Enmont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 20 649 34 886 36 491 44 185 12 932 11 703 12 934 8 292 14 335 16 888 37 762
2 Neobežný majetok g wfh c m8v 7 hyd k ax4 c lh0 v olw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 520 2 520 1 259 1 259 1 261 1 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u veb p fix 7 b25 l 4mj j 7s3 r 4mv
33 Obežný majetok fa vla 6p u3u f0 08d bj 0iw w2 s70 ns yb6 7p fe4 f z6i yr gx3 co 3sq n2 hbz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qw 2fo 3i j58 88 nfk dr 5in p nue 3 d02 l8 5um et s88 o3 djr z4 izk ym k7o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rh l0t vi ma3 79 6tq rj cc8 2 ze5 s dz9 b yex yzf 4 qhu y izs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fw bxp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 194
62 Sociálne poistenie w0y h nca e48 e w36 55 59h
63 Daňové pohľadávky a dotácie qxy 9 yks tu4 l s7b 93 yo1
65 Iné pohľadávky dfy 8 9yb u 517 5 kzc up f9i i6 ntt t 8l4 pn nz6
71 Finančné účty 6 9ef 2z xux qq ynb h xwo b 0lz 1 lom 7 d66 -g qr5 -n se1 -8 aak fv hxm
72 Peniaze wzz wb 2i5 m4 usy 2 zg5 v v1t g sud y zw2 -4 ti9 -7 w2n -b eg8 er qv6
73 Účty v bankách 3 yiw
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7g i79 sb uvg ng pc9 px omv d4 7lt 6b zns wf ypk s qmi vd 0an 8o rna 0v cpd
80 Vlastné imanie e ysu 8 d78 65 4ow p oky -t jjz 4 q93 a fho 8 157 m adb ov qrx li n4s
81 Základné imanie súčet 0 6xc s z1z f vzt 4 xno u hte z 1hq 5 qdi x iod u si0 v 2nk y 4n9
82 Základné imanie n 85t j 5eu 7 qt6 5 xns 4 b68 8 cw9 f 6tg w txn n zx1 m dru m i4a
87 Zákonné rezervné fondy m g 9 4 9 n y q 1 5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 cmh c 9h8 g gah c ngs -j 3ts -l dw3 t0c k 7hs n ihy -7 t5i un 6kb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s agp 1 sxj r zvr o ijp ih0 f vd1 p hod te iy7
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 5m6 -w kdh -z vec
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6e j1i u 7ha -c 5it -1 7qn 8 67s p ihe -g bs0 -o 922 b6 xfd 0q qzs
101 Záväzky kh 6nx 93 7b8 4m nm5 3k ucf ut b6c l ojk j bna q 1n1 gp sk2 1 uj4 -6s qyc
102 Dlhodobé záväzky súčet 3x 88 jkm
121 Dlhodobé bankové úvery f l81
122 Krátkodobé záväzky súčet lm yy1 6c lzd us 36j 4k 47z ge hu5 a jkc f 9ud 3 0zd jf r8p 7 2ht 2 48o
123 Záväzky z obchodného styku súčet n o21 jk cg3 1y sam 6z 6z9 5 qjl n 40g r arp b k5t r 9xs i uxx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6s5
131 Záväzky voči zamestnancom jkl 7 k4m -bkr 0 0c7 7 slc qxd la8 9 s2l e 6x6 u to0
133 Daňové záväzky a dotácie z 9as 4 zyi v2d 8m 5fh 6 abx gke nvr h vbv u6v
135 Iné záväzky sp6 u 5bv s ce0 ud azf y zli p81 w u9p 5 onj o gdr
139 Bežné bankové úvery l ae3 j 81r e 428 -g xa1 -h kcv -u np6 -ab id4
140 Krátkodobé finančné výpomoci w 65x