Bohrfix s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297
2 Neobežný majetok z 0di 6 p43 9 034 t geo hog
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o fo0 d iwj l zry 3 fvp 2cu
5 Softvér 4 861 3 888
33 Obežný majetok 8 abr e es9 7 iam t jnh 5q ana 3y 5o8 rm ttw
34 Zásoby súčet mtm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pr c5 vz d tzw b 6jz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fv ly 8 83b u 0qb
65 Iné pohľadávky f3 c
71 Finančné účty g s5m 7 w7u r bgd g 7ct 3w 5x8 j6 a42 v9 ssx
72 Peniaze z m07 y 1t9 n epm f xq8 d2 io9 eu 1ao ox ncg
73 Účty v bankách 3 3dz t hzu
74 Časové rozlíšenie súčet lv g1
75 Náklady budúcich období dlhodobé e2 u4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a w0w 8 8hq y 83j f 22s as 1ab y8 ifo sn svg
80 Vlastné imanie c l2y e 2ob j e1c f ml1 yj uwj g9 s5z cn lvm
81 Základné imanie súčet x b8v 8 bb5 s x2s d p6k z ygl s i2m j dme
82 Základné imanie w v2l w t0f k bf5 v es7 5 wh9 7 c2s r 2l0
87 Zákonné rezervné fondy zop riu 5nv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ly 1r m41 z30 j m8g b gcu k kxj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5by lcp we5 615 2 uee u o4g 0 u71
99 Neuhradená strata minulých rokov -8m9 -2wx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ii af3 -ww4 r g1y 1 ehx gex -dw
101 Záväzky 9 7om 2 pax nyr hml 4 kzp ey9 y7s
102 Dlhodobé záväzky súčet 8
122 Krátkodobé záväzky súčet y q7m v q50 od2 qrz v hd2 qqq zl3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 gcx b 1wv t2t ljl uru
131 Záväzky voči zamestnancom 3ig
133 Daňové záväzky a dotácie 8qs zab z28 k qzo gjo xl