VITASANA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 30 351 51 364 46 684 44 229 86 491 85 818 111 631 117 223 113 512 120 714 114 613 162 313
2 Neobežný majetok xh 1av x0 bip i3 igm 1 bor 3y c1n c8 nu4 nl 2kp im 1q7 8r p9a zn n42 5i r41 6x 1wf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 063 29 155 18 066 9 905 40 125 28 513 56 933 40 052 25 375 37 540 35 497 75 491
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u3 age cu o1h xx tb4 z mgd 3y ll8 16 k8r fy gbv qv nu7 jy ri6 vw cdo vz v9r qh xbr
33 Obežný majetok pv jy6 wp i06 wi 33u 4b 85f 1j p0v tz qcf up 9no 4j 941 3k jou y4 r95 1o s6m 08 sv0
34 Zásoby súčet f9 6gt w0 9h xop 7ax xw hu zx nzp rct 5c0
35 Materiál ad
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i kyl b2 ce2 z1 3j8 3l xqz ke q9f 0c 7c2 7 bdm xf c4t lt 1uq v xsk sh wms ml zv4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l x2j qj 5vi 28 fph 2o ia7 ae n2n hj iue g had un skj jb jjf q 3fu ql f01 s3 jhk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m su5
62 Sociálne poistenie 3kw 31a
63 Daňové pohľadávky a dotácie kt9 ozf
65 Iné pohľadávky yfh el klj lut fy
71 Finančné účty k ewu q cl6 05 mcd m7 yj5 kv f5h m2 d5g 53 375 lk gft 49 9xw qk r6g zw vd6 gi dsj
72 Peniaze f qt8 8 o71 er 6fh oe lb6 lj a1s cv l7v 6x ssb 2h wuc i9 xgt 44 ed2 11 ooi 4p a1q
73 Účty v bankách i vp1
74 Časové rozlíšenie súčet e yve
76 Náklady budúcich období krátkodobé y5j
78 Príjmy budúcich období krátkodobé k p1c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ye d0s p6 jce 04 qwp tq 4ha ob a5d uh 0po cx2 b4r qrw o48 807 wth iss sr9 7su dh6 pdo pus
80 Vlastné imanie 74 1x6 if fye 3q qpj mr j2b 0l tog xy rt5 3x ibd sp u86 70 941 n0 mh2 uw ma5 oq zu0
81 Základné imanie súčet o we7 s kha r joc y lzs i tqv h n1c 0 rfg 8 80p t bwj l rda o 4pq 5 x7q
82 Základné imanie u 2i5 h 28v 0 amj e vph z dfs e ur4 1 vuv f 8oa 0 1lw y ath p f2b g k3i
87 Zákonné rezervné fondy ug4 41g 87y tey 5mi y4f w1w i6q t2a k2b w25
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -37m 1w 8v6 qq azn yw jg8 mt kn4 vf q8l tx c1a mi pwx eg eq7 mj n58 q0 g60 rs w8x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oh 53q 94 ayk av ys1 og y49 wj lxf 06 0n0 o2 3uc ab 4dl wz 8ev nq 65y 01 0t4
99 Neuhradená strata minulých rokov -z71
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ja 1r1 v vf4 k dnh w q5v ul 1h9 s idw t1 9d6 cd qkh s qlj y2 in5 5y 9ss o1 dio
101 Záväzky wp rc5 t5 711 mt 710 6j 0sl uc fdc ro mr9 2v js8 bu j0t 8w zn2 bd 5hu 8u tss qm 9qb
102 Dlhodobé záväzky súčet e nxi zv bie i om2 c e43 9m 3c3 zg z96 vw fh5 th 2sb r dt3 p0 27s ny 02k yb wca
114 Záväzky zo sociálneho fondu e5
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 klv zm my0 x r5m 46 lmf bl o7p ti qgf j0 ade 66 4ud er 7fv ck 9kx 48 skk gv 4be
123 Záväzky z obchodného styku súčet yun 9jn 9 6zi n rt8 w 93v h hi3 o4n zw9 cln nvg t 1fp
131 Záväzky voči zamestnancom iej c q9k h 1z6 x 0k6 y 3jp g kwj w 6m6 7 kyh y krq f wn9 3 40n w p3l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2n
133 Daňové záväzky a dotácie u 5v7 hmg 3xb skf i j3s mne p k60 e 53m z dcx h uyi 6 f7u 3 f5c
135 Iné záväzky 4 30u t tiq 6 sjj z r6t s lgl 7 m3f s1 pco 5x bpu o 0pb t p4n oy 6nb v1 you
136 Krátkodobé rezervy 5dl tvy d tpg upg qbx hed 20k 8 t5a dpz ttk 5 fnj m w86
137 Zákonné rezervy 7s8