PRIMA JK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cja d3g h1d e1k u6v m1x fo6 kx5 7bk ua6 oj7 v0h sut 2us ubx gl6 qze cdd
3 Tržby z predaja tovaru bta aoz ht7 hpn 3cb gjj vip uq2 9ht yx3 axu 29h 4xj uf2 5tc o1v dq0 zyb
5 Tržby z predaja služieb 944 5 584 11 333 1 045
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k08 h 38p 0al 5 vfg 4i psv u lfu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5xm mh8 vqz 4l8 g3v 17s y10 kys bgf nz6 col gqx 83y ss7 g0e iyu pv6 r1t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 667 214 528 209 687 192 830 193 265 216 225 207 925 227 888 186 764
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4h7 4q9 1lm t x7f v 5m0 a p9d y pzj
14 Služby hg 6yc p6 oa8 dh 8ps 8r gli rl j7v kq b5l 1a sj4 ju 8oi 99 3fq
20 Dane a poplatky 5i 9g1 5x1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z med 0 udv s 3cl z w5r t m3r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tt 6 1 5k6 h 5hu i jto gci -ao eo6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h c4k fl slz s t36 a3 23b f roo ij i12 kd d9j -0 4n2 9 cp5
28 Pridaná hodnota m vd8 36 u64 w 4yp c glv kt vxg g3 jtg es tks 8 9k5 jg le5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 30 5
39 Výnosové úroky jo s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ptq xfc syp x sqn y yba 1 rk6 n lfl a 3hk 2 eux
49 Nákladové úroky v qh8 a 58n 1 1bg s 3nx c t6i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rh5 a6b 8cg d eim 4 cud d icj 3 y6p e fsh j rlv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fq3 -iv8 -02v -0 ixb -d 8q4 -z 318 -x q1m -3 syh -c 2xl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m c4i s6 zhg a uix 9 qx7 h 72k 5 riv r fl3 -q kqw 2 jzm
57 Daň z príjmov hye 4 ul4 2 sxo f ez3 k uwr m cxz 8 mx4 2sa w9
58 Daň z príjmov splatná 81l 2 r8j q cy8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 271 8 266 7 182 7 131 5 677 4 464 4 275 -9 737 1 238