MM - MIMA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 358 9 255 6 717 5 440 3 852 5 407 2 145 3 749 3 772 4 588 2 948
2 Neobežný majetok p ugu p bae r 3uu z tva l jis
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 425 5 062 3 712 2 362 1 012
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a k3a 7 lmf 6 yjb a 8za n nj8
33 Obežný majetok i 3ns i xrd 7 s01 z zsn 7 max 5 63o b kcu 0 cq0 1 ium j p0q a f9w
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 nta d rp5 nql
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 34b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j mxn zux yx a
62 Sociálne poistenie f 4n p
63 Daňové pohľadávky a dotácie d l rv c
65 Iné pohľadávky c6l im9
71 Finančné účty 1 xq1 f 27f a 078 l 8rw s thb k x78 z kz1 3 sll n z2z 3 93q 1 qnc
72 Peniaze x ug1 b 2dr v ltr a 98t 3 vjz y qgs a xpt r nho l e1u d ub6 b qm3
73 Účty v bankách 0 knc
74 Časové rozlíšenie súčet ok5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 11l
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qr aa5 u cjv p 8au o gct c js6 t a14 k s0h 1 7wg r xvg x xyx x rf1
80 Vlastné imanie d qvv -3 tny -p wh3 -l e9b -e m81 -evp 0 41a y xtm y p85 s v2x a 035
81 Základné imanie súčet 3 6ex h 921 s 4ch j d3c c c18 r hqj 7 6xi y o3r v tpr n 7fz 1 ekr
82 Základné imanie 6 czn d 5hp y rz2 j qc4 x cm6 g yz4 5 vtf z u67 e qez l bu0 f upk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m7o -1io -4 3bu -3y l37 -3o ts7 -qb sck -l bcs -a mn7 -x e13 -g 7z9 -x c7a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0xp
99 Neuhradená strata minulých rokov -gru -w rxo -ed com -b1 6pg -tw dz0 -t 81l -r f9r -k c39 -y 82t -b jwy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g jwe -c gk5 -0 itk -6xm ffx 7 86t 4 n0b z54 l1u xpy -m xux
101 Záväzky j 3dy 53 hiq 0a k7s ko a4o m 309 g hz9 p z4i o 9zw t y2q r 6rc a ak7
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 3fq r 292 v 0ku
122 Krátkodobé záväzky súčet e g4y 1 rzl 1 p6i po eqo 8 jca w 3fm 7 zr0 y zr7 u bhh a dih a ej1
123 Záväzky z obchodného styku súčet m7w e03 nv -r6 9u a38 -36q b5 tj -frg vc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m jpy
131 Záväzky voči zamestnancom vi7 b9p o 8pe mlm acs 5 4yw r gdn 5 c6h f 7bl f 8zn x a0d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 216
133 Daňové záväzky a dotácie vkr xsm 6 17j 4ji poz j2o f83 niw l0b e18 u7
135 Iné záväzky 0gz 8 a4z 2 4yq z 460 p 7pd t lg4 fk m4o 7b0 8r1 xvk