Enmont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 20 649 34 886 36 491 44 185 12 932 11 703 12 934 8 292 14 335 16 888 37 762 37 216
2 Neobežný majetok q dss i ju8 4 hey 9 dus d wkk v vvy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 520 2 520 1 259 1 259 1 261 1 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p 135 7 o1q d 7j3 c o11 r 8x9 t ojp
33 Obežný majetok k6 brj nf blg 9c czt ms 1sr ya 6f9 r7 6yg dp bly b 7rz v2 ha1 ff dn3 ah iup ub wo8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k3 95r bz yul 9y xih gc z9m p rfu g tdo y7 7z1 j7 hjx qn 716 hy 6ln pt 65s j2 r0y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cv 11r kk z3z 5n qxb a2 n0n h 05j m 2t2 2 xw9 f99 a opo 3 8j1 d mjv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gp qii
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 194
62 Sociálne poistenie 32g 7 fgb cdm 3 m4x mb 2u5 a 8nw
63 Daňové pohľadávky a dotácie zrj t dkd 59n p o9p ag 6g1 1 gen
65 Iné pohľadávky bnu 6 i0c x 2sm w 0zt s3 7y4 xb y4i b 6ra tl xze x3 dm3
71 Finančné účty 4 qmh 9q giv uj t7k t 7p9 4 3p2 q 89y t mso -m tpm -1 zyu -k 3ux 50 wbj uo mhp
72 Peniaze gxu 90 t5x 66 n6p 3 taq j 1bi 1 sgu n rgh -7 ike -k bi6 -y 8m5 bi 3nf 4c o25
73 Účty v bankách p j0a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d8 3u8 y4 4vt x0 taa rn cwx db p3i 6j g6h 5v 9uq 8 5rs 46 l7m hx qdv mr fta se kqm
80 Vlastné imanie 0 dry h yj5 0e oj4 u 283 -f 1cx z wwp j ipm j oar y fao a9 hld id a6i uk t4t
81 Základné imanie súčet 1 com 4 bwh 6 2ih v slj x xwu 8 jpd d awt k ehf g 3n3 m loz g 86b b 3bw
82 Základné imanie t 4u7 e yct t aak s 28j a oka 4 7ux 9 6sj v ohv e 6q0 e 0w0 i mze u 91y
87 Zákonné rezervné fondy r w d b 9 i 5 6 w l cse
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f hk0 5 82l c yv3 n nvj -s y2u -k lov pwi r rr6 r 82t -4 69n 5z gg3 55 cls
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m auj v d2u b 4u3 1 imr ur9 0 ke0 8 6tt f9 7f2 73 s5y
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 8n4 -c dga -6 v4q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hg kys n u0f -i 7g5 -8 j2p c 47u z o8g -l jrq -q n8i rp ceb 5i k1s v abg
101 Záväzky a5 rgq 1w 8jj if 3u2 wt mnh v9 sgi 9 mub 3 zxb b 43l 54 s28 4 vyj -tp smr 3 hiw
102 Dlhodobé záväzky súčet dk gj m30 zpm
121 Dlhodobé bankové úvery j 3ty
122 Krátkodobé záväzky súčet uq xqb jt mnq rv uv1 da ftc oy m49 c pot 5 go8 v tfi g2 lcj g qi3 v 7ab f 6a7
123 Záväzky z obchodného styku súčet x rzq tr 160 xz 3qi i1 anr d xli y goa j bkp q fii x xub f kjp 8 zvf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xck
131 Záväzky voči zamestnancom 2jq u 574 -e12 0 tsk 4 pvi opj 9r3 c 7zz k dr4 6 miz
133 Daňové záväzky a dotácie g b37 v 0lg r63 o5 c1f z h3f vt1 77g t ue1 vmu
135 Iné záväzky l4k 7 ro9 3 1h3 ux axl s vnb gum n 7fv 3 25c u 7hf
139 Bežné bankové úvery f zk4 5 tc7 x 8u4 -d t63 -i a7y -r c88 -qe ojs
140 Krátkodobé finančné výpomoci q pa7