CK AFRODITA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 21 214 13 980 1 723 2 907 4 275 904 15 174 4 482 5 654 8 947
2 Neobežný majetok dj wwd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 908
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0q c5p
33 Obežný majetok 4g avr 2p 4jt u 340 y lw1 k 5t6 my1 o 4l9 g fi7 g nb0 u nln
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f4 cm8 tx qn5 shn yej s fuo qc6 hxs -kq r7n t srd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sm amg d u56 8gk ryj oh7 2oa ze9 -mdw a 2o7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ob i8l
62 Sociálne poistenie 87n 0dd 6cx mmn jc w8b j luk
63 Daňové pohľadávky a dotácie sqx 3lo 5jk gj1 xzx c8 e6n h qco
65 Iné pohľadávky 2 4xr 1l0 o daa -jr -qs qm
71 Finančné účty ulm yul a5v p 2kd x 8fl zhp wnv a 9fi u 3e8 -60m
72 Peniaze tjw 3zj v36 5 9jy q uh0 8ax tb1 c wf4 m z7u -cqn
73 Účty v bankách due
74 Časové rozlíšenie súčet v r1y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 oa4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s1 hhy 6s 3y4 3 ned z 7bg x gok 7u9 h5 hpd r p8a t r4q i phd
80 Vlastné imanie -y hlb -l pyb -ne uxc -9p 7gc -u0 3qk -hm ujd -jh z97 -q fhi -s umj -7 8bl
81 Základné imanie súčet 3 rlu j 5l7 k ety o j5j i v7u z jyb j kqb e zfe l c5j n agc
82 Základné imanie r htu r tm9 u uq9 1 v2m i 4u6 g 0ef 9 jdf k wru n lea w 7p6
86 Ostatné kapitálové fondy pfc cj9 eag l7b rnn 1y4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uqh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o j6t -3b 8r0 -72 dcm -wj 767 -9z p33 -sp 6k8 -sg rr0 -84 huc -4g 6u7
99 Neuhradená strata minulých rokov -f 86q -mj qj9 -lv qtj -y7 9xz -g0 fmg -v3 stt -x9 pbq -0k de5 -8m 3ni
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 uof zj -i pjm -5 ivp -p 7w9 e0q -x m5j -2t 91l -b s7s k5k
101 Záväzky sb fdg jx 578 86 0mf ry szn rw 3gf hs m4g ns nax b0 peu uu h8e 8e jaq
102 Dlhodobé záväzky súčet p1 eel s93 -s
114 Záväzky zo sociálneho fondu h7
122 Krátkodobé záväzky súčet lw s7t o7 i5z cx e32 xz 0rz d3 9cf iv 4sf hp w7y gm hv1 ug 2pw zn 5v1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6q 05e g1 zw5 6 hcg 0jp tgr 9n4 7 4gq uyg e ajc 27 brh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h lzt
131 Záväzky voči zamestnancom z wsr 4 bfs
133 Daňové záväzky a dotácie apf w6 o q5f 34b 8re fy
135 Iné záväzky 4 tmr c udi iw 1li v9 jx9 k2 myn vu j0i 5v 3at s jgk o usf
139 Bežné bankové úvery wi
140 Krátkodobé finančné výpomoci ydg 9 57t