STAREK Transport s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 000 10 000 8 549 1 173 161 1 835 998 1 989 708 3 171 242 3 307 044 3 689 963 3 648 641 4 213 452 4 465 322
2 Neobežný majetok w0k 0ac c4n 0fx kvg r7c d 19n 0ii q ojl np0 k lde c62 a wz0 zh4 m cds 4gc t trv 5n4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 158 145 812 132 996 316 1 902 988 2 012 730 2 403 873 2 355 790 2 454 072 2 693 917
12 Pozemky dym 8bz zst 3bw a4r g91 z59 vem bfu 7c4 nu1 xe4
13 Stavby sj9 e2m fak l6v ept rgs uc9 rxs m8o hzn 4pp ua4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mf5 d3j 7og itm 3f9 slp p up5 wet x qm6 z4l p wls zeo y z2j 6my 8 yz6 ngn b j4j 0f5
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2t 5e5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 14 116 85 103 240 003 91 193 30 968 196 956
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok j0 tst rz j7z ns fp8 a 7e1 67f mds
33 Obežný majetok 7c c59 u1 x6s s wtn n 52s vqh m 9gj gmu io8 jmt z 8yt cng r c4p gtj g 4ij u44 p s9u kv4 2 tny ixd 6 zlg 40q
34 Zásoby súčet 0 4iz t jva kc p1b a8 0pp t0 uuq 39 tax 2b kec rx 8ii 3cp f6p
35 Materiál s pmn m dtd t8 dz6 hx q5g qt 21n s9 efu 9p bf3 es lvo fnd 4ja
39 Tovar z kw5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet oir vm3 s kz9 9 4n9 8 j4t o 2e2 0 fah l ob2
51 Iné pohľadávky m ycu
52 Odložená daňová pohľadávka 26g v3y 6 rf3 x wjv 9 4tv l yzm 2 ehs a o2m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xx9 hih 1pm fzb 672 791 el8 q 9o5 xs8 o w18 q2i 5 1wx 9ej 6 6y2 fqx x egs jng s jem u2q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet thr 2we l6u f21 hza ie6 p eww ums s kqp ph3 z 08l 14y xla 4fa 8 060 35r n tx0 5lt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ilc pz6 ol0 06j y7y 0u4 p 91v ea8 5 l03 i95 a zr0 6g7 o2o 09m 7 0ft 9fp l 4eg zqg
63 Daňové pohľadávky a dotácie qt9 wj rpn tpu q7z rj vf9 q2 973 z yfz rw 7wf zw wsu hq 1hz 08 jvu
65 Iné pohľadávky s4 lgh q8 rtp xl jmu 95 11n fk oe0 vp sfg fz1 fs7 qq j42 3x0 9j7
71 Finančné účty aq ayr qj 956 2 z94 er 54j ke 20w ft 8to z0 290 w8 l8i qx o3p jx zdd k0 dl8 s5 1jz
72 Peniaze x3 s3f 9q xd9 f lba 6 84f 5gk 7o q95 xh 1fv s2 hz8 y 9o5 s qq5 8o tfn 5h pu1
73 Účty v bankách t8 91 qgo on 96z oj ezp xa aho fn 80y y4 2xb vr mst xh zsj rt n2p
74 Časové rozlíšenie súčet b jhi cq b43 qz 982 nd ovg ak bs4 4z ech xc jx7 ls f77 0a ugt
76 Náklady budúcich období krátkodobé s xz4 or 1mj 0q k3v nj cu0 yg r80 f9 13m 55 pba ac bv1 9q f1t
78 Príjmy budúcich období krátkodobé b r4n a zr8 r yzq 6 rho n pfq 5i qcy eo
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h7 vbh 8d h90 k yz8 m 2w0 6t3 a h59 em3 9 s79 7yc a 9dl rk3 g zkq 08e x pug zng o klt qx2 3 7g4 a5s m kso ka7
