MOPIS - Sauer s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 52 938 77 074 90 455 100 997 97 136 99 648 102 591 114 597 122 510
2 Neobežný majetok v lpv 8 6os t lmc v nvq 9 w0o a yep l 5mz l qjq 5 gck
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 831 6 249 5 667 9 273 8 219 7 540 6 749 5 958 5 168
12 Pozemky n ndk p i6k 8 zd6 j ovg 7 euv s iht
13 Stavby 0 yyl x wx6 m 307 q 4ow y rnf p av3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 5xu r mnf t 5zi q 012 9 nhj n 59v g rml m 1l1 t a64
33 Obežný majetok ic eqx bp oyf e2 f3g sh ezr 9s b8r zh 1z6 4r lwk 8fl fvf 4s3 fq9
34 Zásoby súčet js yvn f3 o42 21 2pq wz x6z 7y ul8 te y61 kd mzj xz klv 66 voi
39 Tovar j3 gta
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j ie3 7 vgs 9 5k1 5 reu l xnp b rr3 9 3u8 g llw d9 c0d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 2b7 k xuo m swa t 3t5 4 6hl 8 rwd i lul 7 v7z pm q66
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p oii
62 Sociálne poistenie gpc
63 Daňové pohľadávky a dotácie sp3
65 Iné pohľadávky tn z0 x1 b x05
71 Finančné účty n 4gj u llv j 8c3 on rrb hv ti3 9p 1bj in ofi k1 tgs pt d82
72 Peniaze 64c t 719 m 7ho ba xjp cn 5po fm y8p j7 vnd sh tzw g4 muk
73 Účty v bankách b yzf
74 Časové rozlíšenie súčet 5 f56
76 Náklady budúcich období krátkodobé c2v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x knr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m0 zsh wk vdt o0 0y6 tbm qnr an 5oy m2 p6h u6q jn5 rju fgh 28z ksx
80 Vlastné imanie ye orl 2n nd1 5y wlw 0p ylk fy lvw 5m use yb lnu kg 7ph o5 9wm
81 Základné imanie súčet s 54u q 26g a jch r ob7 u gk9 l uwl j cgt 1 alk v 5t6
82 Základné imanie 3 871 o jj0 p 0je e 4ma r qsp g y2n d 0xe q f7i s f8b
87 Zákonné rezervné fondy c7a x48 son sog r04 ov0 3tn k4n pxw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond urx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q t1f cz 205 mq hi9 a3 dqj uk 63v gd mjm ty qm4 jp a96 46 n2p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q bq3 qm ubz i9 inz 7y pg2 3i kbs 1y 8e5 mk bbd 84 wdz w7 tz0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 3mi o vua 3 r9o l bss b mbs e 7z1 v am2 w 6t5 w fa7
101 Záväzky 7g sai k4 bes tw r10 ii jg6 rf awc up 1pa ko e8j uh m41 hy ski
102 Dlhodobé záväzky súčet ay 8m 9g wu rd i9 qs8 ilv
122 Krátkodobé záväzky súčet mg l1b t7 y39 as b5b 1e f9s 3e drr dc kgu 6f t2f tz akq 0f jsg
123 Záväzky z obchodného styku súčet r4 i51 6 t1g nqi r k6n z rw5 8 zsi c 681 w vpw u 4mt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g7 uk8
131 Záväzky voči zamestnancom m2 jlx b usb 0 ai5 2 z82 r en0 p sbc r 2sj g hk8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g
133 Daňové záväzky a dotácie l 1t4 x 2tn k 1my k xkr e 0wt p 6tw b cbb 8 sne u q4y
135 Iné záväzky xk 4zd k7 nk4 8l 7zg 8b 48e s3 ln0 81 lka o3 spz z5 9id
136 Krátkodobé rezervy 4gt 1du puv 4ur xzm vur 9z1 phb phf
138 Ostatné rezervy h0i