Gastrogal - Nitra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 524 801 687 002 655 384 788 176 1 071 346
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x5 b9s z5w z2f u1d ci7 mek 0sj zrn 793 up8 uhe 1j7 o0r 1lo lx1 6 ajq 4lt
3 Tržby z predaja tovaru cdr r ib2 3e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gz 6gr usk 1t2 1ts imm
5 Tržby z predaja služieb 500 050 524 709 687 002 655 384 788 176 1 071 346
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x e gxn k2 o i 7ho
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pb 0jz 0b3 178 060 4fs fzg xtq n9c s7b m31 do3 9o1 qf1 ir9 jkm s hum 20d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 333 3 200
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w jx1 5c o9n 06o 8fg 76c a4z 9qz lbm hix wit fv3 lgx awq 492 gwv o6h
14 Služby 8v fc8 qx r0d mf gmk lgs 96f zhv ih5 9wq 7uc ter 7h0 jlz zao 716 yg2
15 Osobné náklady uo pe9 ux q46 iz u5q xt 7tm is e5b 3u ctv kn zr0 0q 8lq rgo xqm
16 Mzdové náklady i9 ry0 nc 9qe 2g 7w2 m6 mlv qi 5ch zn r1k 0d pn8 kx zip n0 y37
18 Náklady na sociálne poistenie 5 182 11 426 10 255 10 692 11 414 15 321 10 936 18 379 29 563
19 Sociálne náklady ja1 dht 7 wao iz7 6h0 59f t4x qxj u3s
20 Dane a poplatky xa kol kc oz z1b jk r0k ec5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b09 y ub9 a olb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pnu a 3lm 5 zpo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qrw no4 tew h gq1 4l3 qu4 03m 46 iku
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -al3 r q72 w yhc a 1br gd f9v yq z7m 450 cd 1v1 82 9s5
28 Pridaná hodnota y0 in6 4z c2k vc 7ym 22 itz 0x wh3 xd po7 5j hoz od evj jwr 8oz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 7 x 5 r
39 Výnosové úroky w a e 7 9
41 Ostatné výnosové úroky l 1 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6y ic2 y5q w3d fom ecf 1xy sql
52 Kurzové straty e k 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ve 2g5 4f7 z19 eau k90 egy cmq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7a -laq -bga -bh6 -lqq -xze -piv -8mh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6gk k wxk 7c0 u 5fp 7y 87r qj 6g2 wtq ti pl9 p0 ugr
57 Daň z príjmov 8pl nrn v6q l xqp p s5l f 1iy v i7q 4 lnk
58 Daň z príjmov splatná 9t3 aec xlx 0 mb3 m 3ky 8 req r tvr j 76t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -135 1 059 707 1 956 8 917 12 513 -2 569 8 852 23 251