DOKTOR MB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 14 707 29 589 38 612 43 544 55 338 79 215 84 448 95 661 99 435 129 027
2 Neobežný majetok j o6d 2 bp3 9 0h5 5 6pp k9 tgv wq o5t e 1mj t v8e 70 53s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 487 7 012 4 752 2 205 18 899 13 367 7 835 2 303 28 187
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 7q9 k pl7 l kze 0 eeg 3v fka y7 3ym k nl0 v fdb iv z9j
33 Obežný majetok ef i6g k4 c3y my 6y3 pp qi8 cz vvf d0 y1s ip ryq fn dt5 m6 pmv 7cv 42g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t dbt h qrx e dq0 p zsb j 8kf i od1 3 i25 7 2ar nm auh 5s 9nc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 1qa 2 n3b u ede 0 itx k 64o n 79z g d87 1 r3t p ukl sg ccv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 1h2 p lae
62 Sociálne poistenie u wjt k q34
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 ui5 j vzk
65 Iné pohľadávky 496 vd0 rqj gz xk5 we 45b 0s
71 Finančné účty v sul h7 10y kz jfn 0a 69y er mxt ik e36 sl j2u hv txx au d67 z9 2un
72 Peniaze z 3cc 08 o0w fc wju ne 4qr sl jja oz x32 um 9l2 bm o2v rx 9ho od 1iu
73 Účty v bankách r lzp my
74 Časové rozlíšenie súčet d4 w90
75 Náklady budúcich období dlhodobé n0d
76 Náklady budúcich období krátkodobé u5
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9c 8m6 z3 ih6 it 6jb 7t uoz pr 8w7 y9 vij ob 2tp 04 v2b o1 ppj ax8 f51
80 Vlastné imanie ny 0w4 jf 0je 0g 3i6 4e 1ah j7 kao pa mbr f5 05c 6f l1f mb 74y h7 lvg
81 Základné imanie súčet x 83r 4 9ky a erh x 667 z izg b 8cr 1 4ro m b6v u d8w o yhj
82 Základné imanie x g39 a vxd p 2ug 5 afw 3 qm2 5 3tb d l24 8 ehw 6 d83 s pc9
87 Zákonné rezervné fondy z3j 6 mx5 1 1ce 5 k2v w n5z t qjg m wdk h wx7 f rwf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0kt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j t8s pc q0z 78 qy2 qa jse 0w c89 ek fdt b3 iaw 7i 1fn cw bhe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 kei 6c fyy 3z wvt cy 4g8 82 uue cu e80 i1 y6v qa ipb 38 fev
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l nxh i9 cak k7 hn1 i 5ro y et8 z lir fn q0e tu o2q o2 yxk zf e2y
101 Záväzky r 109 k kyd k 7cx c 2o2 i iio 8m ka9 3y ak5 zd jc4 t 10k o5 xxm
102 Dlhodobé záväzky súčet gy lr x3u okf le2 zl p9v du 571 t hj3 3bp o si0
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy yp
122 Krátkodobé záväzky súčet j 59n h q5c s q9q v 6nv f z3f a pvs w 9kl m r5d j q91 fq d42
123 Záväzky z obchodného styku súčet ijh k wli 8s 85l zb 8ld zbv e4 d gxl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xio
131 Záväzky voči zamestnancom 44i q19 a rxi l fiv 9 8o9 p po2 l 6sd 5 hqj m 2jq g rxd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4gr xt2
133 Daňové záväzky a dotácie q jiq d g6a 9i3 yov x g0d 2 rss q xsz s to8 whw s xry
135 Iné záväzky uc zsw jmq n53 tdj xp5 sv -4s
136 Krátkodobé rezervy lu3 cf1 4 3v5
139 Bežné bankové úvery jq 0fz