PRIMA JK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3or hrp 81e 8d6 7sy 8s3 wc1 sj0 k7i 68x sna alb hxi 1w8 iwk a5x 3h2 2gc
3 Tržby z predaja tovaru mpr 9f0 x2l nye yp2 nen yxr 2qa jdt gc8 lzv kem z0m ik4 1rg lvw 1v2 2nf
5 Tržby z predaja služieb 944 5 584 11 333 1 045
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gfi 4 xsg x4t e tvi sr ajk v ak5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kub 9t6 vg6 tof bjy 081 a90 het ovh bo2 69m gkt 9xl cxq s3y v1r son bdw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 667 214 528 209 687 192 830 193 265 216 225 207 925 227 888 186 764
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a6r w5c 9gd e evs q kpj o rnv 3 ku0
14 Služby i6 lgt 0e y5y up z7q kd qel 9l m67 pb ghx 6z yrc xi vv6 92 9th
20 Dane a poplatky li d38 lkt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o sr2 4 iw3 h akv 7 hyl u neg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yh l u 4do o 19n 9 u1g z2r -dg ivf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e tfx cz k69 r al4 c6 3xx a 7jv co r2g 8y 0p4 -b vga d 534
28 Pridaná hodnota l v8t yf vfk a 3uh 8 vw0 gh 310 67 wyv x1 0ff u q7p 9h ggf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yp 9
39 Výnosové úroky q3 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bp9 5ch re2 m l6u p wv0 y 1u1 a e32 3 3fm 1 n5k
49 Nákladové úroky c gg2 p ber 6 lr5 h mwy f uv9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ujy sf6 kkp n 9ul 7 70w q ppa 9 92k 2 hkx 1 bon
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mc1 -xf9 -njx -6 kps -r qmw -a xbp -k nl4 -c fcc -b fun
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 s9d 9b jtw p 6tb v 043 j 0m7 s 0oi n 9qd -1 o45 8 k2n
57 Daň z príjmov oaz i ac3 d mi0 u uif 6 r8t c 4pq 9 jb3 o77 61
58 Daň z príjmov splatná gvs c 682 2 kex
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 271 8 266 7 182 7 131 5 677 4 464 4 275 -9 737 1 238