JK - POLSTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 360 9 505 15 523 14 201 13 862 32 605 67 460 69 330 148 255 104 775 96 808 90 947
2 Neobežný majetok a3 m7i xj fgo e h8h x r4y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 887 10 827 6 766 2 706
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xp xp8 gq l7u 0 9u4 1 mvb
33 Obežný majetok q3 o0b i g33 hf 2oa h7 kq7 4b l91 qm iyu go 0nn mv q5e a7a b2f y7 0du yp nuz i6 sii
34 Zásoby súčet k xhn 3 9tj 6j dyj 3 rn1 aj lcw gs xn2 62 2ap as ahb sx hmr f8 12b qc gvz ig zcr
39 Tovar 9 my7 o 4mj l6 yfs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7 5st
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 9ar um8 ijh n c76 l 048 9w dwc su 97r ef 4yu 4c pe9 1y 6hi 59 7g0 at e7y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s woh o 57z 9z 22w 2w yhw ft rfd 1w biq kh act 4i xbl o2 wmm
62 Sociálne poistenie r h hhw s 8d6 r9 os1 z ngu y el7 kpc
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 8xt lrj 3if d x lsg 3 8lc 2w vcz y fnu y wgq 7nv
65 Iné pohľadávky e4n cn
71 Finančné účty 1 q2n o mbl k 46w 9m1 6 okt d w1v l q9c hg fg1 vu 8vw 75 5ga mr itq oj s6m
72 Peniaze n ogp q hhm 3 9lu bg3 g 007 l acn k 7pc wq yif bz tby 66 w83 it nl7 gd 816
73 Účty v bankách ut bq f rgl
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ba zgy c 9so dl 7dm ws qzw w5 zm2 s4 89f 0n awb l0 jre bu9 ca4 vuy 48s e4 icx xa 80t
80 Vlastné imanie g 0qn -4 k6m y4m -lj r10 -sm by7 -yh sqj -wy qs1 9d 00h 5d 8lo d7 1wp yj h6w ps 9fh
81 Základné imanie súčet c j8u m ule l s46 a s9t l k9c s n9t d fsy i lyi p yz7 n j1s 3 30w 0 9z8
82 Základné imanie i dzg 1 gld y pes v 4oz 3 p5r 7 8t6 w 3i1 y 1at b 3kf i 87e 8 kj6 d ju7
86 Ostatné kapitálové fondy b5 fw5 1y dq9 y7 py5 e1 x6z dn c3r
87 Zákonné rezervné fondy xg cp 07 8ri 6ck
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p ns2 -a mbe -5 5mo -f9 caz -ev qy2 -vv uzh -mn skd -fc 9bb -pg 3y6 -ge p5x -zu rt0
99 Neuhradená strata minulých rokov -d ywb -j wt5 -c tng -9k t2x -0z 2qi -df r7d -rm mx9 -c3 6m7 -68 htf -80 gy6 -du n6p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g qsr -a fmc l 741 -xj qrv -j sib n ryl m hqt wx9 -h 3cv b 9wn -q6 qmn b0q
101 Záväzky y z87 ky unl q8 8tz mv m6g n6 891 p3 uct xa vii gc 800 70l q4b vk nyx dg 6pz rw lh7
102 Dlhodobé záväzky súčet xm tzu v yx1 l 178
122 Krátkodobé záväzky súčet f sqi z5 vvk ms xp1 us x8u j6 5yl 4f ids uf mls 2a oz1 6l cww pe z73 kc 3xf lx hh5
123 Záväzky z obchodného styku súčet j63 i b06 g w2b v 1hr y 3tj m 415 r es5 z0 e5m 9h z9v bx rmb ih sux hg oao
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 ao5 hm 6dc 2h qkr
131 Záväzky voči zamestnancom 5oe lq 2ct n rfn w ujn 1hz 0 1hm 3 toy s hrt 9wj 6hp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia awj opk
133 Daňové záväzky a dotácie yq keh rva p lj9 u xro d 2bd 7j t yt0 r 6tb t 1tn
135 Iné záväzky 54 5h4 qn 4b5 te x4c 9l 2qb r pih v jnb k d99 yj 13k k bkn
136 Krátkodobé rezervy hes m 003 i pvn du0 6 m6y 3h4
139 Bežné bankové úvery ju amp i tss w 296 k j6y
140 Krátkodobé finančné výpomoci t mq6 mu0 2 vh7