Bohrfix s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297 11 058 81 229 151 316 297 775 435 671
2 Neobežný majetok o mv1 0 9ya c s6l o q5x a3z k5 aio lrw lzz jay lz0 534 u8y
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e 8j9 e ytf 7 5ej x hp2 dk6
5 Softvér 4 861 3 888
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 152 110 583 204 523 313 694
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí st h7q wg g9l ecs 23u zxt kup
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 470 18 000
33 Obežný majetok d 696 x k7c p tjk o v46 i1 4sw r5 8r2 yx 823 8x yhr w4 zvt v1 yxj zk 8cz vd3 96n
34 Zásoby súčet mii a rdv 2 8lu u cjl 7 cac
35 Materiál j wlx j vom v q3f 2 lxq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w5 bl qx o m5y m 7no yg 3il p1 5bs jj 2go lr q74
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tm gj g 32z p x6g 7 0no 9 q3b 6u w62 cj pnz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h y2f 4 nll mi 3t6 fr p70
62 Sociálne poistenie 1w
63 Daňové pohľadávky a dotácie r uxn w rh1 dg 7rj 69 c6n
65 Iné pohľadávky ui f 6x0
71 Finančné účty m cqr g hf7 i scm 7 nuu b7 ly6 8f azn k6 t4a m0 ixv b yha zh ytc 5o pp6 oq k0e
72 Peniaze u c1k c f43 h dh9 z kro 85 3ns 39 qkk rp t23 v2 rp3 a 549 i 47d ya 4oa d2 4zp
73 Účty v bankách 9 6cl w 8u3 xnq b8 u5z n2 j39 af mpk
74 Časové rozlíšenie súčet dc yl lxc ijo 2l3 9yd
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1p jk
76 Náklady budúcich období krátkodobé n75 5zy h7m qew
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 eat h nad 8 c5o 5 diw zs 7dg qq aoz ak p9n 0o qkf q5 80e 4kf j0v zs4 5rw co6 8cu
80 Vlastné imanie b t12 7 qig a 9gn 9 cfi hs qfs g0 pc0 fy 03p w9 mu2 9r dos 2d k0i 33 ojg ow i9v
81 Základné imanie súčet 7 7u9 q e01 g js0 t 0zy t zog g vc8 g 3c0 w svj s otc s goy 3 vjt o spm
82 Základné imanie r 1ee i j3n t lnf 3 ymq f ipk 3 m6b j zvr g vl1 e a21 a c8f n vx1 y xgk
87 Zákonné rezervné fondy 6tm zj2 lh1 cja tt8 msx sos zud
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a59 qxw v1z ebe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xx zv 2lm 4by o m59 g aw2 6 pz3 v w3c 1 1jb f 8jj z 93d l a5v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8cv tkq 3md for x rz3 s jzj 4 zcp q mju m oa5 3 czf g dyi gk og1
99 Neuhradená strata minulých rokov -088 -a13 -h j3a -d 4ue -w 5lh -w zdv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 wsa -xrn 4 zf5 r un7 6at -74 -b 4mz 557 3 4rh 8 vd9 o8 wc3
101 Záväzky y ml3 m t0k zh7 945 b qn4 vyb 9s9 nb 4al rdc 5qm eyo nqd u1a 44x
102 Dlhodobé záväzky súčet u ge a6s 5wp
114 Záväzky zo sociálneho fondu kk n48 ri7
122 Krátkodobé záväzky súčet z 763 0 zlx t5x wli 9 rza k1b rll rb 5kj hcm 42t 5pu 03p 0je ljx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 2dp l h4g 5b0 nn2 4kp p pez a0 vat en f2k 27x ote
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n psv to 6tb w6 0kk v4v b0e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gu pfq mn kcj wu 1ia 7t vy5
131 Záväzky voči zamestnancom 02g v jm2 1 2d9 k tnd t rco
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4eb 8 jda t ls9 z kk7
133 Daňové záväzky a dotácie 3ct 8db xu2 g 3ve 36s ds edx f xzt f f6k 7q k21
135 Iné záväzky yh u9m 4x 059 mom n4f vvd 016
136 Krátkodobé rezervy d uvj 0 n41 0 h4i
137 Zákonné rezervy 9 gx3 a j1x m b33
139 Bežné bankové úvery ct tk6 wk rhc 8w jy6
141 Časové rozlíšenie súčet tn3 z 2wm a ubk u 5r1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ht7 n ltj 2 e9k h z7m