GARDEN NITRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 28 117 24 699 21 365 17 306 11 312
2 Neobežný majetok w nm3 o d5z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 437 3 720
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k krn l cmh
33 Obežný majetok sa 8pp 3z vre 9n 2mm t2 3he tj l8l
34 Zásoby súčet jr7 r xt5 g k1f 9 1gg m hs4
39 Tovar rg5 b fpy c 5hg v f8w a 2bn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z z1h 8 y97 p5 1mw u zue 9 tvr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 4e2 b 06h z 0hx y qv9 t 9s2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p b5u v cng 5 3ks a n7k i agt
62 Sociálne poistenie yr
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0p8 p 65a 5d9
65 Iné pohľadávky i3
71 Finančné účty 3j 985 t2 pa2 l ydr 1 ij6 v u9e
72 Peniaze 0 o3u r ur1 x pen xwn a s9f
73 Účty v bankách s bxz o vux 1 kdz 4 3ue j 7fy
74 Časové rozlíšenie súčet 3rd bib 29
75 Náklady budúcich období dlhodobé ag
76 Náklady budúcich období krátkodobé 43u 8q7
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kc qdl 51 dve rz 748 26 hgq tt jcm
80 Vlastné imanie b ykw h1 3cx g d71 -v2 r57 -y my9
81 Základné imanie súčet p f3r a 8a9 h e2m u 8uh k 54b
82 Základné imanie n 6j0 9 dms l a74 0 y14 o a2f
87 Zákonné rezervné fondy 2f6 mxt 04j ous
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mkx 3dp xlu 7y4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e 5cs c a8n 2pb -ks o80
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 er1 f pty hr5
99 Neuhradená strata minulých rokov -kx xo8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q 1eq 2 hub -f cnl -u1 b7i 2 zeg
101 Záväzky xu gre 2c mpm 5y 290 8i o1q 20 2n0
102 Dlhodobé záväzky súčet 0p unp l pg5 k m94 9 pno
114 Záväzky zo sociálneho fondu c0 q4s 1u5 lzl x8n
115 Iné dlhodobé záväzky t oug 0 6c8
121 Dlhodobé bankové úvery d0 91m u bf6
122 Krátkodobé záväzky súčet ot av0 98 v66 d wgq 5 ns7 t 7ug
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 st0 7 d6c a 94k 2 xyk 97o
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b noc 4x9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ij5 8b5
131 Záväzky voči zamestnancom ei3 q9p i8h 7at kwu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m llr v9q nfy 21o 1jg
133 Daňové záväzky a dotácie i uqm m cco pek m c4l m wf3
135 Iné záväzky 8 zl1 o 6ll
136 Krátkodobé rezervy lwc 1ql
137 Zákonné rezervy pyw
138 Ostatné rezervy rql