SECANDI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 31 798 30 408 25 660 22 425 24 618 21 137 4 250 11 846 10 610 2 300 068
2 Neobežný majetok 8 x20 9 cgr f ejx pd3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 983 2 966 1 949 932
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f eqh v k02 aad
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 7 8xi
33 Obežný majetok 3y ite pv qh7 f6 l5y mo 8ak i7 aqw dk ytx e eo5 7v 5eh ur 7sf 4 jqk bdv
34 Zásoby súčet 2r c4t 1z 21r 75 y5c 9s eur ov khl wb k12 a umo 2 r8j y q1r x l2c
39 Tovar kq qj3 8f j2z 18 1qd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet me 1gv nml 66g 5g9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z jik o axa c41 k68 h scf lns zb ira k10 j a22 7tn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ud9 4 yqa jtk slm 6 75k ho1 k 6ju cns
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qbc 3 m4w s42
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 643
62 Sociálne poistenie 0y wp n9
63 Daňové pohľadávky a dotácie m gbq p8 p7 vx
65 Iné pohľadávky 2z m z3 m1 8u cn hs fc
71 Finančné účty 9 7wn u oeu b kof 8pw le9 t 73d r b6k lz h9k b 8sd s ro2
72 Peniaze n0d ag1 63e c71 784 3 9aj 8 s7h ow s8b s yz1 u n7r
73 Účty v bankách 2 h0r 5 xyk 785
74 Časové rozlíšenie súčet ily 8q
76 Náklady budúcich období krátkodobé c7n 9x
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lx crs p1 ikl 2f zdc 34 2tb xd zrl zv yc0 q gek vm r5c yz 6fl k v65 s8j
80 Vlastné imanie -8n fhz -za ia6 -6a h2b -80 qla -iu 176 -ab cxp -ov 77j -rx 3n8 -wa ziv -4y ps1
81 Základné imanie súčet m 5sa 9 hg5 2 oft k w2m 4 xca e iig 8 sho b jhg 6 t1x 0 hwz
82 Základné imanie 8 93h p fhj q 3gm r whg 6 cmd j q6m 1 rub 6 x6i 3 4jn h qup
87 Zákonné rezervné fondy q3y ph8 4aa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -op sq6 -00 pxt -cl rde -px 23h -jr o9j -kw 2wj -48 spy -pm e5d -5y plj
99 Neuhradená strata minulých rokov -nl ncm -6v szs -n8 y3a -qh eev -dz z8z -o8 4ma -pu k1f -dp d4j -wi szv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d0 jx8 -xv0 -5 f3e -07 5gc -f gln p rbk c gdp 5 6sp -h2d w l49
101 Záväzky l1 3k7 j4 q15 8r 8d9 vo 73l 18 skp 7w 1br gp 50q xe n8v 8w v6z w vdf 9t6
102 Dlhodobé záväzky súčet 82 xkk 1of g7z h2z o55 3z4 ozb gqm
114 Záväzky zo sociálneho fondu bs ox3 2za
122 Krátkodobé záväzky súčet c8 1lp ay t3j fx 95z sh 7j2 f5 y7z ax fsc rj mv7 b8 dfy 59 9kf x bxp e2g
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3l l4r ca 51k c8 e8y 64 gmh 8b twa km 3zb 6e l0 1a v rb2 08g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 lq4 d 3fx 24 voa
131 Záväzky voči zamestnancom h zcb a e2x f eox a y0k j tx5 v ftz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wl6 tkp a kwb
133 Daňové záväzky a dotácie h04 5 g87 m zdq d lud b wmu z 5nm 1 2yu bpk
135 Iné záväzky m 0zo 6 vqt m6y si m6z qo r1h mh qje 19 y3j n2 vch yy qe7 3x jaz
136 Krátkodobé rezervy ire b9h f 8ui 7 96e a7q
137 Zákonné rezervy mtw oyx