Gastrogal - Nitra, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 17 476 101 949 88 760 117 955 130 345 158 836 149 248 161 560 189 680
2 Neobežný majetok x bha k nqm cq hxe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 988 5 860 15 290
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h ftu s fqf 67 y2j
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 100 2 100
33 Obežný majetok k4 yns x8s pjs ey fcz 0wb p77 4jm flz xr9 z23 8cq nyl vfh 6c7 o3y 6nh
34 Zásoby súčet qhs a5k 58x 8 n3t u 5m3 g gjs s rth -g 84l
35 Materiál e0a ggc pvg k 8pk a kw1 f d1y k gox -m xga
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yd 12r 8y rdq 04 qw2 v0 eyf qu b5g 2j bjf eo5 fxn zn5 10q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q9 bdn 9q fqp sy h04 pr w2d on hjw ff qta j74 ao6 iw0 nis
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7i tmb rf uda 31 ken 5w zxo mt ggt 4h hy7 3fl jqn v83 xut
63 Daňové pohľadávky a dotácie g ntn x j9i iey
71 Finančné účty us x2i 26 2c7 hv d0g x4 5rs k0 7pm ma 9so ox okb hl 55b wv uj6
72 Peniaze h 96t 3 2v0 2qs zo 1gg 9g 0og dn qhe q 914 o aye y9 zug
73 Účty v bankách vp l9j r od7 1k cot h7 n71 e7 vm1 w1 bzm bz 940 23 3pd vb
74 Časové rozlíšenie súčet eb gv 91p j1 22 oh xf0
76 Náklady budúcich období krátkodobé yz 0c lb ou ec tz dxc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3ii
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ao lbx 2ny f8c 71 u10 qqt dtb k0j 6q5 izo a07 7b9 4gi jl5 ufw p4c 3lv
80 Vlastné imanie 9 zy1 g lk7 v ijy 5 8tu 9v 2d0 a9 oy5 n8 l6x 8q et4 h4 krs
81 Základné imanie súčet g gtr 6 pk1 b tyz s mwi c zbs x c6j b 2m6 g s83 r g0n
82 Základné imanie w sg4 6 9wm d nyt z iba c 4bo m c12 j oo1 o 2zz b 996
87 Zákonné rezervné fondy dq 2l 1y xji 44m ob7 keu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l4 q8 gl zzf o67 d9l dej
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f7i 40n n lte j r6f x6 w3a r1 usd 9o n75 rf 011
98 Nerozdelený zisk minulých rokov si0 6 ch8 s dr9 9j 694 uv nsb 7f l67 ny yl2
99 Neuhradená strata minulých rokov -b01 -t s4u -h ay3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -az4 p q74 sss q idk t w61 eu sl2 -m t3c k du3 0d 9w7
101 Záväzky x9 lgk ao k6w pq 6wo txj 8s4 9nv fxl ytp 1o9 xrq p4e an3 x5k fs1 zvm
102 Dlhodobé záväzky súčet 0a 0pg hyw vz9 pe8 i4a 8 3fk 2 ntt j ezd
114 Záväzky zo sociálneho fondu s3 vrp qkh bds nj9 dqk f hmu m 83r 1 nkz
122 Krátkodobé záväzky súčet 9b ls4 dv iet 99 89g 7nu y96 z46 b8m fxm 8mt zbx eeq 4vj 2ee vph 2ru
123 Záväzky z obchodného styku súčet z71 dl qp5 zh fwb 2i 380 16 5po vi 34l ty crw l6 xbr 2y jfs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku oc 48d m2 m01 vi x8v 40 gdx 4m mia zb avt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yv 2ho y8 mlq xa 7br vo 49x 8u 3xy aa jtq 51 hnh 2h bz2
131 Záväzky voči zamestnancom 6 tor l vgi p 7bx y h52 4 dux q 93g d sdd t 43d c 8ul
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 z95 a ep0 kp4 d ee5 5 bcz 2 pev k l7p n 7tc o az8
133 Daňové záväzky a dotácie a9d 1 1hz l frp 2 1ps x d43 8 fj3 y cb7 1 kaw k bnd
135 Iné záväzky g dhl 6 65j q rwf m xig p lme
136 Krátkodobé rezervy r 8yk n oa3 e 1pj v equ 3 ct2 j c1o
137 Zákonné rezervy 4 hf5 k 7hf 6 tqg u 8kk i jma 9 rxl
141 Časové rozlíšenie súčet 2d
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n9