IzoNoba, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 49 616 103 308 125 039 109 149 73 631 75 670 36 478 86 234 114 725 94 081 258
2 Neobežný majetok cz kj5 n8 hd1 kq 2wv zu ups 77 gdz 91 nn7 q8 1yy ru 67w 82 e7a g yop
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 874 78 712 78 164 63 000 47 756 32 905 15 072 29 477 24 532 8 726
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2u dwm 1l b55 wc kqu iw mvf el fg4 jt jzw ns caa 1u y5d 6i qws k p55
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 526
33 Obežný majetok 67 myg ii brr 2q p3a yi 5c4 jn wol 5o ii8 bx t6m wt czo 6d mte bt ql6 m5i
34 Zásoby súčet wt uyh mr trx 5b 1qg a0 7lo 98 c5s 70 ev0 n7 3x6 qm r6i le ons 9n 4di
35 Materiál zq kwx xy hdn fx 1s5 ln cpm so h0m cm 9vn s6 qmv 0f bpg l5 zfs ys 9qx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o blm y hqa 5j 9el 46 fdm 7 9sr zb 7mo k 2i0 i 818 x hwp 7h c6i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ly twj xm fuu g zm4 tt 4y6 70q bsj 7 mjz 20 3c5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ok xjj uf gau n 42p rf 6qd pwu zpm w g7y f5 48g
63 Daňové pohľadávky a dotácie q gnz d p8y ha 1y0 k 9af 6 rdl l 4fi x 3r5
65 Iné pohľadávky 1n 429 glj wag
71 Finančné účty 4 ya8 q x6t 81 jxy pj eq6 9 hnq x k28 -p l90 rv 9x9 wb i5b 34 ocf 69c
72 Peniaze 0 91x 6 l3t b5 e4f n 395 9 n0p g6 rbu g lue 6g 4xg jq 36m ew krq
73 Účty v bankách 70x q6q u b67 k6y -6 jf1 -j e0l oi czb 3 fom o nhe 1nr
74 Časové rozlíšenie súčet rpg c f0c 2 4ri ulb r4l nn7 yu7 8rd im5 cec
76 Náklady budúcich období krátkodobé nfh a pcu v gmd e7e hx3 uaw q4f 5ma ql9 1xl
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2t 3hq 3q7 vhe eyt qe6 0og 7gk pi 6fv gu qjf 01 17a h2 js3 ozl pya um 8rj ltj
80 Vlastné imanie xw 878 ce odo sf c0a -kw1 ri qg0 vb w01 y 62d p hrq 23 k9a da jsi u7k
81 Základné imanie súčet 9 52x y 86q 9 aqf 9 apk 3 8p7 8 uee 9 5kc v y14 d wm5 f 7h3 g 5bx
82 Základné imanie 0 hsz 9 7vk h 4pl y 6o5 m 6q5 c 4v0 m v43 2 bor f l5g z muo s bi4
86 Ostatné kapitálové fondy 2b vk9 on hsh kq fqg 6gl fqr zmu tu4 gp8 fy7 r6v 794 pn4 2zm 3d2 3zp t2 qvh
87 Zákonné rezervné fondy y4f d6r au7 st8 k8s wwp 9s3 ga3 406
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 401 h3i s9r kpe fg1 rb5 l0g n9i c8a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5c 65f -o m0c -qh klq -cq 6vo -s2l 7vo -8a1 qat -pav gx4 -ppa 0es -6m1 go8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8u hvz d qke
99 Neuhradená strata minulých rokov -n rpo -dp uaf -o1 e10 -mhx fs4 -px8 ylr -lzw 08u -ywh dxr -9g8 t52
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bm 7ma -87 ouo -py 67t -u3 6ad -ps dm1 -9k e37 -52 smb -n0 vf7 8 y9a -7v y0g -he gnt
101 Záväzky 87 ixj x0 9jj ro5 uvj liy c6f 9f aou zr ov6 ze 1lu h6 oct lt 2ui 7j s2t
102 Dlhodobé záväzky súčet q v2h e 0ba pb c5c 84 tgq gz l5r v dg5 dm vib 1i 6f9 z jpm
114 Záväzky zo sociálneho fondu i2 g na8
115 Iné dlhodobé záväzky bf rdm ah ety tc 0ds z u6p l6 97e ge xcw n uyx
121 Dlhodobé bankové úvery l fss h yas
122 Krátkodobé záväzky súčet uo wku vo ovy pur guh eq xcp j1 bce 6o pka qr vne my bzb qi j8s ok czn
123 Záväzky z obchodného styku súčet d h7q 1 gow 5 nk7 v y29 lb 14k n gn6 q0 jhk f 9r4 -f sgl o psj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3 1x1 f0 wvf k 96i eu t28 j 087 -a oki 6 bj1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ex ytk ny ji6 02 hht s3 p6d 1 0tm bd lsj x h8g 3o iwu do 0dy hm 3rd
131 Záväzky voči zamestnancom 103 7 7th 8 iac 1 5og i 84p u xkw o 0te y kxw s 4ye -n rkk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d0f kpk bz5 e gte 5 73w i s0l z jak 5 ylb s yte c fy1
133 Daňové záväzky a dotácie f 000 x c0z n cb4 s gv6 5 fwy l ygh ky8 9xr emm tsf
135 Iné záväzky 66 wfy jb oax g1a shg iyy lkd 9g7 -zzw
136 Krátkodobé rezervy pu4 l3t 1 nij i wbq c6p h 089 x 4rn d 616 g nyp
137 Zákonné rezervy 75b l90 s 4hb
138 Ostatné rezervy d pki 9b2 k mih 3 bv7 s 4so h 6al
139 Bežné bankové úvery a mr9
141 Časové rozlíšenie súčet ps mmf xy 0g
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ei zw1 xj sp