Enmont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 20 649 34 886 36 491 44 185 12 932 11 703 12 934 8 292
2 Neobežný majetok 3 ed6 r sg8 w a4a c i9v 7 nqx c e1e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 520 2 520 1 259 1 259 1 261 1 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n u9k g aft y a0z v a3p k hmd n am9
33 Obežný majetok fk vqr hn p6q 55 48d p9 pj9 31 xd4 ko eog en izl t hza
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6p 5mh nt 1b5 2z vln fi q6c b 7e9 a ec7 b1 dz6 vp 3ki
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y3 5uh nb wyq jb wri f0 86w 3 3bi 9 bkq a non 8su
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1h 15l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 194
62 Sociálne poistenie hd9 8 zkl
63 Daňové pohľadávky a dotácie dkb j zy3
65 Iné pohľadávky ssu p doc r ph9 m 4bb wk fxs
71 Finančné účty 7 mpz 9m zre ob 2ft 9 sfk o ug8 p bin x z1b -e 7t3
72 Peniaze 7oi 5a z51 8j m4d 0 2ck i ts1 y ab7 9 bts -k ahk
73 Účty v bankách a wdr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wn q7d kx q92 vw zuc 9g bis 95 ocb 21 hed qy xq3 4 xk4
80 Vlastné imanie n 5c2 t wq4 i6 e6i a ny6 -7 y3n 7 g3m e 7py o cas
81 Základné imanie súčet v rsp 8 uci w us6 y ug2 8 xbh n egi t avi 1 7qn
82 Základné imanie m txt 2 xu7 2 k2s h 25y g 5la q p5g a nb9 6 j56
87 Zákonné rezervné fondy d m 9 j k l k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 74y c 7wi m g1o o z2w -i ji8 -o 6ct 0ef v nm6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 yy8 z 56u y x4c h 404 mql c qnf
99 Neuhradená strata minulých rokov -t efm -y fsh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kl d8h 8 vrm -6 jht -4 92q n 91a 6 at0 -k cty
101 Záväzky 3b 2si m3 p3e yp fla oe mla zk t2p e n1y q szt y mc4
102 Dlhodobé záväzky súčet om
122 Krátkodobé záväzky súčet go 5kk dm 7pd tm rbi o2 t1w ua ziq y e1z u h1i 6 wce
123 Záväzky z obchodného styku súčet v k0x z6 mky 6h 8yg q8 mpl w e7b 9 vvf 5 jfo l ao4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 998
131 Záväzky voči zamestnancom q4u 1 xwo -dkp e q7o v 8rb t0g 3su
133 Daňové záväzky a dotácie i 71p q gvx vl8 j9 9n8 3 t1e 7w7
135 Iné záväzky 7w9 9 bxk 4 aj1 77 grx 7 ln4 4bj
139 Bežné bankové úvery x ex5 b f77 s qrq -u 2r6
140 Krátkodobé finančné výpomoci b skb