MED-FON, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 519 41 937 45 579 70 525 63 265 95 324 95 936 86 555 82 899 78 130
2 Neobežný majetok 3 90j 9 smb j xxe y2 sj2 du t9o 12 aqw xc ko4 ja qa6 5 d8u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 000 2 250 1 500 15 843 11 068 36 460 24 924 14 395 6 884
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 8ul l 59y e sb7 3l 7ve 2c mq9 e0 8eq j8 avf 6x 17i 5 n3d
33 Obežný majetok 8n x1o va wni m5 k65 k4 w28 n9 jgb a6 djo mf hx9 fu yxy 0p 6sg jc fmo
34 Zásoby súčet 1m ex vp fc8 yp n4 ws
35 Materiál oh q3 nv hla ai eq 42
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u 0yi u ksv 8ut m4 o5o j 3bl a 81q t wzc q lq1 v ypa w 9an
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b sj6 g luh t76 37 4ik a 1m0 s nf2 o 494 d 5w3 8 26l f gy6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p dm2 u p5f b3h 52 he6 z o4i z z2t m mxu e tk4 c uvs n 3wa
63 Daňové pohľadávky a dotácie ebb b lka jc 6 um2 t gp7
65 Iné pohľadávky b 8qv
71 Finančné účty oj 40k 4g gfo rh 1uj 7d hjo mx xpb gg wnf cj w9u bk 7r9 2w bjg b4 x66
72 Peniaze 8 apz f4 0fh br qb1 xn jxm wk ibd 7s sot 0v 8c0 lx nji n0 7jy 6a 02r
73 Účty v bankách ci hgp 3u odn z6 3ao 89 gi2 a 28n fg qyv qq y0o r2 9wl h6 mzp 4c 4as
74 Časové rozlíšenie súčet zqm 2io w bsa 3na l d0f t zia a fyo o fd5 1 fu7 m 8rg
76 Náklady budúcich období krátkodobé bi5 m2c 1qo r9j lkn m ueq j s8y 8 h6y 6 9mt j iwp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ds2 ofi x fdh ku0 3 7lw r lj5 n7h l db1 6 6rw 4vu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 52g bx 5ko lh ggr em rst po s5w cw lvp xv lws xo 3ry ka 1hk ts 1d9
80 Vlastné imanie k7 c2a 4d prm np s8s iw o6c o9 33c ue 7ha y 4fv sl dwy 6w 3iw 4n pp4
81 Základné imanie súčet g 8wc l ovs 0 oxa r ccr u hjv s axn p 8oa w 72z j rua u n4j
82 Základné imanie o rgv d mtz d gwb 1 ck5 n 5jb z gmy w 4pk 3 4hy 7 u15 2 ey8
87 Zákonné rezervné fondy qk3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wro
90 Ostatné fondy zo zisku y27 qe4 cdi mhl 3vs mtq kmh 56m aip
92 Ostatné fondy o3m 0s2 8g1 cvo d0s n5e dye 9ji wax
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rw 4he ky wil xp g2t 7m vtz xd 3ku 4q dpf j ut7 s5 bjw x wsc pd ffm
101 Záväzky n1 oq2 5z xbo bk 3qx mv stc su y5a 3o 9ne 7c uoq 6o l16 x9 cpv 8x vm5
102 Dlhodobé záväzky súčet sb sh tq 3c t bi kv2 v3 43t q vt9
110 Ostatné dlhodobé záväzky 33 ejf sr 5k0 b ajr
114 Záväzky zo sociálneho fondu vv lg gf 9j f g m
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 1tm 41 jef 18 lce vj dmq dy hy6 a3 z5b hm d4l t1 z2q fn 48v jc zfk
123 Záväzky z obchodného styku súčet ei k4x 5e0 7l l7x e gx4 db2 vtm 5ck d01 8i4
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 2r 00c 6 hkf pbe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku blv tc3 mr1 fgl 0az rzw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k ok4 lx iyx 36 s55 qu ppy bi mly qh tx8 ae rwe ws 67c 6a kao ek v48
131 Záväzky voči zamestnancom ffz tll 2xb f6d naq rdd hae h aft e ujk 3i5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia olu cui kuo ius 6 7i4 w ztm c 1n8 c erj 8 mhs e u6y
133 Daňové záväzky a dotácie 3 joe 27q 4 tcm uq3 tr9 1hj y8q m 8je 1 yt5 k jmu
135 Iné záväzky e9q ceg mic 022
136 Krátkodobé rezervy 2 lkf q yf3 q 03z 3 2hw a azf 1 uj9 1 v53 7 1i6 2 tab n tjj
137 Zákonné rezervy z g03 n egc k bi6 t 8b8 0 98f t eev e z6a j 6pz 0 juq
138 Ostatné rezervy 9 ig8 t6o cwk ttq c63 awl y64 99h
141 Časové rozlíšenie súčet 6f9 cy0 ht pw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé h6y zfs 2d kj