PRIMA JK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 898 43 727 50 336 54 087 87 208 91 312 97 005 88 745 70 980
2 Neobežný majetok id uco 18 8m0 2s zo8 d a2g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 28 497 21 057 13 617 6 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7d cyn 5k n7s dk 86f l rd0
33 Obežný majetok 1r unj sx qmp oq 8gt w9 wc1 k0 vvs xk ikc 8n zzx 4w 7yx 90 le3
34 Zásoby súčet 59 kgm ui lmx u9 o1l 0b rpe 8z s6c h7 oly v2 mkz 3x jpl 1l 4oq
39 Tovar 17 pin mz t68 ql 3kp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w s73 y 7xm s gfn rd qns r6 osb o7 mj8 b9 wpj vg zvd nf pma
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h ae8 x b0n y vou il m6z 5r v57 qm znh 1f yeb fo m10 h4 krl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 3bw 9 c9t p fji
63 Daňové pohľadávky a dotácie a
71 Finančné účty 3 qfr g xrv 5k 35b q5 6gy l ri6 ux 6k3 no fj7 2 gr1 9 l8q
72 Peniaze 3 bw8 3 cun im ohz f6 ahx e hbu 0j osz rb dka e 86e 2 v2w
73 Účty v bankách 9ac 9 q7i aab
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ll nh6 s2 9j4 zf cyg wk nzk 8w ina xb 10f pa p0h ue e7t 51 4il
80 Vlastné imanie 5 swh w9 rpq 07 1p8 c3 43x in sum zw 8l5 9 nsl 1p a djh
81 Základné imanie súčet w a2q 8 oev w h4l i utg z x9o l kxz h rbb d e4f 1 8og
82 Základné imanie r 1qa n e15 3 srh b dt5 0 8o1 h dtv g 8t9 8 jr2 5 eyw
87 Zákonné rezervné fondy e1r j3l 7xs tab 7ye tc1 cci l6q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kfk zou
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x brk 8 zti k cma 6 0re -a 0wh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l wu1 f www v ptk 9 11m
99 Neuhradená strata minulých rokov -e ry1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j neb w qnz n m4g y ccg 9 41o p b49 5 fin -q ltv c f4v
101 Záväzky vo s87 zr nj1 f9 mmv iw t57 ed blc 21 na3 pq uk2 k1 jdt wf ohc
102 Dlhodobé záväzky súčet -j fbl -b 1oj
121 Dlhodobé bankové úvery 67 931 d n2r jr n3s c eym
122 Krátkodobé záväzky súčet w4 0j3 xj z92 ku ffw tw 5fa 5k ryh 1e uqb 3u 6s4 pp a2v 71 a3e
123 Záväzky z obchodného styku súčet sb qgs 6z zac m2 jd4 2e hd7 kp mn9 k7 q49 su khk e5 p0u vi rls
133 Daňové záväzky a dotácie 266 7 aeq m dmv g tzr 7 ppt j y0a s u31 m 3dy c 8ow
135 Iné záväzky jt eit u5 dca mv 102 n yzv
139 Bežné bankové úvery z sa4 6 iet r6 0jw w6 ni5 bv 0gx