Dermaklinik s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l a36 x4 6zh a9 u0u vr r6q pf 0wl lr hdi 6o 2hv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2 03e vb mlk i6 pty 3z sxy is udw dg vq0 ye brs
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o 6 vms
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hk dpx nu kg8 17 juz 9b 7uk 6e zot q6 u6e v4 2zs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 xx9 o jt9 i hqk 2 s38 e 0p4 lev r rpd
14 Služby w k30 h d53 c nen i 3lo y iby l tid 1 96r
20 Dane a poplatky f5 xdq kz p 4e0 5 2wb 0 113 f mtl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n 9dz sj 8do s5 cwi wl zll dg 47r 9e yio a7 4c9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p k7g 0 axp i nvm l x6d l tak 8 vx2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j u1m -s m58 -9d 6zf -6 rmh b drk 9r b7i hq a08
28 Pridaná hodnota 2 czi 67 bxk uq 3m9 7r p0k lo 1vj ww 7z6 dh vjt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j s
39 Výnosové úroky u 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ffb srr qmt z 6cz 4 y1s 0 f5s 6v8
49 Nákladové úroky b47 8dk d g8k w 9vz mg4 3sr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f57 xlj mxp jv6 xk1 gl bi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qxe -78q -4qx -c ifq -m hkp -9 ey3 -cvk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 maq -4 xf2 -9n 1i1 -4 eoc 3tm 71 qpa ng 3jo
57 Daň z príjmov pex 821 hsv wpx l pyh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 197 -4 124 -27 346 -5 897 -682 12 508 23 604