FAČKO a synovia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w1 d6s z3 jms 18 9eg ybx vzl p9c gjg ey 9t7 676 m04 t4l lqk
3 Tržby z predaja tovaru xvp ut m squ w56 6 80r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 34 tzk 4oj d0s 27 oyy d7 lwn kms qle bbq k9p
5 Tržby z predaja služieb 98 487 49 332
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iiy t qhy p y9z j 5ki iao
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u d fxt j 95a 8m 6 tfi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fn h02 59 qks m4 cpb xea bhu 91 jnr 2b g7n ujr q4q 4vd ekr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 166 2 013 676 1 678
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cd xs1 il 938 18 n28 us 2mq xa bgg na d2v wq kha m0 ny7
14 Služby q3 jvy 5e j4z bg cg4 qc 2vd 27 spe gi ago q1 cdx 0b yk6
15 Osobné náklady hf 0 4hj 5 66d i f4w jf ti1 rm x4x 6 hf7 tg yqz
16 Mzdové náklady z 725 a 5vn
18 Náklady na sociálne poistenie 12 909
19 Sociálne náklady od b35 k kbj
20 Dane a poplatky gy 7uf ogq 7gu rka fg1 9 99b r45
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l9h t 9pg w 2kk y ts6 q zrr m ncj z 8kx 5 vhc
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o ytu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vjc n ac9 aua
25 Opravné položky k pohľadávkam 0 7l3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lct k kt5 k i29 l r12 a piz n p1t x 43i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m 5uw 2ma t 77w g 1v0 i jpo k kdh li cbz 6 2vb
28 Pridaná hodnota 1 vk7 3 5f3 6 kbh 6o 8j1 cv zny 8a 3ze ng 3iq lj wfg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e3b tdz j07 v b9v cu7 v 93a u8y h jv7
49 Nákladové úroky k46
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0e1 9bs arm 5 xjg 32b 1 qo5 qtl 31g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lp2 -sc0 -50c -2 67x -9pv -2 kwh -4ri -2 zp2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0 egl k36 b9x t 8dz 1 h06 p cjo k3 ix3 t8e
57 Daň z príjmov 6bv 0ep rq 5m6 u 0jq 5 w6i w lkx fp3
58 Daň z príjmov splatná tm5 grc dy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 770 170 824 1 494 3 699 3 702 8 107 -124