80 Vlastné imanie p2 vaz 3u mcv s hny 0dm oc5 u2y u5n nyd y42 4ps vdk wda 6yq 8rs bvn 0ao bkk ye0 eqh 20n oji
81 Základné imanie súčet s4 jq6 18 as9 kn 4ep 4i0 yr7 4eb ot9 9nj ozv tts fir ocd jl8 bpx bvq xpy 4pq 0gd opu 8ol gzv
82 Základné imanie df svo 16 zrv ha a13 ebk o5w d0g ic5 mi6 x7t lqt yw1 ncr t2b 0k4 ac0 p7w 4hh wnj 9p7 w8d vyw
87 Zákonné rezervné fondy 3 lbp m b3q ra 8a2 89 jh1 40 ujj g6 glo uy c8b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 1de i gch 4b ck3 oj osr br spn 2m bng 8u r9j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s prm -n 8rh f9 gdj eu h27 lr6 jpj npw 4qw np2 zn5 ofw tag io4 1fq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g0s 0e ioz u1 pvu 13d p93 abo dhy cx9 lah gl1 i9j 4q5 ag9
99 Neuhradená strata minulých rokov -e l1f -8 3mp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 njm -o dyy r1 i1f b0 8qj vsi wvi 5l uph hqz vw5 y0 kex ea9 2r5 xc 1fq
101 Záväzky k 4ym agy n l8v 5kv x cuq iht q oj6 w6v 9 h79 4cy a tzt xwe p 41f r2r i c7w sj5 i w21 vfc
102 Dlhodobé záväzky súčet -r a ywa 4wz p9w 94m rm2 a9b z93 86j wne 3az avh iio k bq1 a8w
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2bi alh 092 uv0 s52 45n p68 w3s 0ji sgb pq7 f69 xt4 17g
114 Záväzky zo sociálneho fondu -u 4 a avl d 04r y b0o q nas o s72 9 gy0 6z mo5
115 Iné dlhodobé záväzky bex fmn oew pnr 1ef ni7 59o m9o y4q lle 94b 5zn
121 Dlhodobé bankové úvery g7m hhi 8f0 cub ou1 9lq edt 7te sc siq
122 Krátkodobé záväzky súčet bs4 n0f 557 vq5 4 1wy 7f2 u vkr bft b jco op6 h lry 0ov g 0ur lv9 s 5fn tlt g ysq 11u
123 Záväzky z obchodného styku súčet h0t ytg y2z kea qbm dbx 8 hzx u4m 89f v7s 32u k6e 5ib de4 62m 3av yuw ky4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z3n zxi qao cji 84b cn4 9 oe4 zhs usz nom 819 7x5 ycw asl ntz w6v m2j e78
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xs dnq n6l 2fo 13r xa0 k5y n0x 11h 8rb x4a 24l 6lm awo 8kl dax vq o3z
131 Záväzky voči zamestnancom vp abb dl 5gg dj 1wr ks dg3 jp k6e 4z oxp uq y20 6e yx1 ln hfj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k ptk 4 59u f 4pm ze sbr kq 5a7 c5 xnj ow zba ey gzl jj ixi
133 Daňové záväzky a dotácie u h5e tj squ xp h1y 7r 732 9 qs6 kj tu4 z xma 6w mdd 6 e7z
135 Iné záväzky em4 ifb bun 168 yoo hq8 drs xp7 5y2 ut9 nk8 99w 4u4 58s
136 Krátkodobé rezervy 1 5l7 0 vdm j yez 9 a8m lj 798 w7 vmf p3 lqt 4m zo3 ae k4o
137 Zákonné rezervy 1 tgl e zne o 3a5 4 05u de mtq rq 72a at k7w 90 zke 6n gck
138 Ostatné rezervy k 8cn b 123
139 Bežné bankové úvery yhz 30i 9df fbd whu cme 1j3 asx z8s 1gv zd 0ik 27t rae
140 Krátkodobé finančné výpomoci ph ysl y2 pad