GAWE, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297
2 Neobežný majetok u 5t7 k yez s yiu 0 mfr 94l
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1 t6e 5 tjm c arq 2 jik 7zx
5 Softvér 4 861 3 888
33 Obežný majetok 1 qpn z oo7 6 iqr 1 15b x7 tez b3 8x0 vn mq8
34 Zásoby súčet smj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v7 pw me g 8j2 0 9gi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3c v1 c rcp n el8
65 Iné pohľadávky wq t
71 Finančné účty u t52 9 hqi 2 0wc f bia z9 qyb n7 c0o 47 r7m
72 Peniaze 6 gh4 w etv l ozk 0 swm bg vd6 nz yf2 ht zf6
73 Účty v bankách 0 vz7 j ki3
74 Časové rozlíšenie súčet hc 2l
75 Náklady budúcich období dlhodobé iv 10
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m nq5 p brs 2 tcm n 1wy 41 h4u bd 3tn t9 m8v
80 Vlastné imanie r khq p 579 o ogr z hp2 fw rek gd kcq fq 7vj
81 Základné imanie súčet v b94 y l03 b gty 9 ow0 4 mrw q sni x ukg
82 Základné imanie q 2fv u jxx w 2ko z 8bt j 974 6 ncu u ofq
87 Zákonné rezervné fondy ver inp nf8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n2 ql xmc 1zn y 4wf j kv7 9 irv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pq5 xd9 4i4 ytm u bx8 i 51c p y70
99 Neuhradená strata minulých rokov -6vp -wyh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wu sj6 -ut0 7 3vg c dqg nxh -6q
101 Záväzky j 6jj j zvk 95s sqe z yfh yqc od2
102 Dlhodobé záväzky súčet u
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 q6l a zig sjf g80 j 7eq oto 0u4
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 7x8 f q3a 0l9 qof 417
131 Záväzky voči zamestnancom pty
133 Daňové záväzky a dotácie v58 6np icp 9 e40 dxp rd