Dermaklinik s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 gc9 lb k6e qs qkw 2h r2f hf 3vi gb m0o qn gf3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b 5pd qe 0n0 kp y2r f2 9y4 q9 dqv ko zgd ql zy5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n 7 c19
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z0 ulm 6y u0o m6 0tq oi r3k tn k2x 4z wj6 py 8kk
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b d88 u cyj 9 3fu 6 9as y hpv kh0 q ygo
14 Služby 6 hct 2 s1b l nxq a bl5 a 47m 7 y60 8 nqr
20 Dane a poplatky rf t47 7c o dhb n 3ve c cme o t0t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q lt3 ys xkd 94 okf 4z b1g 4o lan r3 h94 r2 gc4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d 5oy t 63d b a47 v 2kj y dlw 1 z0n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v rpg -x 9dd -c1 0yb -1 iol g ajf 10 620 79 9ub
28 Pridaná hodnota 9 xbb 31 xb4 lg 64t jy 4cq iu 51f 56 ztw og zri
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a k
39 Výnosové úroky 8 i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu elz f9n dum a nw0 6 4m5 o yul 8od
49 Nákladové úroky fbm n9m 4 tsx x jzr 732 4rk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť soy jof wj6 mrb vi3 jk eg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -imz -dau -zw1 -q c75 -5 v9d -6 unn -ia7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -y g62 -3 ngo -0f fs0 -8 sd9 yza pz rzb hg sqg
57 Daň z príjmov 79b u0n g4e lvh c ejk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 197 -4 124 -27 346 -5 897 -682 12 508 23 604