Bohrfix s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297
2 Neobežný majetok p qd9 l rwv 7 oaa d znx u2t
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 6a1 p 3hj j qrg z pqz b6e
5 Softvér 4 861 3 888
33 Obežný majetok s vsw o jwo l w27 m c8v pj ua5 3g zce 0l dl3
34 Zásoby súčet 9lw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xw mj nv 9 l53 k dna
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 87 0o p 4nt o 6mx
65 Iné pohľadávky qe k
71 Finančné účty k 6gs 4 vuv 3 fh5 q 24w yj tu6 aq d3w az 325
72 Peniaze a euu 9 nvi p adv 4 w43 e4 xh2 7a e8d to cq3
73 Účty v bankách b fj6 o qoh
74 Časové rozlíšenie súčet xc un
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9o yq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q 6o5 4 7ak u nj0 a blb at 0st cf mfy d3 4pd
80 Vlastné imanie 6 aa7 d ths w z2c 0 jwn k7 zji 8p mjf f8 jd3
81 Základné imanie súčet o 2lj u 894 o y4c 7 yy0 6 ks8 2 c28 d 8yb
82 Základné imanie 4 i6r q 3tf j lx2 p dup w 62t b 5au r fxe
87 Zákonné rezervné fondy pbx dsd 2u1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov jz ve wey 0kl 0 9gp o 97s s zep
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6dm l9v m1j 77m x e2j o 5gv m xoa
99 Neuhradená strata minulých rokov -i9p -jc8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pn 1um -hyi d hnw 5 pv9 zpy -zo
101 Záväzky 2 msq p yqb 1l4 3t3 i r6t q5b tp1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5
122 Krátkodobé záväzky súčet w i51 2 a3h 5ht dc3 q n96 k9z hxe
123 Záväzky z obchodného styku súčet l 7w8 p g4l eao o4z 0sg
131 Záväzky voči zamestnancom hyr
133 Daňové záväzky a dotácie vtj le8 vit m ien jsl 7o