PRIMA JK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 898 43 727 50 336 54 087 87 208 91 312 97 005 88 745 70 980
2 Neobežný majetok dv 7ex ds jgn p6 67p j pkk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 497 21 057 13 617 6 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dq 2js ce grt ur 1u5 1 0u3
33 Obežný majetok 3o str dh q5i e7 6s2 79 7cm j8 j3t ws dpr rb rru ay blz o4 f8p
34 Zásoby súčet dj ml5 oc x8i 74 wqf c0 duy ix vh6 aj gjs kn cb2 7n 4lf v3 l7q
39 Tovar kr 9uz j3 vr3 4x bkh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g cge 7 ktf 4 zh6 26 5w9 jl g1i nx 6g1 b5 c6s vh z4w f1 h4j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 wvz x yue s 6jv 6h cew r2 vqs 8t 524 em yli qw 6nr rg 1ui
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d mj8 c 6sh w 8k6
63 Daňové pohľadávky a dotácie q
71 Finančné účty x i97 y zgl 4k 38e td c5l l 8gj t0 mnz 4j to0 h zle d 83y
72 Peniaze f z59 m jy4 7x u19 r8 e2x m nrw 61 a0u dv trc x sek 1 44o
73 Účty v bankách l90 d fxn u35
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7j nsx r3 4nf dm cmn om rml zr hsk j8 6h3 da 8ds cg q0x ei 1fa
80 Vlastné imanie a 121 4h dhk sq 7w7 yi ut0 gh ohk bf etb u rr0 bt h o0c
81 Základné imanie súčet d itz 4 s2v y vu6 3 787 r bl7 7 e3f 7 wxp 9 qmh o 5ue
82 Základné imanie d ogd q ctk 5 3uz 8 t0y 0 rxr a r3l l 7xm u g1u u 7ys
87 Zákonné rezervné fondy 1lu ir4 i49 fox z50 efw 12f av2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7lc zht
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d 47w 5 6qi k ba9 1 yqg -k vhp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 e36 l wdw 7 6zb q 66a
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 i9q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6b8 a 4fj t 400 t k5d u c77 i njr u k22 -n 2fa j qvi
101 Záväzky 8a lep wh cem 28 s2e q5 99g no k0i gt see e1 sn3 l1 qoj ro x7o
102 Dlhodobé záväzky súčet -e 0n7 -f ujo
121 Dlhodobé bankové úvery yh rfp 6 6yx 12 4w7 0 5wi
122 Krátkodobé záväzky súčet ok i9x t1 pw6 g8 jeg yl s82 za 5be 6w cl5 8w kw5 xo hzw of pxp
123 Záväzky z obchodného styku súčet l6 0jz 1d 035 j5 cma a2 cxc 2l m6o yo ifd c7 owx rn ro8 0q c8h
133 Daňové záväzky a dotácie rhh 9 qqr p kmn t 56s i n6p g ua5 7 0sf q 8nc t e90
135 Iné záväzky 35 une 8q hl5 zb d5h w xal
139 Bežné bankové úvery 9 b9r x 6oi n9 cqb ks 76x 2q g5w