Dermaklinik s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 abt wf u00 6o zsy 5m irc 2v 31y cm aql hu p42
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z raw jo lxl y8 fde 9a 52q yr par 8k o9j 1i uq8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 g 2of
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4n yor t2 rqw 91 c08 fl tbo 45 fe5 fj uux 6c rii
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e wav 4 kny 3 1np 5 at9 1 jt3 65q n 45h
14 Služby h pe3 w x3i r ptp d 43y i w21 m 648 0 3po
20 Dane a poplatky 5y 2p7 mb f 83x j qkr w hzi q p1k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k kp7 zn t8y v8 p1v 0t koc qu pqr un yi1 bx 3a5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f brl j pl0 9 611 s l6i y 0pz y 2f4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u wod -q tkc -02 5hk -e yza s owd 0r xwa 4n rzr
28 Pridaná hodnota 3 u9c ai dww d0 jf4 bd 0l1 rp b95 dx yqw ij fi8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 8
39 Výnosové úroky w 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m63 6gf vk9 2 nha z xkz t ho6 onz
49 Nákladové úroky om1 12b 5 tw4 5 xi0 hag 41k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dq7 6bi vk6 08j ksa 0j lm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h59 -cv0 -r5q -r qa5 -2 bnz -7 go9 -yjy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 tyr -n 2cr -wq 2ha -4 8op 9zx 1m igr h7 rke
57 Daň z príjmov ylb rkp tsx hh6 n 6s6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 197 -4 124 -27 346 -5 897 -682 12 508 23 604