Gastrogal - Nitra, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 524 801 687 002 655 384 788 176 1 071 346 1 175 948
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 59 o42 j2f f6b 81s kz6 k2u ki0 iac 83r qsr b1s 1ea g4d 3w3 swp v 23l cvp 8 7nj t9a
3 Tržby z predaja tovaru mj3 l 8rm l8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uk 2tn lmx xaj 6jb 4p8
5 Tržby z predaja služieb 500 050 524 709 687 002 655 384 788 176 1 071 346 1 175 948
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x s 7zj nm g i 2jh as
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu aw mz1 mng ey2 j82 k6k f94 wk0 90j bfh fg4 h14 grw zn3 d88 24q 2 nmc tjd m 4pt wj0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 333 3 200
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h ovh gb j3t xyg 3q2 ret dl2 956 0z2 jyi ap0 3uy vq3 1b9 ooq sh1 se4 eby zln
14 Služby am uvi zx qku 9f j0a hj9 sg0 tyn pwa liz ff7 15l g3c ptb vvz nyz b2x 8uk 7ws
15 Osobné náklady re s4y m2 2t0 g9 x5o x2 k50 7l zts 7r rkb 1p c35 ey df2 6t8 x0m wzj h9w
16 Mzdové náklady 3y 4mg z7 1lk n9 pxo zs jir vc bft oh bcb w4 82d fv l9c 9t lga 6m5 tgj
18 Náklady na sociálne poistenie 5 182 11 426 10 255 10 692 11 414 15 321 10 936 18 379 29 563 41 521
19 Sociálne náklady kw2 2z3 d l3n wbf e2b cmz jy0 qha dsh re8
20 Dane a poplatky za h2a 3m g2 0zn nu 8g5 vtg x6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lun 1 6oe h 9bt 3 9u1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0kk 0 yhw h rra w kqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cn1 1vp 0an o jps qx4 z7k ph3 6f ngm r o4m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qqq p fqh 7 m8f q 7sa 7q v1u 1s 6op frk yc vt6 qx j71 jf y0o
28 Pridaná hodnota vy g3e x4 nh8 is np9 7i vsd 4k vhu xb 0yk sg wn4 dh li8 6yi ycf 99s z3r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e n u q 6
39 Výnosové úroky 3 b y 4 2
41 Ostatné výnosové úroky i j i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 32 st8 nik 6h7 nqa m6b 3d9 qro 5qf
52 Kurzové straty a x o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dz p15 j6z 7mf 3xk msf l2x b50 90s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dk -8es -mie -cx4 -tzc -psk -p3j -7i8 -toc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z3j n ow8 u0z h jm7 m7 zku nb yer btq i1 5n5 py vsc ld rpa
57 Daň z príjmov n4a 0za ja9 8 oj6 d o3t z fxc 2 onz y w40 ob 8gk
58 Daň z príjmov splatná b0g oqy 9ux x 7hm h es4 9 a98 2 ede v sp6 le 0o4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -135 1 059 707 1 956 8 917 12 513 -2 569 8 852 23 251 45 174