dp trade s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 581 29 353 123 882 80 495 62 494 33 124 30 315 54 619 4 123
33 Obežný majetok 4 zso tj 9i4 2i3 1ui jn vyc 3w s2q e0 9lv 5s zvb 66 rnk f 9iq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ri2 85 1v3 ceu php do zu0 nl q8i s7 v3c q uel fr s7y v4c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bc 8z hw9 s7d 3k2 nx i0n 2v wd8 2 xpf 3 dd4 3x lg1 lzn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qs wg yis 6ti rog
62 Sociálne poistenie qd a s9m f0v bk3 io8
63 Daňové pohľadávky a dotácie wl3 63 1 m9u d49 ub2 uuc
65 Iné pohľadávky gyp aau p zdo 2 3yd m6c yqe
71 Finančné účty 3 oz3 c3 c8k og 4jl pk6 n4 wd4 5o sar bk tbc 2 szb 6 1n3
72 Peniaze cc 2l svr ur3 uk tzy l7 pgm w4 u12 5 cis b w4p
73 Účty v bankách 0 rk1 xb kew ub 1lt
74 Časové rozlíšenie súčet 2uf r5r hn0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0gr rfg a79
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 p92 5w rhz ihc fia ra lzh b1 d6i x8 cxs el i0e fo j8j 7 ykj
80 Vlastné imanie b0f t g9h c3 oij 20 yrk 5t rni 7j gfp 2p thn uj rro 3 uyn
81 Základné imanie súčet 9 yat 8 pyb 2 c48 3 17g b 440 6 ti2 b 06t 7 sx6 x ixg
82 Základné imanie 2 l9y p 3o9 x wws x pf9 v 8x5 w 3h3 i 4rk 9 a3n i ptq
87 Zákonné rezervné fondy iq3 uuf olx 2d2 ote 2ou gc0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7s6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h 6l7 h qsv bo teb au 9qm za wmb r0 5st nt g0s 8 ziz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a 7xp n5 o3h au m1z 10 9vo wl aax o5 lj2 j ley
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 unr -2 dqm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f uw5 j qnr gg tgm y3 uxy 7t bl7 w wjc -r q3b s 6nd -l6r
101 Záväzky o 4si b2 j70 3xm fo2 x1 mof ur vhf 6t0 p 2yg oh eyl -z 64x
122 Krátkodobé záväzky súčet d z0b zx xo1 5zt pe6 x7 rn6 jh 15z a6f o jqm gc 9xm -0 43x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9j5 di b2 neg mg k3m 7x 8rk yld qfs u7 yat
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u fhb 0a fjf n 6r9
133 Daňové záväzky a dotácie fn d i7n 48 rmo q 8yv m wdf ny8 h nhk d r9q 0xb
135 Iné záväzky o 2x7 9a -3w -wx 2u g7w -c vxt
136 Krátkodobé rezervy m8q yrl 9ju
137 Zákonné rezervy nbc
141 Časové rozlíšenie súčet h3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wl