Bohrfix s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297 11 058 81 229 151 316 297 775
2 Neobežný majetok v u6y 6 lo4 0 b6k x 2n3 tcb 4g 3zc g5y kv5 qxb 0b4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet f 2uy 7 drk f tqn w vz3 qp5
5 Softvér 4 861 3 888
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 152 110 583 204 523
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v8 gnh rx vus eu0 ph5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 470
33 Obežný majetok 1 ozz f qtx 0 v53 2 cr0 5n g6z 6e gvr f7 m4p da 6mi 7j r48 vg brr pw j35
34 Zásoby súčet jdc 0 cow h ct1 e 8sp
35 Materiál 1 317 v z1r r of9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cm wz bw 9 f7g 0 xwt 0g 2pu ps i63 9z j60
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1o ol 2 37k 4 07h e irc q h0u yq 229
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z yjh v 1ur be kn4
62 Sociálne poistenie ol
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 47k 7 721 p4 n8d
65 Iné pohľadávky 0a p
71 Finančné účty 2 486 6 6a3 p x78 7 vf3 lm 25m 3u jb7 zt gi3 vh jrg s gj3 l1 xjc hj z6u
72 Peniaze y p2w x 6wj b uus a v2d pi mau bp uzi yr xcw m2 wks p m8c h aaz g2 d8i
73 Účty v bankách g mhb 1 4qp ot6 0a ruu yd n2x
74 Časové rozlíšenie súčet zk cx dbq xlq duh
75 Náklady budúcich období dlhodobé 11 el
76 Náklady budúcich období krátkodobé i1g x9p ulw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 xsc s aw7 n cmg 0 2wv i8 mtm 2k p4w x7 gkm qg 9zg pt phw yvt e08 0st vf7
80 Vlastné imanie z lh6 w y7h h x4n l nsy sb emx 4a 3vq s5 k8l 67 td6 xa jnr re bio pn w4i
81 Základné imanie súčet r nnq q ioe 7 dsp e 2t2 y ym2 y idm l nds n 6t9 l ier b 4mx i 9yi
82 Základné imanie 9 67k e kpa l 4re h xmt j oo0 r c06 n 3pb a czb 8 l6d 5 fcy o 44n
87 Zákonné rezervné fondy zj6 qdb rx3 f2o 01y qff 7lk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hr7 3ld z1c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mg ay pl0 7zc n jmb 3 7s6 i lxl j ckj x tqh u qhk q 0sk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v91 hza 5pg z7p l el7 j k4e h 32l w iac y rtw 9 dp6 u h11
99 Neuhradená strata minulých rokov -xvu -0mw -g sg9 -q q0b -c aki
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 jt2 -xeb 6 yeg q ylk igp -0h -8 q4a n8d c vnv f at3
101 Záväzky m 534 2 lbf jht r93 f 5g2 g1j zx9 lh 4ze 29b 192 b8b v1r
102 Dlhodobé záväzky súčet v zd r45
114 Záväzky zo sociálneho fondu dk cjz
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 ogs w 38k bjy 5pr f ujk ipq v3d ow oz3 eus 5zg scu ono
123 Záväzky z obchodného styku súčet u xez n 87y b5z yk3 gi4 x w3c wd vsa bf hqc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c ezw ol ob2 tx yuq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8e juf jn ypx l5 bxh
131 Záväzky voči zamestnancom gb5 6 aup l dy2 y kmz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n74 7 e86 9 1aj
133 Daňové záväzky a dotácie zkf 7df enn r poi cd0 lz v3m x du1 w 17z
135 Iné záväzky kg ga9 mq 9pc eho 0fn
136 Krátkodobé rezervy a 8q9 b uif
137 Zákonné rezervy 2 5hd i ogj
139 Bežné bankové úvery ej 0he 52 acg
141 Časové rozlíšenie súčet k6s f l4d p 4c9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xti c t0a w wte