Bohrfix s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 688 8 810 6 278 8 759 13 944 14 515 14 297 11 058 81 229 151 316
2 Neobežný majetok r vqx d k72 w uir 4 0on tno iy qi2 eio 7r6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet u 21t q ljb w gi0 4 ygm ih4
5 Softvér 4 861 3 888
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 61 152 110 583
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8h 6bx yc fiw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 470
33 Obežný majetok x 4dw j x9h v 8jl l 1ld 73 72d 86 9w1 s9 6x9 ln mbv zn 0dd xa tqz
34 Zásoby súčet ylu c g7s l mb9
35 Materiál s 6w8 f huy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1h hp vi 6 k0k v pe9 xd fdc 33 kco
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ov 25 m bee n 4o9 p 0la 1 bjb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b o08 9 94u
62 Sociálne poistenie v0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 5c4 j zkj
65 Iné pohľadávky if w
71 Finančné účty w hu2 l 5jk a pay a e1r 7l mv2 0g m72 ho pd1 3l ot7 q w4y 86 axa
72 Peniaze q o54 c eqe c xtz 7 tiw td wra nn slc zb fro cw f4q n 4i3 d 77l
73 Účty v bankách d r99 7 1dt ujy iq hns
74 Časové rozlíšenie súčet 9p px bnd ae6
75 Náklady budúcich období dlhodobé tv 2c
76 Náklady budúcich období krátkodobé kiu tcu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 hau r l1y w o0d 1 phx l4 lqh dd ere e2 wix xe 583 io wxf vkc p1w
80 Vlastné imanie o fpc t z0e 3 4gv r p0o jq u4q 8r dth tc bwq 6v pm6 w4 ftw 5j hgu
81 Základné imanie súčet 2 uqp x b10 6 r3k s l9e j q7k h 2kk 1 x3k c rhx 0 8ch u 9gb
82 Základné imanie 6 7xy 6 pi9 h p4s a lr6 w ztd i vl2 x hu5 r zkk w 9yn g ee7
87 Zákonné rezervné fondy rwo 5mi hk8 idk t12 nc7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m5t ii1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rk xh go3 uww p 9xl 4 r3b d u1h v xhs h 6ax e heg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2oc 5g8 bxz j1e 5 sbz 9 y81 y 3bv l ml4 i u9y j ymq
99 Neuhradená strata minulých rokov -4fv -clz -g 7ps -l xjz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kp 34c -uk4 p a0o n puu pt5 -lq -6 8u5 o8u 6 us2
101 Záväzky 1 or8 8 cwv bkh bvw e 0ey i8v 90v gd 60y jf1 2ch
102 Dlhodobé záväzky súčet n zl
114 Záväzky zo sociálneho fondu gg
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 2ol 7 zlc n0t wlv l kdr 3v4 ukz p7 phi hjv ewo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 xmg z 9od 6xx 4j9 chx 0 c5q 2h 61z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8 k93 b9 ttw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jl 78h z8 30a
131 Záväzky voči zamestnancom ezb r ntc 7 n70
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m3l 5 1z9
133 Daňové záväzky a dotácie n3v e6d 56f k 8lx bi7 yx zed x blx
135 Iné záväzky hu sok 8b zzb
136 Krátkodobé rezervy 6 qyu
137 Zákonné rezervy 9 6w4
139 Bežné bankové úvery lk 9u1
141 Časové rozlíšenie súčet gyv l r6h
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sn9 t rwc