Rottner Security Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 856 735 1 100 043 1 192 925 1 207 198
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 44k f8s 3y7 bak e66 p5o mnn 1i1 j 83r 532 o me6 x5e 0 wof 8m5
3 Tržby z predaja tovaru qmt 3az g9p fyq r0v lm4 tft p1d v 26y 5hy n ojb r0z 0 6ot fp7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k4n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gf v4l o3 mij sp fgq 03 eyr c w5b 9 nek tq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kr7 hoh aco hff c0p pcm uso yxr e 07f iru a nhm pc9 y 4i3 v23
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 581 868 517 723 570 945 596 008 797 160 842 042 811 274
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j s5c z com 2 xer ke rg4 i vib o kbx l s51
14 Služby ec grb j4 vcl ulm qhi svz ul6 njc mk5 7i0 fi5 hh1 dxd
15 Osobné náklady 66 wkp ir 6xb r2 vwy 2t lvg ll 1t3 3h z4a jm uyl
16 Mzdové náklady 55 iun 1m qco 8t yxw ya 2bn 3e 0k2
19 Sociálne náklady 8d 9gx lx snc m7 fea g1 i0d br fmp
20 Dane a poplatky 1vn yq0 7x3 srt e3g y6i 6op
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ppy j fv2 3 yg3 l ls7 p 5hx e 081
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l 0m8 f 0c6 m o3d
25 Opravné položky k pohľadávkam 1us m 7dd v fnt -6 ng7 -h 2yb q34 7yf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1c e4t x mim yb z6v g fly x pq8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zw r8d hn 1q8 4r tpo vs ka0 x3 n9v hu ewo tk hjy
28 Pridaná hodnota po mdx za ola pfv pb9 8wj igs n5n 9xt l2g gop 5gb n5o
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 1c3 68w 6 ojv 9 qvs 7z0 yx rc4 4 sk5
39 Výnosové úroky vq an oq
41 Ostatné výnosové úroky q6 ut
42 Kurzové zisky i gcj 2e7 b 0fj o thh zj3 d1 ynd 0 c6f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 yxm m nfk k 8m9 8 031 i 3i3 ii 7pb yd obh
49 Nákladové úroky 6
52 Kurzové straty 7 c00 r box e xi6 f cce 9 bd5 by 76a m j3f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 256 i 1t6 6 etu 7 h88 b bky o mfl g xlt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 o4g -q clo -8 snb -t uwz -1 wal -t 235 -6 wzh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c1 10b da u1r s2 u35 sc c2n d8 wlk g3 fea db 1v6
57 Daň z príjmov 3 m22 t zyy v4 n54 qs o17 uz 4pn yl z94 m qv7
58 Daň z príjmov splatná a 4e8 33 8bh gu n98 fo ya9 3 hsq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 665 20 308 46 580 56 169 67 958 44 437 33 816