GAWE, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k3f 9 cxm v sp9 5 tm1 m n78 w wun kx vfi
3 Tržby z predaja tovaru 2 uks kr 9d8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6 2z3 1 s4a s 63g l j61
5 Tržby z predaja služieb 348 702 1 080
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 fdg r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cf9 2 lfo o mbo c vnq 2 ane c svm vv 2re
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 401 42 480
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 101 h 0bg 7cp vu1
14 Služby vk7 4y2 e17 i7q vfy z wys
15 Osobné náklady 7 kl2
20 Dane a poplatky vb aga 29 jm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6pv c5m jwz d5w mzo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d6 g 2hi agj j g2t n 6mh n tub 2xa
28 Pridaná hodnota eb u 6sn l 1b9 c typ 7 34i w tr4 y wby
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 54
42 Kurzové zisky 73
45 Náklady na finančnú činnosť spolu la yw bq pz 3b c4 i5w
52 Kurzové straty do
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h7 wk ip we d7 y2 qpp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vu -81 -ne -sa -g3 -sa -66x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -51 v so3 y0c 6 a6k n fbx c kbr zx
57 Daň z príjmov 6z0 yug kh0 n bnu 7m1 c7
58 Daň z príjmov splatná ije
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -18 838 -320 2 735 4 636 672 -28