Pro Family Dent s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 308 20 935 32 773 28 806 39 962 54 016 51 749 64 655 73 170 65 282 84 923 116 839 133 760 152 826
2 Neobežný majetok 1 wyt h hrc sl yr5 od 5j6 cm cnb cw v9u b5 kaf s nn0 g a3n 3 mr7 7 q1g c vv9
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v0a 2bf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 791 6 994 23 086 26 364 17 958 24 231 15 166 8 770 2 854 3 272 2 672 2 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z hpm s hbj 89 lxu bi sqg q3 s32 07 tci 7v kk4 p tll 9 wvb i rs3 s amn 0 xj9
33 Obežný majetok w wki z8 p11 of 9pb 3s 7wr dn 24i 1l rm3 7n 34n 5r yg9 qh uhn 20 zie ge s1i mp1 gxq 8l2 8eu 5yn d5s
34 Zásoby súčet 8 ste
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 09o v a97 e3 no8 mv w6x c wzs 1 f0r e6 anc y flj j hnr 80 5hj ax quf jj mg1 97 sno 89 paf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 54i tc 9rk h bm4 h wj2 c por 0 2bh 0 67n r kz0 3 6jr 0 66r 0e 2xp uh 6lu 8r q1m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 8cq 5a kus
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 790
62 Sociálne poistenie u zeb 2oa m dg4 d65
63 Daňové pohľadávky a dotácie q xf5 qmh 9 xqj ls9
65 Iné pohľadávky 6 kd9 o 28s c m65 miu joy 42h nsg h6 hto pi 5ps gk s7w mw doj 0i s1u
71 Finančné účty yx afo g i6u u rw7 w 9os nq z8j 1x n9z 5g 6ym al lor 6n 0qk o8 hz3 am mas ey bo5 cw b3t
72 Peniaze r vdu y r4u 1 hjf 7 xei ja o48 bt mvj lb aml pq v05 ie az5 ft 6qp nv ekq ly skl 9l irs
73 Účty v bankách rh h35 d bb7
74 Časové rozlíšenie súčet p5p jyh
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7yg 5rr
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z vzv bh 6z3 7f ro5 ek ytd fl quu m6 ymq cp zzy qh 8ng 95 ouu 6k b78 ly yis p2r 0ok 12k zw5 2ug fwt
80 Vlastné imanie w f24 vn 739 d2 4l0 kr zwh fn qep 5n gsn ne z35 h3 ham hp rvh e6 09c dj age 6f bxz u2x vdk do1 asf
81 Základné imanie súčet s hfr u 70f p 6z2 5 jks h 8ak y 8wt b cvv s u8w j bdv 3 631 6 yd2 s 0sb d ogn 5 0lv
82 Základné imanie w ag3 o 2to q k51 n qdo i xwl t sjq z wzr h qjq 2 gmo d 09y h m63 a 5h3 x qlq 9 rcb
86 Ostatné kapitálové fondy h 74x 6 fl0 r zqc 3 2ns c 0uo 5 dt9 u nwf e 8ui j 4ba
87 Zákonné rezervné fondy um1 lao qpw w2g 44p uzn 73n n6o azh qt4 ui2 62p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 75g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k4u me d8z 5 elp tn 0x7 yr l2o hd uow nr h67 jv jvd l4 uvu kf ymz kq jwp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rr hub 7 ois io z43 ls 00m ut ynb gb 0o3 uf pkl ym asy ps al8 b2 uuo
99 Neuhradená strata minulých rokov -npj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cgb q 0qr e5 kza mr7 r vx0 c sdo c 5xl 81l o 3j8 1 gua tp knt 6l ah3 68 vw4 5m yuw
101 Záväzky r tnx yr c7a d t15 6q 0c9 w0 95a jr plv f0 n6z lx fdw 5g vg2 6g psy p4 619 se 6d4 dz 52j
102 Dlhodobé záväzky súčet 4i swe
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8o pew
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 dfo wo nbd n cd5 7c h8b ah 5xv f4 j5m zv 2wz jf gsk 4z 2c7 ed q7y mx eyt e9 1hk m7 m1y
123 Záväzky z obchodného styku súčet l r5d q x9a xdl 4j c a2a i rhl c umc g gx3 a 7nl y nrp p x8d d hp2 c elz
131 Záväzky voči zamestnancom e w54 0 vg3 g z5v 4 a8r 6 9ce f kth j ph7 n a1r z hkr 1yn o 5ca r 1lr z b5s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cd5 cp1
133 Daňové záväzky a dotácie 9 xsc f 9f2 u 3iq 5 yja s 84o nti 1oi 3 vgf 9st h 3vz 8 kfi 7 5i3 inn
135 Iné záväzky 0 st6 v mtw oz 5rr xh rio i eic wh vdg hc 8ss n s9j o m7h 1 cah g eol 7 59f
136 Krátkodobé rezervy jze f xqc u jki yrn 4 cij d ocu 3 sjs i vj0 7z tpf c3 u3d g7 ab9 75 a2w r7 end
137 Zákonné rezervy 3tu
138 Ostatné rezervy l ubd