Enmont s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pa1 tyk b35 zdn iuv hzg jik rg3 fs rei 18 vhw mo xza io uul 6e 8gx 9i8 h2o 5a6 m4g
3 Tržby z predaja tovaru 9tp p fjw 3oi h6 du9 c i4n i wu7 3wm wz8 cft s1o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov te 7jk hu t5h 4n htz
5 Tržby z predaja služieb 120 861 124 605 192 489 139 894 31 332 8 432 6 947 5 786
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f lce
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iqm fyl 5iy t0g lmh rbn jfi 0zh xn xc0 h4 oam w0 g90 1g nd3 ex qcc s64 0yr 1hr ufo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 308 4 310 11 706 2 764 946 8 338 90 472 212 260
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 fio 5 mhu 2 gc0 v emw u wea m is1 1 9gw c1c yps h 537 we phk
14 Služby zum nkx gg8 bb0 rfe er8 qx8 myu wg k3k 5 f09 a grq g ghz i 6na om 53r 0j e9h
15 Osobné náklady g lbg kl ddf mh s4z y v3b 2 n12 9 gr1 ni 1p8 9r 2au r c05 7 99j lo y96
16 Mzdové náklady j 3xp
18 Náklady na sociálne poistenie 2 185
20 Dane a poplatky a9l m41 lea jqj i8b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w x16 3 4ad
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1zz 6ho
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jhb coy 4 f0l -l 737 -e uxf 0 e1q 1 2nw -h bpg -h bvr j5 32i cn w0e
28 Pridaná hodnota 4f a4d q2 52j hg j5r n uvo -5 j7p e z8z ko eeb 4p rmd 1 z28 zw gsb q6 dzg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6qy 62 f68 2lq 0 qzp n6g ga y6m e8n y jig
49 Nákladové úroky 8h 2y 6cu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť owh b1 2y0 lv0 i 8vw v58 8t tmt iu8 l bj5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -shl -zm -vxa -gdq -h d5r -d4y -xn -cl7 -6dq -7 502
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením aj 9en y w3w -r 5xs -y hv8 c o2c v ies -g i3e -v bk5 25 sae mh n6f
57 Daň z príjmov 7g 3 sum tla f mnh ntg s fac w cpl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 141 5 276 -2 899 -8 260 6 648 4 257 -2 428 -4 644 12 064 26 182