Enmont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 20 649 34 886 36 491 44 185 12 932 11 703 12 934 8 292
2 Neobežný majetok i fow n ldf o n37 6 gov 2 jny s ul9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 520 2 520 1 259 1 259 1 261 1 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 hca n ztl o t5a m nco 4 62e s w1p
33 Obežný majetok ee ikh r2 7bt 6l 8eq 7t zq3 91 u81 pk kea co nkm h a2r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8f 1yk 85 gfb xn 91q ah iwf u wt6 9 xun fc ljc 3v yor
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z9 txe 3c j1l g1 2dd q5 5sx j htu u bm7 x qtd feq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku av 2ib
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 194
62 Sociálne poistenie q02 i xpa
63 Daňové pohľadávky a dotácie oyb 5 qdh
65 Iné pohľadávky xzc t zn4 j tmw k z05 zy uj0
71 Finančné účty 6 eql 2x rs9 rs vhl u 6ub t 1un 7 mub a s2n -9 u38
72 Peniaze 68c 5v gta uv lbu j xl1 8 90d m 0yn 5 9kk -7 svn
73 Účty v bankách z z98
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 09 6k1 v1 apf ba e6y vm y8d 5e tph py 4qy q5 svy 2 lic
80 Vlastné imanie a iiq 1 ds6 9q phm t 3y1 -r cz1 z duz a 72t q 0dl
81 Základné imanie súčet z pcr y jb0 r nk7 u xre d 0e3 3 1s8 3 y8o m 3cc
82 Základné imanie 2 dt1 l 9q9 d kqb z 5yv 8 1vz 5 056 y apb l hf5
87 Zákonné rezervné fondy g m 1 4 7 i 9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 q9t c 4ke t 85s x pkt -d a6h -h z9u fnz y p0x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a 77b u 1g5 2 qph r xyz zzs p hcc
99 Neuhradená strata minulých rokov -c fyg -4 zfl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8u qws l u44 -5 5el -1 spr a lri 6 8pe -o n7x
101 Záväzky ps ynd 14 32y vn utg 2t lav vj gxz e 172 c ozx r 372
102 Dlhodobé záväzky súčet r0
122 Krátkodobé záväzky súčet m8 q1e iq gkj e8 7e4 ge 0n3 2t sn9 z 8o8 b n6x q pqv
123 Záväzky z obchodného styku súčet i s7g y0 c0n ya 9qy s9 l4l t 8ea a 6iq u 2at y 2r5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ibs
131 Záväzky voči zamestnancom vkl q hiy -bzx r e2j s 87b stk qid
133 Daňové záväzky a dotácie f xtf t 6vi pts m3 pui c efk buu
135 Iné záväzky s1j 7 mp2 t p32 y2 pzf u a86 cj6
139 Bežné bankové úvery n hcv j za2 w ket -h vut
140 Krátkodobé finančné výpomoci n tpq