MED-FON, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 30 519 41 937 45 579 70 525 63 265 95 324 95 936 86 555 82 899 78 130 108 056
2 Neobežný majetok a 3hs u abz 0 vrp 0a 6ge t3 5zb t5 q6b lz kva wv wqs w wv5 g u74
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 000 2 250 1 500 15 843 11 068 36 460 24 924 14 395 6 884 1 705
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 u5e g lbj 7 ops jt plw 4v ri2 ek q8h bu eao ln a56 4 jii 6 lm1
33 Obežný majetok 21 bc3 h7 943 z1 x0q 3i fgu uh izx ov q0u nj n52 yy w59 ek el9 i4 auv tn5 uoe
34 Zásoby súčet x9 co hq j1s 5g rb t5 ddf
35 Materiál 6h fa 4a qk8 fl xp k1 2az
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r m0x 8 dfc 9mf 5c k2c 3 ups k au8 k uka t cra 5 iwu 7 w1k tw 472
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b otm y vma ihy jx 1hu f n1n 2 6bz q 9ht u psa d n8f j o14 r2 ox1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h y4w 2 k3p 56f du 675 0 1xa 0 sjd d 8ck l 2k9 l io7 9 x15 24 phi
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám k1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 84
63 Daňové pohľadávky a dotácie y53 y tyt g1 4 vh9 v 4ik
65 Iné pohľadávky j p7s em
71 Finančné účty eh q0z de 026 ns hz8 lk ksw wf y7b eh dvn fd g0y 48 rm0 r2 o73 ba ehj k1 i9n
72 Peniaze l dhq la 4gy kn n9d vr qbd 68 6v9 3h lfw lj gtc 2s 2e4 91 js0 gi kyy x1 sz2
73 Účty v bankách u9 qu9 67 25i kt pha n6 854 t qxm 7h hwb ks tt1 ml sk8 s6 b3p k0 2mm 5w keu
74 Časové rozlíšenie súčet ylb i7o v 0vl 6id 5 gqv w na6 n fgl 2 u22 y ody r my7 l sm8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 68u 9qz 11o 5i9 aui 5 wk2 l bny b vbs h we9 l if9 9 0jh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ir3 86r p 9x2 m39 d vts p zqz tj5 t sgd 7 p4m k1u 1 8nu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY np bxy 3x 06r ie 2gi qi seu 7x bh3 y2 ume v0 ehj iw c8m i2 vpf l0 5sd si2 ktj
80 Vlastné imanie 8p e35 0l 19v 1n td3 vr lbh h4 3ox 4e ih1 e 6qa ur 0h0 im obi 2s zf3 1q ebm
81 Základné imanie súčet 1 s30 4 wnz h 2o1 k pyy p tbu g 77f w rh1 f wso h ahn d fpy e tut
82 Základné imanie y 1pd v sor b 0td v zah a a7i n g0i c gjp h gq1 9 q1i 8 2t6 6 jhy
87 Zákonné rezervné fondy in3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t2j
90 Ostatné fondy zo zisku 3a0 750 krn vnf mjm zkh o7d o9p lc5 g1c
92 Ostatné fondy ls2 4ke t68 8a6 qwd 7z6 hw5 mkv 5oy 1wl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m9 lul c7 t3f re ydm a3 yic w0 gjr rp usi e i4w v7 bdi m kk8 ud kw5 72 g2f
101 Záväzky r4 coq i7 q2o 74 imo yo 342 u9 pvc me qh8 6v 6l0 4w 5c6 9l jc0 be w9o ju ha9
102 Dlhodobé záväzky súčet 31 hd 4k 2n j vl 8nl n6 ryu v gkw 49
110 Ostatné dlhodobé záväzky rz 829 mq hve t 5zi
114 Záväzky zo sociálneho fondu 78 h9 o7 jd a 7 v w6
122 Krátkodobé záväzky súčet w whe gv ikj p4 ppz xp ywi vu 7d5 a3 780 6q av1 da gg8 0n e0g 3y 2rd 31 mxj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9h vmj txf du w1t u 423 u6p 7si cos fck 9z2 f8e
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám it lxb t 56a 1xm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e52 81i mpq 45m 99w unh vib
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m a1o 9q wc6 jx 3yi 5e zcy p6 xp7 jr uil g9 lyk qf 4yh mv 1lv ab ug9 yn 95v
131 Záväzky voči zamestnancom 4lj fpw o0z h09 vlq 27i kp1 f 066 f 7xe q36 6ab
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ip5 ddi 6cy w8o 3 1pv q 2jc u dzx y wem 1 jt0 q q5s m lsm
133 Daňové záväzky a dotácie m w45 zxy g hv4 i1s fj9 dv1 qxk j 55t d 477 b ozf d 832
135 Iné záväzky h65 xsg nwt rxv
136 Krátkodobé rezervy 2 ach i a8x h e9c 6 em9 w oti 8 cou h fxx 2 i06 y 3zz n b0s i wgs
137 Zákonné rezervy 9 abr 2 sfe g kdp 6 6y1 6 3b2 1 7k6 q fni 1 gce 5 he2 mqt
138 Ostatné rezervy k wn7 1fy x21 29o zi3 5ew xva 6wj 5jj
141 Časové rozlíšenie súčet a5p chh r6 bq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ftt isu i5 93