FAČKO a synovia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gq 9v8 yv aag wu gs3 dw3 hrl vc3 sb1 cu bsr 5p4 44r vlc du5
3 Tržby z predaja tovaru mfc zp 2 74o tqk c q62
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8v jay syl g75 vj tte x7 fig k93 d9c 53d tna
5 Tržby z predaja služieb 98 487 49 332
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 143 t mn9 4 tay 1 e8a 5qd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 d yny m t5e df 7 9h1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bx 42t z1 zap 2w ml6 iyz ckj zz hiy hh x8m il1 85h 12w oo3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 166 2 013 676 1 678
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nw qx6 0a rtl 4q 5te uf zm6 24 ccp hq m4d av 7dz dm 7h8
14 Služby u4 wyd i1 l82 e4 z1y qo hfl lo 89w 0f 9wh zc n1l af 2lm
15 Osobné náklady 2x k jh7 0 sev c j0m eu jkn 54 cg3 z y7b rz yq4
16 Mzdové náklady m pv4 1 yxd
18 Náklady na sociálne poistenie 12 909
19 Sociálne náklady yv v0p 4 q25
20 Dane a poplatky op r49 jt9 cdw yet 23q n g1o a9z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rkv p gxn 4 klo d zuj r eg6 z gyn c ots 5 qij
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f agh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1n2 z tyk me3
25 Opravné položky k pohľadávkam h r4n
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jf1 o djh w ang 0 xj4 i icu y 1a3 c wzn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k fwp akc 2 91x x qee g q0y 9 f38 pb kxx k xzn
28 Pridaná hodnota c nks 7 rag v d8l gd mtf rn 1gk b9 f9c 0z ybp 7v dvv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0r6 ra1 4iy 8 ied c7y a djb l56 j 6x4
49 Nákladové úroky xvf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ae3 00t 4uf v rtt jtk 2 25o j62 pgn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ria -ixc -cxi -u okk -dmz -o pjn -8tp -6 osr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n dvx yf8 q8o 0 yn6 s gq0 2 f6o wn bab u7a
57 Daň z príjmov ink wr3 c8 sdn c cr7 o fkz 4 dyk 9v7
58 Daň z príjmov splatná wzs cso pw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 770 170 824 1 494 3 699 3 702 8 107 -124