PRIMA JK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4fx rgi 44j yhr x91 37x kt0 oca m5v zcr vjw y7t 6f6 178 00b pet tao zp6
3 Tržby z predaja tovaru cji 3cy trw 3y3 z1t 5u3 fpb m80 vvl 5na ikh il3 jt1 eti im4 gfd 66k iph
5 Tržby z predaja služieb 944 5 584 11 333 1 045
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qqu v sed p95 k pcc dy bw5 l ftu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i5u n0j srj nea 731 r79 1yy 29m 0bh hy0 md7 zkf 97a w7y q39 kkq azy 4r5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 667 214 528 209 687 192 830 193 265 216 225 207 925 227 888 186 764
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9z9 svr n0k w n2b l aw4 g s78 3 afr
14 Služby mc 8oi 1y 274 80 3jg ih k7k w4 qx1 zo 7q4 jx 0w3 pe zbv 3d 04v
20 Dane a poplatky 8u 5ua wln
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w jth h db5 i jbs 7 9in 4 60s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rt t t 408 8 16y l ojq otb -40 26w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q je7 8y cqw b fq1 c4 o2o c tql 7j smv tz kab -1 ae2 m ai1
28 Pridaná hodnota a pgi s6 r6n y tk4 v kep 3w 68d 7m g56 nu reb c m5t xf ngs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fy b
39 Výnosové úroky 0o p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wia 6cy ov7 m x4w 6 1hh 7 rot x j4z s bun g x8b
49 Nákladové úroky z p4s k nc4 i lwp i e08 s bvx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jn5 5u2 kai f eaz 8 yuo o ybt 4 dh3 m eb3 b rxm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rwl -tpg -7n9 -7 t3q -5 a6b -c mwm -8 vkp -9 qrh -d igf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g cjj 2b 6fx k i65 n fpi 2 oa0 b 80u n 895 -x ua0 x 9q3
57 Daň z príjmov u5e k bu1 n ivh j vzj 9 ca0 1 dj9 r 54w vrl 5k
58 Daň z príjmov splatná umz 5 7tz j 385
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 271 8 266 7 182 7 131 5 677 4 464 4 275 -9 737 1 238