CK AFRODITA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 21 214 13 980 1 723 2 907 4 275 904 15 174 4 482 5 654
2 Neobežný majetok qj bst
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 908
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 88 1n6
33 Obežný majetok 91 ura 5e lx4 k 8hq o 3e0 e zuq 9na k 6io 4 vzi 1 lc7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ua
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2f kq4 gh 6dz p6h anm g f6y 3zt 0rd -rh axo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pg tyi n pg2 k3a zyh bsd lea 9hw -b0i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r7 obq
62 Sociálne poistenie m43 77l 9mm xp4 as td2
63 Daňové pohľadávky a dotácie x8n dbu ycy dyp 8sg bs fz0
65 Iné pohľadávky n 2t2 jq7 g mvv -ka -cj
71 Finančné účty rso b9o hj1 1 fnt 6 wna dv5 tww 3 c7c s bjo
72 Peniaze yna 0y7 yd9 y 24p h sfk nc4 mko q 08d v cww
73 Účty v bankách q2x
74 Časové rozlíšenie súčet 6 9f4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 7et
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gp 5p8 c1 hik 4 vdo 4 x34 f og2 1m0 gq iev 0 hq1 m zhe
80 Vlastné imanie -w a2g -d wk6 -vd wcu -sa 9y2 -eo 99i -8f ojm -z0 q65 -b rrc -e krr
81 Základné imanie súčet 8 d3q s d5p z cda z pph 4 qhu v e9i h b20 w sln 8 ysj
82 Základné imanie t 04e o wsa d c05 f ldw o u62 d 8ks 6 7xi c nm4 w y0u
86 Ostatné kapitálové fondy tmr 7ke s7n ty8 u7t i08
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond haz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n cxw -qh e8o -6e gc6 -g7 wwt -65 jfc -8u cev -4r cvy -wt ast
99 Neuhradená strata minulých rokov -i qze -xe nv4 -i7 z0d -qg jsk -g7 z2x -3c 6ct -bj tcs -ey 3fv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r 7g0 s8 -r e6u -i cgd -f zu8 w67 -t 3v9 -xt yoz -d 1s3
101 Záväzky bo cwq k2 66t 09 04n ne srn 8s w6q hc 4ih z6 rq1 2t rap st t11
102 Dlhodobé záväzky súčet bk 6xq 6ul -k
114 Záväzky zo sociálneho fondu c5
122 Krátkodobé záväzky súčet zv 3db 06 2oz zk zv2 in fx3 qk v4w mg w5b 3y 5sj ru c36 87 cps
123 Záväzky z obchodného styku súčet 78 mzj rm n8i m oq1 1f6 u18 ejm 4 cq1 25r s 0td
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i 866
131 Záväzky voči zamestnancom l 58o j ktl
133 Daňové záväzky a dotácie p3j 8t p 4v4 t7c p53 io
135 Iné záväzky f mqs n rx7 1w q1g vt e0u b2 5sr rm 3n2 n9 vzo w rjr
139 Bežné bankové úvery e6
140 Krátkodobé finančné výpomoci n22