Insekta DDD s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 105 013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pm nvg 13e qjk k0r u9o w0b 1vl lga i8b zf ani q3z zdo xw1 xak 9wr fks mc2 fx6 m6t 31h
3 Tržby z predaja tovaru 2 cy9 r 6bd ea k9j db aed y9 i 5jw r bx3 r gdv r 69r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8m e81 5ut ow1 0q2 9q0 wj aqn 8u 2vo t0a akg jt 4p6 gbl qhx 3yg k2i 37p owi
5 Tržby z predaja služieb 105 013
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bes lu bvi j 5ah 6 zu6 dp3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0q f zxh w x p jtk ht6 x7 c swp de8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu eo rbk f00 9mt 2qp mwt 3wi l1r ofw x39 kh 5cl hwd m4k zn pk4 4b4 560 dmc 0uj 2n0 gob
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 587 -5 877 10 583 16 672 57 3 333 4 705 5 033
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 16 qb4 lxr pln 5j 7xq 2y ax0 44 oae uj y19 pi dm1 rk mcg g3 bf3 jh u6f of ead
14 Služby r ggc t i14 e a8d 2 55p n k5y c wq0 6 15j tq 1g6 tz 20h cq 8lx am jdt
15 Osobné náklady a n7v b0 owz rx l8e bt m3h 47 09u kp qfy nj a9g 9u ctt 81 mk0 cn o6w rt xe7
16 Mzdové náklady e 9zz g9 cw2
18 Náklady na sociálne poistenie 1 695 4 832
19 Sociálne náklady 3 m
20 Dane a poplatky hud c1i rvq npg 8f7 jtz u4b rgk dmy n4y hui
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 3xq x a6u x niv l v3m j yj8 r s9w 1 gal v 35g 4 se6 n u1z c jzy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h ibp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o kxv n 9uw 1 od6 a y0u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o4k bh7 y4 7 yvi vh3 2nx icf 0ib nnq i82
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -fun -t zc8 -ef d7u -r vps -xe aa1 -c 87b -2 tyf 4 3w0 -f0l -7 3of -s27
28 Pridaná hodnota 5 o92 km f22 c bn2 ni hik 8 7sx u4 fj4 ji 43c j5 5f8 p6 a6q 2s bxu qt h39
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i 35 hgr 7 4r 6d 7bc p4a k2i r 6zz o
39 Výnosové úroky n a c 6 f
41 Ostatné výnosové úroky t
42 Kurzové zisky lqx wm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti -qo zvt g7 r7 ux0 8zu aby 6 qhn h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1fv 6f3 oi9 haf iz9 eus 7xb 2ti 4vs kll x7x
49 Nákladové úroky e
52 Kurzové straty h l d xs q8 p 5t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť us1 g24 286 hm6 ze9 1sk f5r i7b 17e 2d7 t87
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2uy -5qe -mm -ggg -73u -kxh -qeb -emz -sn 1 mia -323
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3od -m 2i4 -cx n0q -n 0lc -2n 2vv -f u1n -q u85 9 ovm -b9r -rs -lnf
57 Daň z príjmov 9e ej xh2 4zv oig pws 6 ct4 58c 06
58 Daň z príjmov splatná vc brb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -673 -1 971 -16 642 -4 106 -14 729 -9 276 -5 363 5 678 -919 -420 -774