Rottner Security Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 856 735 1 100 043 1 192 925 1 207 198
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qr1 ba2 27g gdp sf4 yvi hzr kel m fv8 uyi n h0j 7qe 4 hvr xpy
3 Tržby z predaja tovaru wsv 3hp l5k 3yw 50t u18 1zp yy5 w mm7 8lh y 2e3 hlt w 4of 5be
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zah
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ga ttb 2v og7 hm nnt 2e amd t f59 0 o5k 44
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l8t mfv jf7 1f1 yuf 1qo 6mi dv9 9 hki z8t 4 oui vuo c iku 6nm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 581 868 517 723 570 945 596 008 797 160 842 042 811 274
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 jt5 c a07 h t0c 93 1x6 4 xua k 707 1 llz
14 Služby 1m y9f 90 z8v v85 vq1 d2y loz 1tk i7i jub o1z h4c xfy
15 Osobné náklady o5 s2q v7 lsj 5m pbg ul mij g0 6vq ej wdg 4z 1hi
16 Mzdové náklady 7o 03z na xzt xn pd9 yr o10 lo 03n
19 Sociálne náklady p8 trp 8x i40 7d vv8 7x smi le sia
20 Dane a poplatky prf ps0 81p sla a17 4ya 0uv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tf5 c 0mj m tyf j 7vl s f88 a e3y
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 spv i 461 7 uip
25 Opravné položky k pohľadávkam esu v 0av c 8k5 -3 90x -x zsd a4a grq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 28 io2 a ox1 a6 ila o v35 t 0wo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cw bvw pb 70k vg 7zb vq 7xl lp 9f1 16 6wz 40 mm8
28 Pridaná hodnota sg j7w kd ab7 yem 680 4ky 1ze 5a6 87f xqf 9fq cz8 43a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k enc iqf 5 jlt y m76 1ij np xpw c mgj
39 Výnosové úroky aw a5 4v
41 Ostatné výnosové úroky kb 2b
42 Kurzové zisky l ogq awm m izw f wg5 ehq bk kom h jep
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a 2tk r b2p 7 g2t 0 quw h mqk i0 7f8 0j 768
49 Nákladové úroky 9
52 Kurzové straty 9 p6d 9 gn6 k 7il 7 5on x ay8 e4 2it j gus
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e wqr f x6g l 8jc s xkf 3 v3w g fxz t 7fz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u xii -w o7a -a phg -y z18 -b 4lj -k ynf -x l6t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bk sbw c4 jbg 32 fr0 o0 lc2 4m t0y mj o84 ko 7zb
57 Daň z príjmov p 5fq 6 xre r8 evu ib 064 18 1po ex mvp i p1x
58 Daň z príjmov splatná n taz t9 o8o ub yl4 gh dvi 3 pg1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 665 20 308 46 580 56 169 67 958 44 437 33 816