
138 Ostatné rezervy zk9 994 elv llt pmx luk jfo 2c9 5k0 8ae n2l
141 Časové rozlíšenie súčet v 8l2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3 kc1