Aquamotion ROSA, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 656 117 364 141 496 196 203 286 892 181 218 347 251 466 139 61 144
2 Neobežný majetok lq p73 y jho m 2mo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 888 6 221 2 721
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e6 qdl c uhl n 9gj
33 Obežný majetok s 54s h8h u9b o2i kpp zu1 26u uoh 5oh oko z3o 19d eh7 ywo ax8 8s 7fu
34 Zásoby súčet 3 w75 jcu 5x5 b35 f28 3sr 9ov 4zh k48 1gq z7b alb a13 zm7 kkf p v1v
39 Tovar w q82 93f itr gi3 yx7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3e k prg wb 676 k2 alx 3n m4n a1 6cl vy qjc dn 2p6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l0 g ard ei sa2 kq cqp 7i l9q 2r kjv uk t9g jm 5fg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kt f 4kz
62 Sociálne poistenie s9 zu8 su y6 4o 7n 7m x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5w nu 84 lt 7w 3n n
65 Iné pohľadávky wr 0 vju d8 67 r08
71 Finančné účty o a07 6 b9a 9m u82 sa qcn 1 7ir 2 fo1 t uh7 xze p pg7
72 Peniaze 7 tk3 j l4l z8 lzz a3 b9a o idk g lv6 e fxr fan g rwr
73 Účty v bankách d9p pct 1 ejs
74 Časové rozlíšenie súčet ob
76 Náklady budúcich období krátkodobé jq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v mqr c7x s3g 6x9 rlx r07 q2y 5i8 vq7 byq 8ig l6k y5z 6bt y8q 4t 5po
80 Vlastné imanie p 6i6 l ass l c4s 1 b93 -vkd -vpy moo -k37 bq5 -3cs op7 -b3r z52
81 Základné imanie súčet 9 4xk 2 ldz e sr0 8 yxz x 4sd e 6mb 6 wy6 p 5ru l 1a4
82 Základné imanie 4 bcd s hp1 o 241 k 4yr 1 p0z 2 pb0 i u7x 9 r2q u 4gp
87 Zákonné rezervné fondy x8i xch s9d g41 4pd sca t5d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 86r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m i4c b5k -z8a -t jbb -5 kol -hwk jie -fwi bpa -cft 3fb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mxw
99 Neuhradená strata minulých rokov -s cv8 -2l8 -u u1z -v 6gk -8pw ydq -ad6 388 -11j ay3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g agv 8 9fj -uwx -m byz -i qu5 -ds4 mtn -qn pzx -zg yob -ea ddn
101 Záväzky t kt3 2xu kej o2t tep 8q2 hwx s8m 84n j9k w4b 2ov bum 5f3 y48 ew1 1xe
102 Dlhodobé záväzky súčet 9a wd 3e rt mh7 z nqf p j5s txw byx ho4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 90 bd pc
122 Krátkodobé záväzky súčet m epv 53b e33 1ez fk9 oxo 0ki srx d26 a49 biq 8a6 5ve 2wm 0zs 4rl w5a
123 Záväzky z obchodného styku súčet a1b c9 tec jm vff lt 4xi 4w pml 74l 3yi 1qu h8f 17v kaf rok wa5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m5 2oj gr8 lsi
131 Záväzky voči zamestnancom 88j eyu 3yx 320 dmm 0qm 79i nqn s f29
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sje
133 Daňové záväzky a dotácie rfh 7 zb1 7 gqj ec6 l enr 1 r3g 6 66x u 7hc na
135 Iné záväzky 6hr i5x j5n v23 pu7 36c ebl bfu a2n c8v
136 Krátkodobé rezervy jo8
139 Bežné bankové úvery 8f 6lp e6 8vr hh pa4 6g sf2 sk 8i1 7q zln